Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800123-51133S10

Date of Document: 2001-04-12

روي پيشخوان كتاب فروشي ها مراقبت از كودك نويسنده: برنارد /واسمن مترجم: فاطمه /شاداب ناشر: انتشارات ققنوس چاپ /اول 1379 صفحه 216رحلي با تصاوير /رنگي 7000 تومان. اين كتاب تازه ترين اثري است كه انجمن پزشكي بريتانيا درباره كودك انتشار داده است. نويسنده در مقدمه كتاب ذكر كرده است كه اين نمودارها و توصيه ها نمي توانند جايگزين پزشك معالج شوند اما به افراد و والدين كمك مي كنند كه تصميم بگيرند چه زماني استفاده از درمانهاي خانگي كافي است و بيماري بايد سير طبيعي اش را طي كند و چه هنگام با وجود علايم هشداردهنده اقدامات طبي فوري ضروري اند. ناشر و مترجم نيز سعي كرده اند در برگردان فارسي ضمن حفظ طراحي و صفحه بندي و نمودارسازي نسخه اصل، توصيه ها و فرامين پزشكي را در كادرهاي خاص جاي دهند. هنگام بيماري چه بايد؟ كرد نويسنده: انجمن پزشكي بريتانيا به سر ويراستاري توني /اسميت مترجم: دكتر ونداد /شريفي ناشر: انتشارات /ققنوس چاپ 328 /اول 1379 صفحه رحلي گالينگور با روكش و به همراه تصاوير تومان /رنگي. 8000 تاكنون كتابهاي فراواني با عنوان پزشك خانواده منتشر شده انداما كمتر اثري بوده كه به صورتي جامع و البته قاعده مند و با رعايت دانش و توانايي خوانندگان و نحوه كمك رساني به آنها تنظيم شده هنگام باشد بيماري چه بايد؟ كرد در واقع از معدود آثار در اين زمينه است كه واجد چنين صفتي است و خواننده به راحتي مي تواند اطلاعات خود را از آن اخذ و به كار بندد. ويژگي ديگر اثر در مترجم آن است كه خود متخصص و پزشك و آشنا به مسائل ريز و جزيي پزشكي و صاحب تجربه در اين زمينه است و همين امر سبب شده است تا برخي موارد شايع و رويكردهاي درماني كه خاص كشورهاي غربي است در پانوشتها و با توضيح مترجم براي خواننده فارسي زبان گفته شود. باغ اسرارآميز نويسنده: فرانسيس ها جستن /برنت مترجم: علي پناهي /آذر ناشر: همگامان /چاپ چاپ /اول 1379 3000 /نسخه 248 صفحه /رقعي 1500 تومان. مري لناكس در زندگي اش به اميد و محبت نياز دارد. مادر و پدر مري درسرزمين دوري مرده اند. او به خانه با شكوه و مرموز عمويش برده مي شود تا با او كه مردي سرد وبي روح است، زندگي مري كند هيچ دوست و سرگرمي اي ندارد... تا اين كه كليد باغ شگفت انگيزي را پيدا مي كند و.. رنجهاي بي پايان (قصه هاي گذرعمر در تبريز ) نوشته: حسين موسسه /كيتاش فرهنگي و انتشاراتي /درمانگر چاپ /2000 1379 اول /نسخه 257 صفحه /رقعي 1200 تومان. كتاب، قصه و يا رماني است كه زندگي مردي تبريزي را بازگو مي كند و بيشتر چنين مي نمايد كه به نوعي خاطره هاي پردازش شده مولف است كه شكلي دراماتيك و قصه اي يافته است. در كتاب، با تبريز و آداب و رسوم و ويژگي هاي اين شهر در 60 سال اخير آشنا مي شويم و نوستالژي بازگشت به گذشته غني و فرهنگي، در تمامي صفحات اثر در قلم نويسنده جاري است. رنجهاي بي پايان، از كشش خوبي براي مطالعه برخوردار است. دليله (داستانهاي زنان درباره زنان ) مجموعه داستان /كوتاه ترجمه: اسدالله /امرايي ناشر: انتشارات نقش و /نگار چاپ اول 264 /اسفند 1379 صفحه قطع /رقعي 1600 تومان. مجموعه داستان حاضر، نخستين نمونه از داستانهاي نويسندگان زن جهان است كه به زبان فارسي منتشر مي شود. خط ارتباطي و محور اين داستانها، غم و اندوه، خنده و گريه، شور و سرمستي است. حكايت گرفتاري زنان در دنيايي كه مردهايش هم كم مي آورند; حكايت عشق، شكست، پيروزي و اندوه. حكايت استيصال و درماندگي. تصوير سياست و دورويي و گاه هراسي در دل. داستانهايي به وسعت زندگي و همه مضامين آن... دغدغه نويسندگان اين مجموعه، روايت درد مشترك زنان جهان است; زناني در مقام مادر، همسر، معشوق، دختر و... زناني اسير و روابط مسلط بر تعامل آدمها. درد مشترك به فرياد آمده زنان.. مترجم اثر نيز از جمله چهره هاي شناخته شده ترجمه داستان كوتاه خارجي است. توهم توطئه - از چشم شرقي نوشته: جميله /كديور انتشارات /اطلاعات چاپ اول، زمستان / 1379 5250 /نسخه 302 صفحه /رقعي هزارتومان در اين كتاب، جميله كديور، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، به چگونگي شركت خود در كنفرانس ايران پس از انتخابات و پويايي اصلاحات را كه به كنفرانس برلين معروف شد توضيح مي دهد. كتاب در 9 فصل تنظيم شده است كه از دعوت تا شركت در ميزگرد، سخنراني دركنفرانس، از بازگشت تامحاكمه، محاكمه، گزيده هايي از متن ادعانامه، آخرين دفاع و صدور حكم عناوين بخشهاي اصلي آن است. همچنين در انتهاي كتاب، بخشي به نام از چشم شرقي كه سفرنامه مولف به آلمان در سال 1373 است و در همان سال به صورت پاورقي در روزنامه اطلاعات منتشر مي شد، به چاپ رسيده است. صدايشان را؟ مي شنويد ناتالي /ساروت ترجمه: مهشيد /نونهالي انتشارات /نيلوفر چاپ 2200نسخه /159 /اول 1379 صفحه /رقعي 950 تومان. خانم ساروت را امروزه در سراسر جهان به عنوان يكي از مهم ترين نويسندگان فرانسوي و يكي از ركن هاي ادبيات فرانسه مي شناسند. اين كتاب ترجمه يكي از ده هارمان معروف اين نويسنده خانم است كه سال گذشته درگذشت. در ستايش و نكوهش آزادي گردآوري، انتخاب و ترجمه: محمدحسن /سجودي /نشرافكار چاپ 2200 /اول 1379 /نسخه 150 صفحه /رقعي 950 تومان. اين كتاب مجموعه اي است از آثار، نوشته ها گفته ها، وسروده هاي نويسندگان، شعرا، سياستمداران، دانشمندان و... درباره آزادي. نظام كيفيت فراگير (سنن و فرهنگ جامعه ) تاليف: مهندس محمود ناشر /حائري: /كيانا چاپ /اول 1379 121 /نسخه 1500 صفحه /وزيري 1050 تومان. در اين كتاب، مولف مفاهيم نوين مديريت بويژه مديريت كيفيت فراگير را كه ريشه هاي غربي دارد، با گمانه زني هاي خويش واستفاده از فرهنگ بومي و اساطير ايراني و عرفان و بينش اسلامي، در چهارچوبي جديد ارائه مي دهد.