Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800122-51128S6

Date of Document: 2001-04-11

واكنش مجلس به بازداشت هاي اخير * بهزاد نبوي: نمايندگان مردم هنوز نسبت به اين دستگيري ها توجيه نيستندچه رسد به افكار عمومي گروه سياسي: مجلس، دولت و حتي شايد شورايعالي امنيت ملي كشور در جريان مسائل مربوط به بازداشت هاي اخير نيستند و دلايل آنرا نمي دانند. اين مطلب را بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي كه رياست جلسه ديروز مجلس را به عهده داشت، در سخنراني پيش از دستور خود عنوان كرد. به گزارش خبرنگار همشهري وي با اشاره به نطق هاي پيش از دستور تعدادي از نمايندگان مجلس در خصوص دستگيريهاي اخير گفت: نمايندگان مردم هنوز نسبت به اين دستگيريها توجيه نيستند، چه رسد به افكار عمومي. وي اين نوع اقدامات را بدون توجيه افكار عمومي نتيجه بخش ندانست و گفت: يكي از نمايندگان به هنگام نطق هاي پيش از دستور از من خواست جلو اظهارات ناطقين را بگيرم در حالي كه وقتي من و حتي هيات رئيسه مجلس توجيه چگونه نيستيم، مي توانم جلو اظهارات نمايندگان را؟ بگيرم بهزاد نبوي از مسئولين دستگاه قضايي خواست اجازه ندهند بخشهاي كوچكتر اين دستگاه با اين گونه عملكردها به مخالفان داخلي و خارجي اجازه دهند كه نظام ما را تحول ناپذير بدانند. نايب رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه جناحهاي سياسي كشور نيز نسبت به اين نوع برخوردها كه سبب تضعيف نظام مي شود، توجيه نيستند، گفت: چرا در سالي كه به لحاظ اقتصادي شرايط بهتري وجود دارد و انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري را در پيش داريم، حركتهايي صورت گيرد كه در جامعه نسبت به اقتدار ملي كشور سئوال و ترديد ايجاد كند. وي افزود: اين نوع اعمال در دنيا زماني انجام مي شود كه نظام نسبت به اقتدار ملي خود ترديد داشته باشد، در حالي كه نظام ما با پشتيباني مردم نيازي به اين كارها ندارد. نبوي اضافه كرد: ما در جريان جنگ نيز اين نوع جريانات را تحمل كرديم و ديديم كه چه نامه هاي تند و تيزي نيز به امام نوشته مي شد، حال چه مشكلي وجود دارد يا چه خطري نظام را تهديد مي كند كه اينگونه برخورد؟ مي شود نايب رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اصو ل 86 84 و قانون اساسي و 75 76 مواد و 77 آئين نامه داخلي مجلس گفت: آئين نامه داخلي مجلس قويترين قانون كشور است، زيرا بادوسوم آراي نمايندگان به تصويب مي رسد و هيات رئيسه مجلس اصرار دارد كه براساس اين اصول و مواد قانوني، رسيدگي به شكايات مربوط به اظهارات نمايندگان خلاف قانون اساسي و آئين نامه داخلي است. نايب رئيس مجلس تاكيد كرد: اگر قرار باشد نماينده بخاطر اظهاراتش كه در جهت ايفاي وظايف نمايندگي است، تحت پيگرد قرار گيرد، اصلا مفهوم وظيفه نمايندگي مخدوش مي شود. در اين صورت نماينده چگونه وزير را استيضاح كند، طرح عدم كفايت رئيس جمهوري را بدهد و يا در تمام مسائل مهم كشور تحقيق و تفحص؟ كند نبوي گفت: در تمام اين موارد ممكن است نماينده اظهارنظري كند كه متضمن توهين و يا اتهام باشد و قانون پيش بيني كرده كه چگونه پاسخ داده شود. نبوي در بخش ديگري از سخنانش گفت: امروز پايه اساسي اقتدار ملي مردم هستند و هر نظامي كه بيشتر به راي و نظر مردم متكي باشد، داراي اقتدار ملي واقعي است. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران با سه شعار آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي دقيقا تحقق اقتدار ملي را بر پايه خواست مردم گذاشت و پيروزي جمهوري اسلامي در جنگ هشت ساله بخصوص پس از آتش بس نمونه پيروزي اقتدار ملي با چنين نگرشي است. طاهري نجف آبادي نماينده مردم نجف آباد نيز در نطق پيش از دستور خود به بيان ديدگاه خود از اقتدار ملي پرداخت و گفت: بعضي اقتدار ملي را ناشي از بها دادن به آحاد مردم و پيوستن قطره قطره هاي توان و فكر آحاد مردم به اقيانوس ملت مي دانند و با توسعه نيروي انساني به آن دست مي يابند. طاهري نجف آبادي ادامه داد: اگر با اين ديدگاه به آن بنگريم آنگاه مي توان گفت: اقتدار ملي در گرو سرعت بخشيدن به اصلاحات همه جانبه است كه نهايتا با قوت و قدرت دادن به نهادهاي مدني و احزاب و به كارگيري خرد جمعي و انديشه انديشمندان و صاحبنظران و تامين آزادي هاي مشروع آنها در تمام زمينه ها و تاكيد به مردم سالاري ديني به دست مي آيد. وي تصريح كرد: آنان كه فكر مي كنند در مقابله با نيروي فكر و انديشه مي توان با نسخه هاي خشونت و زندان برخورد كرد، بسيار فكر خامي در سر دارند زيرا اگر اين ابزارها كارآمد بود، نوبت از ديگران به دست آنان نرسيده بود و اين طرز برخورد در اينجا و هيچ جاي جهان نتيجه مثبت نداده و در نهايت با شكست مواجه شده است و نه تنها خط بطلان به آن كشيده شده بلكه بسيار منفور و مطرود است و بايستي از گذشتگان درس عبرت گرفت. نماينده نجف آباد سپس به دستگيريهاي اخير اشاره و خاطر نشان كرد: به نظر مي رسد دستهايي دركار است كه مي خواهند به انقلاب و نظام با اين دستگيريها لطمات جبران ناپذيري وارد كنند. ديروز محمد پيران نماينده رزن درمجلس شوراي اسلامي نيز در نطق پيش از دستور مجلس، بازداشت برخي از فعالان سياسي را خلاف منافع نظام دانست. نماينده مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه خواست افراد دستگير شده را نه در پشت درهاي بسته بلكه در دادگاههاي علني و در منظر افكار عمومي محاكمه كند. نماينده رزن با تاكيد بر اولويت قرار دادن منافع و مصالح ملي بر اهداف ومنافع گروهي گفت: بايد از افتادن در اين مهالك بپرهيزيم وگرنه بايد منتظرعواقب سوء اعمال خود باشيم.