Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800122-51128S16

Date of Document: 2001-04-11

نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس: اصلاح نظام اداري كارايي شوراها را افزايش خواهد داد نماينده مردم كبودرآهنگ درمجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: عملكرد دو ساله شوراها ضرورت تلاش هاي فرهنگي براي تقويت اين نهاد مردمي را درجامعه آشكار ساخته است. به گزارش خبرنگار ما در همدان محمد طلايي نيك با اشاره به اين كه متاسفانه يكي از عمده ترين دلايل ضعف برخي از شوراها وجود افرادي است كه يا از حيث تحصيلات وتخصص و يا تجربه، كارايي مناسب را ندارند گفت: اولين تجربه شوراها نشان داد كه اعضاي شوراها بايد علاوه بر داشتن صلاحيت هاي عمومي منظور شده در قانون، از توانايي هاي تخصصي يا تجربي در سطح معيني برخوردارباشند، به عبارت ديگر نبايد افرادبا تحصيلات كم و فاقد تجربه اجتماعي امكان قانوني براي حضور در شوراها را پيدا كنند. وي تصريح كرد: شوراها بايدبرآيندنخبگان جامعه اي كه داراي ماهيت مردمي است باشند، تا بتوانند از يك سو با رويكرد به جامعه در درك مسائل عمومي مردم توانايي لازم راداشته باشند و از سوي ديگر در رويكردبه نظام اداري و ازقابليت اجرايي، هماهنگي و پي گيري امور برخوردارباشند. وي اظهار داشت: يكي از ضرورت هاي مهمي كه در قانون اساسي پيش بيني شده تشكيل شوراي عالي استانهاست كه نقش به سزايي در افزايش كارايي شوراها خواهد داشت. وي در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات پيش روي شوراها اشاره كرد و گفت: جامعه ما جامعه اي شورايي نيست و روابط شورايي در كشور ما فاقد تجربه لازم است و فقدان فرهنگ شورايي و وجود انديشه هاي ضدشورايي در قبل و بعد از انقلاب، از ديگر موانع پيشرفت اهداف وي شوراهاست افزود: در كشور ما هنوزدموكراسي، مدنيت و توزيع قدرت به صورت درست اتفاق نيفتاده است، زيرا در حالي كه در قالب انتخابات شوراها، بخشي از قدرت منسجم حاكميت گرفته شده و به صورت منطقي در حال توزيع بين مردم است، اما هنوز قاعده استفاده از اين قدرت و رفتار دموكراتيك و گفت وگو و قائل بودن به اكثريت در بسياري از قسمت ها جانيفتاده است. وي افزود: از سوي ديگر مديران كشور آمادگي لحاظ كردن نقش شوراها را در اداره امور پيدا نكرده اند لذا اولويت دادن به اصلاح نظام اداري وكارآمد كردن نظام مديريتي در كشور مي تواند در تحقق كامل شوراها و افزايش كارايي آنها موثر باشد. طلايي نيك درارتباط با وضعيت كنوني شوراها گفت: ارزيابي ها بايد متناسببا محدوديت ها و درنظر گرفتن اين كه شوراها نخستين تجربه خود را پشت سر مي گذارند باشد، زيرادر شرايط كنوني نمي توان با شاخص هاي استانداردو مطلوب، عملكرد شوراها را ارزيابي كرد. علاوه بر آن هنوز شوراها با برخي ابهامات در مورد وظايف قانوني و نيز موانع در سازوكارهاي مربوط به مسئوليت هاي خودمواجه هستند كه اميد مي رودبه زودي با تغيير بخش هايي از قانون اين مشكلات برطرف شود.