Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800122-51126S9

Date of Document: 2001-04-11

افكار عمومي چيني ها و بحران روابط واشنگتن -پكن زانگ ين صاحب يك كيوسك روزنامه فروشي در پكن است. او احساس خود در مورد بحران اخير به وجود آمده در روابط چين و آمريكا را با به يادآوردن آوازي از زمان جنگ كره بيان مي كند كه مي گويد: از دوستان بايد با بهترين نوشيدني ها استقبال كرد اما به استقبال شغال ها و حيوانات گوشتخوار بايد با تفنگ هاي آماده شكار رفت. او بعد از خواندن اين آواز مي گويد: من نسبت به مردم آمريكا احساس بدي ندارم، اما چين بايد آن هواپيما (هواپيماي شناسايي آمريكا ) را سرنگون مي كرد. خيابان هاي پكن پر از كساني است كه مثل من فكر مي كنند و شايد همين موضوع توجيهي براي به نتيجه نرسيدن مذاكرات براي آزادي 24 نفر خدمه هواپيماي آمريكايي است كه اكنون در جزيره هانيان به سرمي برند. اگر چه چين هنوز تحت حاكميت و ديكتاتوري حزب كمونيست است اما ديگر رهبري كاريزماتيك همچون مائو يا دنگ شيائوپنگ بر اين كشور حكومت كساني نمي كند، كه قدرت حل مناقشه ها و تعيين خط مشي كشور در موضوعات مختلف را دارند. اكنون رهبران چين بايد براي سياستگذاري هايشان به وزراء دولت و شهروندان مراجعه كنند و توجه به افكار عمومي روزبه روز بيشتر مي شود. رابطه خوب و نزديك با واشنگتن در كشوري كه مقامات عاليرتبه آن همچنان نسبت به رابطه با غرب بدبين هستند و احساسات ضدآمريكايي در آن شدت گرفته است كار آساني نيست. برخلاف رئيس جمهور آمريكا كه براي تصميم گيري و عمل كردن در اينگونه موارد مي تواند به تنهايي وارد عمل شود، جيانگ زمين بايد براي هر تصميم مهمي از يك بروكراسي پيچيده عبور كند. يك پروفسور سياسي در چين مي گويد: فكر نمي كنم هيچكس در چين حتي جيانگ زمين بتواند در مورد درخواست بوش براي آزادي خدمه هواپيما تصميم بگيرد. به عقيده او، در اين مورد دستيابي به يك توافق جمعي بسيار ضروري نظاميان است همه كه هنوز نسبت به انگيزه هاي آمريكا بسيار بدبين بوده و اخيرا مواضعي تند اتخاذ كرده اند، بايد در اين توافق جمعي حضور داشته باشد. نظاميان چين بسيار محافظه كار هستند و برخي از افسران آنها بدشان نمي آيد كه برخي اهداف جيانگ زمين مثل پيوستن به سازمان تجارت جهاني را عقيم بگذارند. آنها مي گويند پيوستن چين به اين سازمان موجب ناآرامي هاي اجتماعي شده و نفوذ غرب را بر اين كشور افزايش مي دهد. روزنامه ارگان ارتش آزاديبخش خلق چين ديروز نوشت، چين حق دارد از فرماندهان و خدمه هواپيماي آمريكايي تحقيق و بازجويي گسترده انجام دهد. در حال حاضر به نظر مي رسد كه جيانگ زمين اهميت زيادي براي نظر نظاميان قائل است. قرار است او سال آينده از رهبري حزب كمونيست كناره گيري كند و سال بعد از آن نيز دوران رياست جمهوري اش به پايان مي رسد. اما به نظر مي رسد كه جيانگ زمين براي حفظ رياست كميته نظامي مركزي كه بر ارتش آزاديبخش خلق چين نظارت داشته و از قدرت و اختيار بسياري برخوردار است تلاش مي كند. يك محقق در موسسه چيني تحقيقات و نظرسنجي مي گويد: در ارتش آزاديبخش خلق بسياري مي گويند اگر ما اكنون در مورد اين مسئله محكم واكنش نشان ندهيم پس كي بايد اين كار را ؟ بكنيم يك هواپيماي چيني سقوط كرده، خلبان مفقود شده و مردم از دولت انتظار اقدامي مناسب دارند. احساسات خشمگينانه مردم چين هنوز به زماني نرسيده كه بعد از بمباران سفارت چين در بلگراد توسط آنها ناتو، به خيابان ها ريختند و به سوي سفارت آمريكا سنگ پرتاب كردند. اما بسياري از سقوط هواپيما، وضعيت مبهم خلبان و عدم تمايل بوش به عذرخواهي خشمگين هستند. ريشه اين احساسات هم لطمه به غرور ملي آنهاست كه در گذشته بارها توسط خارجي ها تكرار شده و اين زخم هنوز تسكين نيافته است. در دوران مائو از دهه 1950 تا 1970 مردم چين كه در آن زمان بيشتر كشاورزان منزوي بودند تسليم سياست هاي اقتصادي و اجتماعي مائو شدند، اين سياست ها به مرگ ميليون ها نفر انجاميد. اما امروز مردم چين تغيير كرده اند و به سرعت از طريق تلفن يا اينترنت اطلاعات را رد و بدل مي كنند عليه، دولت و سياست هايش اعتراض مي كنند و اگر چه تنها راه اظهارنظر براي آنها شركت در انتخابات ملي امانظرات است، خود را به گوش رهبران ملي افكار مي رسانند عمومي اكنون عامل مهمي در سياست چين به حساب مي آيد. برخي تحليلگران مي گويند دليل اينكه دولت چين موضع سخت تري در مقابل آمريكا در اين رويداد اتخاذ كرده است، خشم افكار عمومي از اين رويداد است. نيويورك تايمز