Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800123-51140S7

Date of Document: 2001-04-12

با تصويب مجلس وراث جانبازان و آزادگان بانكي برخوردار مي شوند متوفي از تسهيلات گروه سياسي: مجلس شوراي اسلامي بانك هاي كشور را موظف به پرداخت تسهيلات بانكي به وراث جانبازان و آزادگان متوفي كرد. در نود و ششمين جلسه علني مجلس ششم كه ديروز به رياست آقاي كروبي تشكيل شد، طرح الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي در شور دوم مطرح و از تصويب نمايندگان گذشت. طبق مصوبه ديروز مجلس، نظام بانكي كشور موظف است تسهيلات بانكي مورد نظر درقوانين و مقررات مربوطه و نيز قوانين بودجه سنواتي جانبازان 25 در صد و بالاتر و آزادگان را در صورتي كه ايشان فوت نموده و يا مي نمايند، به همسر وي كه مسئوليت حضانت فرزندان جانبازو آزاده را عهده دار مي باشد و يابه قيم قانوني فرزندان آنان اعطا كند. در ادامه اين جلسه لايحه اصلاح قانون اصلاح ماده ( ) 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هم در شوردوم مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. بر اساس اين مصوبه، مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهايي متكفل مخارج فرزندان ازكمك خودهستند، هزينه عائله مندي و اولادو همسران وظيفه بگير مستخدمان متوفي از كمك هزينه عائله مندي بهره مند مي شوند. در اين مصوبه همچنين قيد شده است: اين قبيل افراد در صورتي كه مجدداازدواج كنند و برابر حكم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان برعهده آنها قرارگيرد، درخصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه هاي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد. ديروز نماينده پلدختر و ملاوي در سخنان پيش از دستورخود گفت: از ابتداي مجلس ششم بر ملت شريف ايران ثابت شده كه مخالفت با قوه قضاييه و تخطئه و تضعيف آن جزء استراتژي هاي گروهي از نمايندگان است. سيد محمد مهدي شاهرخي كه عضو فراكسيون ائتلاف خط امام و رهبري (اقليت ) مي باشد، افزود: آنان براي حمله به اين قوه بيش از آنكه در پي يافتن دليل باشند، به دنبال پيدا كردن بهانه هستند. شاهرخي كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است، اضافه كرد: بهانه تازه آقايان، دستگيري اخير عده اي از افراد به اصطلاح ملي - مذهبي يا همان نهضت آزادي است. افرادي كه سوابقشان نشان مي دهد نه ملي هستند و نه مذهبي، نماينده پلدختر و ملاوي در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: معلوم نيست چرا در بعضي از آقايان اين همه واهمه و نگراني ايجاد كرده است كه مرتبااز يكسو با حمايت صريح از نهضت آزادي تلويحا و گاهي صريحا جمهوري اسلامي را با حكومت شاه مقايسه مي كنند و بدون اينكه منتظر اعلام نتايج بازجويي هاو مشاهده اسناد و مدارك به دست آمده از متهمان و شنيدن اقرارها و اتهامات و دفاعيات شوند، به سرعت دستگيري متهمان را حمل بر مخالفت جمهوري اسلامي با فكر و انديشه مي كنند و ملت و دولت را از عاقبت سوء مخالفت با انديشه برحذر مي دارند. علي امامي راد، نماينده كوهدشت و چگيني نيز در نطق پيش از دستور خود درمجلس از اقدام دادگاه انقلاب اسلامي تهران در برخورد با عوامل برانداز حمايت كرد. وي گفت: كساني كه از بازداشت شدگان برانداز بعنوان دفاع از افكار و انديشه حمايت كرده و نظام مقدس جمهوري اسلامي را به مخالفت با آزادي فكر و انديشه متهم مي كنند، از كجا مطمئن شدند كه دستگيرشدگان به علت فكر و انديشه در زندان؟ هستند وي اظهار داشت: آيا احتمال نمي دهند روزي مدارك و اسناد اتهامات متهمين منتشر شود و مردم با آگاهي از واقعيت ها بيش از پيش به سياسي كار بودن شماپي؟ ببرند يا براي آن روز هم سناريو؟ ساخته ايد نماينده مردم كوهدشت و چگيني درمجلس شوراي اسلامي سئوال كرد: آيا آقايان انتظار دارند قوه قضاييه در آغاز اقدامات خود بر خلاف روش عقلايي حاكم بر قضا و رويه صحيح موجود در دنيا همه مدارك، اسناد و دلايل خود را بصورت شتابزده در اختيار آنها؟ بگذارند عضو فراكسيون ائتلاف خط امام و رهبري افزود: علاوه بر اين بايد پرسيد آيا در موارد ديگر كه خطاي دستگيرشدگان بر طبق قوانين مصوب مسلم بوده آقايان توجيه شده و دست از اعتراض كشيده اند يا تحت هر شرايطي و به منظور جلوگيري از افشاگري آنان بايد مورد حمايت همه جانبه قرار؟ گيرند