Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800122-51128S18

Date of Document: 2001-04-11

رئيس شوراي شهر تبريز: نظام مديريت واحد، پاسخگوي نيازهاي متنوع شهري است رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز گفت: اختيارات شوراها در حال حاضر تناسبي با مسئوليتهاي محوله به آنان ندارد. شكور اكبرنژاد همچنين افزود: هم اكنون شوراها به جاي اين كه مردمي باشند، شكل دولتي به خود گرفته اند وتا زماني كه سامانه مديريت واحد شهري در شهرها اجرا نشود شوراها نخواهند توانست پاسخگوي نيازهاي مختلف شهري باشند. وي افزود: همه منابع درآمدزا كه در شهرها متصور است ومي تواند در تصميم گيري هاي شوراها نقشي اساسي ايفا كند، خارج از اختيارات شوراها قرار دارند. رئيس شوراي شهر تبريز به عملكرداين شورا از بدو تشكيل اشاره كرد و تدوين اولين لايحه بودجه شهرداري، برنامه ريزي ميليارد 140براي استهلاك بدهي ريالي شهرداري، اصلاح مزايده ها و مناقصه ها، تعريف طرح هاي برنامه جديد، ريزي جهت اتمام طرح هاي نيمه تمام و طراحي و تدوين برنامه پنجساله شهرداري را ازمهمترين فعاليتهاي شوراي شهر تبريز در طول اين مدت برشمرد. وي همچنين خاطر نشان كرد: از زمان شروع به كار شوراها در تبريز، نيروهاي متخصص وكاردان جايگزين بسياري از نيروهاي اضافي و ناكارآمد در مجموعه شهرداري شده اند. اكبرنژاد، انتخاب اين شورا را به عنوان شوراي نمونه كشور نشانه موفقيت نسبي دانست و ابراز اميدواري كرد كه با همدلي مردم و مسئولان قدمهاي تبريز، موثري در آباداني بيش از پيش اين شهر تاريخي برداشته شود.