Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800123-51133S5

Date of Document: 2001-04-12

گزارش كتاب هفته اشاره; در دوسال گذشته انتشار كتابهايي كه به نوعي با جريانات و مسائل و مباحث سياسي روز در ارتباطند، روند رو به تزايدي به خود گرفته است و كار به جايي رسيده كه بسياري كتابسازيهاي ناشيانه و كاسبكارانه براي سود افزونتر رواج و رونق گرفته است. متضرر اصلي در اين ميان البته، خوانندگاني هستند كه خواستار اطلاعات و اخبار كامل تري اند و به همين گمان، كتابي را ابتياع كرده، اما انتظارات خود را برآورده شده نمي بينند. شايد اقتضاي زمانه حكم مي كندتا مدتي معين بگذرد و گردوغبارها فرو خسبد و اثري و مجموعه اي پخته و پرورده كه مي تواند پاسخگوي بدون جانبدارانه بسياري از اتفاقات در عرصه سياست و به خصوص مطبوعات باشد، انتشار يابد. يكي از اين كارها البته به مدد مولف و ناشري تازه كار، اما داراي خصوصيات يك ناشر اثر آفرين صورت تحقق گرفته است. انتشار اسناد حقوقي مطبوعات كه دو جلد ابتدايي آن به نشريه ايران فردا و روزنامه جامعه مي پردازد، نمونه اي از همين دست كارها است. اين مجموعه كه قرار است تمامي محاكمات مطبوعاتي پس از انقلاب و به خصوص دوران پس از دوم خرداد را شامل شود، از سوي وحيد پوراستاد از روزنامه نگاران آشنا به مسائل حقوقي و تاريخي مطبوعات و در طي پژوهشي چند ساله سامان يافته و انتشارات روزنگار به انتشار آن دست يازيده است. اميد كه اين گونه نوشته ها كه علاوه بر ارزشهاي تاريخي به خوانندگان اطلاعات دقيق و مستندي را ارائه مي كند، سبب شود تا تاريخنگاري معاصر نيز تكان و جنبشي تازه تر به خود گيرد. * چهره هاي قرن بيستمي ايران عنوان مجموعه اي است كه نشر قصه دو عنوان از آنها را انتشار داده است. بهرام بيضايي نوشته شهرام جعفري نژاد منتقد فيلم سالهاي نه چندان دور و علي حاتمي نوشته عباس بهارلو دو عنواني هستند كه در قطع و اندازه اي متفاوت روانه بازار شده اند. قرار است از همين مجموعه كتابهايي درباره فروغ فرخزاد، سهراب سپهري، محمود دولت آبادي، بهرام صادقي، هوشنگ گلشيري و... منتشر شود. پيش از اين چند ناشر از جمله نشر ثالث درباره چند چهره شعري، كتابهاي كامل تري را به چاپ رسانده بود. * فرهنگ شرق و غرب عنوان تازه ترين اثري است كه نشر ني پس از چاپ كتاب مهم فرهنگ عربي فارسي (نوشته دكتر آذرنوش ) روانه بازار نشر ساخته است. اين اثر را مرتضي رهباني نوشته و در آن تحليلي تاريخي با رويكرد روان شناسانه به فرهنگ شرق و غرب مورد مداقه قرار گرفته است. * حسن بني عامري از جمله چهره هاي جوان اما با استعداد داستان نويسي معاصر است كه داستان گنجشكها بهشت را مي فهمند وي خبر از داستان نويسي خوش قريحه و آشنا به رموز و پيچيدگيهاي داستان نويسي مي داد. از بني عامري مجموعه داستان دلقك به دلقك نمي خندد از سوي انتشارات نيلوفر روانه بازار نشر شده است و نشر ققنوس نيز مجموعه داستانهاي كوتاه لالايي ليلي وي را به زودي روانه بازار خواهد كرد. نام * آلباد سس پدس در سال گذشته با اقبال بسيار خوانندگان رمان و داستان روبه رو شد و در كنار اين نام نيز مترجمي خبره به نام بهمن فرزانه. تازه ترين رمان آلباد سس پدس كه به گفته فرزانه، بهترين رمان اين نويسنده است با عنوان عذاب وجدان از سوي نشر ققنوس در دست انتشار است. اين ناشر رمان فراز و نشيب زندگي بدكاران اثر بالزاك را با ترجمه پرويز شهدي نيز روانه بازار نشر همچنين مي كند رمان دختر مغول نوشته كالين فالكنر با ترجمه جواد سيداشرف نيز از سوي همين ناشر به بازار راه مي يابد. * و در نهايت آن كه عبدالكريم سروش كه در آمريكا به تدريس مثنوي مولوي مشغول است، تازه ترين سخنرانيهاي خود را از سوي انتشارات صراط عرضه كرده است. اين سخنرانيهاشامل مباحث عقلانيت چرا، به پيامبران احتياج داريم تولد، دوباره (درباره غزالي، مولوي و سنت آگوستين ) شرح، دعاي مكارم الاخلاق دين، و دنياي جديد تجربه، قدر خدا، و ارتباط با بندگان مسيح، در اسلام عيد، فردي و عيد جمعي و امام صادق، بازرگان و تصوف است.