Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800122-51129S2

Date of Document: 2001-04-11

پرسش هايي درباره خودروي ملي با وجود خبرهايي كه در مورد ساخت خودروي ملي مي شود، هنوز به مساله قيمت تمام شده و قيمت فروش خودرو ملي اشاره اي نشده است. حساسيت از آنجا ناشي مي شودكه چون در نام خودرو توليدي واژه ملي به كار رفته، عليرغم تمام خصوصياتش، مي بايست قيمت آن به مراتبكمتر از قيمت خودروهاي موجود در بازار باشد و همچنين عموم مردم به راحتي بتوانند اين خودرو را بخرند واز آن استفاده كنند. وگرنه از حالت ملي خارج و بدون توجه به مواد اوليه و منابع و عوامل توليد، از نظر مردم همانند ساير خودروهايي خواهد بود كه توليد و به بازار عرضه مي شود. بنا به دلائلي خودروسازان در گذشته خود را بي نياز از طراحي و توليد خودروهاي ارزان قيمت و كم حجم ديده اند و شايد تلقي برخي از آنان و همچنين برخي از مردم اين باشد كه ديگر ارزان تر از سپند و پيكان چي داريم كه توليد كنيم. اين تلقي مي تواند ناشيانه و بدون توجه به متوسط درآمد ماهانه و درآمد سرانه هر خانوار ايراني باشد. درحالي كه در ساير كشورهاي با اقتصاد باز، مصرف كننده آزادي عمل بيشتري نسبت به انتخاب خودروي متناسب با بودجه و سليقه خود را دارا مي باشد. هنوز صنايع خودرو نياز عمده قشر عظيمي از مردم به خصوص اقشار متوسط وكم درآمد جامعه رابا توجه به نوع نياز آنان، پاسخ نداده است. سوال اين است: آيا خودروي ملي خواهد توانست اين نياز عمده را برطرف كند. اگر به گذشته كمي دور برگرديم، در سبد توليدات خودرو، اتومبيلي نظير سيتروئن يا ژيان نيز وجود داشته است. بناب - اسد سلامتي