Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800121-51119S21

Date of Document: 2001-04-10

نايب رئيس شوراي شهر رشت: شهرداري بايد براي مقابله باحوادث غيرمترقبه تجهيز شود شوراي شهر رشت با ساخت تنديس برخي مفاخر فرهنگي در نزديكي دانشگاه گيلان موافقت كرد رئيس شوراي شهر رشت در نشست اعضاي شورا درباره محصور نبودن زمين محل حادثه غرق شدن سه نفر از شهروندان بر اثر شكستن يخ سطح آب، از رحمت حميدي شهردار رشت سوال كرد. شهردار رشت در اين زمينه گفت: متاسفانه در اين حادثه سه تن از شهروندان جان باختند و نظر به اين كه براي نخستين بار است كه چنين حادثه اي در رشت اتفاق مي افتد و اين كه ميزان بارش برف و برودت هواي زمان وقوع حادثه در چند سال اخير بي سابقه بوده، وقوع چنين حادثه اي قابل پيش بيني نبود. با ما وجوداين، براي پيشگيري از بروز حوادث مشابه اقدامات لازم را انجام داده ايم. رئيس شوراي شهر رشت درادامه گفت: ما بايد خود و شهرداري را نقد كنيم. ما در برابر مردم مسئوليم. اساسا چرا بايد آن زمين بلاتكليف، بدون حصار رها شده؟ باشد تصدي سمت شهرداري با ديگر مشاغل متفاوت و نيازمند حساسيت بيشتري است. ما نبايد در مورد حقوق مردم كوتاهي كنيم. دكتر عاطفي، ديگر عضو شورا نيز در اين باره گفت: به نظر من شهرداري در اين ماجرا مقصر نبوده است، البته اولياي دم طرح دعوي دارند و اين حق آنهاست، اما براي ما بايد اين حادثه يك هشدار تلقي شود. شاه كوئي، نايب رئيس شورا نيز گفت: چون فكر نمي كرديم چنين برف سنگيني ببارد، تمهيد و مقدمه چيني نكرده بوديم. اين حادثه هم به صورت غيرمترقبه در جايي كه احتمال خطر در آن بسيار ناچيز بود، اتفاق به افتاد هر حال بايد شهرداري را براي اين گونه موارد تجهيز كنيم. در ادامه جلسه در پاسخ به نامه هاي شهرداري رشت، مقرر شد كوچه هاي واقع در كوي جهاد دانشگاهي درپل تالشان رشت، به نام كادوسان (1 2 كادوس و... ) نام گذاري شود. همچنين با مصوبه كميسيون فرهنگي مقطع واجتماعي، سه راه سربازخانه به استخر از نام رسالت به نام پيشين آن پورداوود و مقطع كسبخ به پير كلاچاي به نام دكتر خزائلي تغيير نام يافت. همچنين ديگر مصوبه اين كميسيون در مورد ساخت تنديس كوشيار گيلاني و برخي مفاخر فرهنگي در نزديكي دانشگاه گيلان مورد موافقت اعضاي شورا قرار گرفت. در اين جلسه، همچنين حاجي پور عضو شورا درباره راهكارهاي تحصيل و افزايش درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال 79 گفت: كل مبلغ بدهي تا پايان سال 2 ميليارد ريال و كل بودجه عمراني 27 ميليارد و 860 ميليون ريال بود. ميزان درآمد 9 ماهه شهرداري 36 ميليارد ريال بوده كه درصد كسري آن 17 درصد معادل 800 ميليون ريال است. ضمنا پس از /2 6پرداخت ميليارد ريال از بدهي سال 78 هنوز 900 ميليون ريال از بدهي مزبور باقي مانده است. وي افزود: طرح هاي بزرگي در كميسيون ماده 5 وجود دارد كه متاسفانه به دليل مخالفت استانداري راكد مانده است. بايد حدود 10 تا 15 مورد از اين طرحها را با توجيه آنها توسط شورا و شهردار به معاونت عمراني استانداري ارائه دهيم تا بتوانيم 2 تا 3 ميليارد ريال از كميسيون ماده 15 دريافت كنيم. همچنين اغلب كارخانجات ما در مورد پرداخت بدهي شان به شهرداري اقدامي نمي كنند. بايد با مديران اين كارخانجات، بويژه كارخانجات دخانيات مذاكره كنيم و آخرين اولتيماتوم را بدهيم. در موردعوارض وسايل نقليه نيز بسياري از خودروها از بابت عوارض به شهرداري بدهكارند، اما راهنمايي و رانندگي رغبتي ندارد كه خود را درگير اين قضيه كند. ما بايد به توافقي با راهنمايي و رانندگي برسيم و براي ترغيب آنها درصدي از عوارض را به آنان پرداخت كنيم. در مورد عوارض نوسازي وعوارض شغلي نيز هم بايد تقسيطرا بيشتر كنيم و هم با در نظر گرفتن جايزه براي كاركنان شهرداري، در آنان براي گرفتن مطالبات شهرداري ايجاد انگيزه كنيم. الطافي عضو ديگر شورا در اين باره گفت: ما بايد برپايه واقعيتها و قابليتها حركت كنيم. صنايع ما بيمار هستند. حتي صنايع شاخص ما در سطح كشور در حال ورشكستگي هستند. ما با بخشودگي بدهي صنايع مخالفيم، اما بايد با گذشت رفتار كنيم. البته در مورد كارخانجات دخانيات بايد بر اخذ حقوق شهرداري پافشاري كنيم. شاه كوئي نيز در اين زمينه گفت: احكام دخانيات در دو فقره بالغ /11 9بر ميليارد ريال است كه در صورت احقاق حق مطالبات بعدي را نيز مي توان ساده تر دريافت كرد. در مورد تقسيط هم تا 36 قسط توسط شهرداري اعمال مي شود. عندليب عضو ديگر شورا گفت: به هر حال مجبوريم با صنايع صبورانه برخورد كنيم، چون تقسيط بهتر از نگرفتن مطالبات است. در مورد اعطاي پاداش هم بهتر است حقوق كاركنان را افزايش دهيم، زيرا دادن پاداش به عده اي، ممكن است حقوق ديگران را تضييع كند. عاطفي ديگرعضو شورا نيز گفت: با توجه به كمي وقت، بهتر است از دارندگان خودروها بخواهيم در مهلتي كه تعيين مي شود بدهي شان را پرداخت كنند و پس از پايان مهلت راهنمايي و رانندگي وارد عمل شود. مي توانيم در مورد عوارض نوسازي هم اعلام كنيم كه از طريق قرعه كشي به تسويه حسابكنندگان جوايزي نظير سكه طلا اهدا شود. شريفيان عضو ديگر شورا نيز با اشاره به وضعيت نابسامان معاينه خودروها گفت: در گذشته خودروها هر سه ماه يك بار بايد برگ معاينه مي گرفتند و براي انجام معاينه هم مجبور بودند مفاصا حساب شهرداري را ارائه دهند، با بر هم خوردن اين روند، بخش زيادي از منافع شهرداري حيف و ميل مي شود. اميدي نيز با بيان اين كه در جهان امروز كم حجم بودن و پردرآمدبودن مهمترين موضوع براي هر سازماني است، گفت: موضوع بازخريد كاركنان كه توسط وزارت كشور مطرح شده چنانچه با پرداخت حق و حقوق كافي كاركنان همراه باشد، به طور چشمگيري از بار مالي شهرداري خواهد كاست. نكته ديگري كه قابل توجه است دستورالعمل وزارت كشور در مورد واگذاري خطوط اتوبوسراني است كه هم اكنون براي آن يك ميليارد تومان بودجه اختصاص داده شده است. حميدي شهردار رشت نيز گفت: در مورد درآمد يك درصد صنايع به جز دو كارخانه پارس خزر و پارس شهاب، باقي كارخانجات نمي توانند به موقع عوارض خود را در بپردازند مورد دخانيات هم، آنها بايد تامين بودجه كنند تا بدهي فعلي را پرداخت كنند، اين بدهي را نيز بايد نقد بگيريم و گرنه جزو ديون در مي شود مورد درآمد مازاد بر سقف تعيين شده هم جايزه سه در هزار براي ايجاد انگيزه در همكاران را پيش بيني كرده ايم. تخفيف عوارض ساليانه خوش حسابي نيز به طور خودكار كسر مي شود. در مورد بازخريد كردن افراد نيز با بازخريد افراد داراي سابقه كمتر از 10 سال اقدام كرده ايم. در ارتباط با واگذاري اتوبوسراني به بخش خصوصي، از آنجا كه هم اكنون ما به مسافران يارانه مي دهيم و با توجه به اين كه بخش خصوصي الزامي در اين مورد ندارد، موجب اعتراض مردم خواهدشد. همچنين اعضاي شورا در اين جلسه به شهرداري اجازه دادند تا از محل اخذ عوارض وسايل نقليه توسط راهنمايي و رانندگي به ميزان 15 درصد براي كمك به كاركنان آن واحد پاداش داده شود.