Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800121-51119S1

Date of Document: 2001-04-10

رئيس جمهوري: دلسوزان نظام با افراط و تفريط مبارزه كنند * مهمترين نياز كنوني جامعه برقراري آرامش است گروه سياسي: سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري از همه نيروها و دلسوزان جامعه خواست كه با هرگونه افراط و تفريط مبارزه كنند. وي ديروز در جمع مسئولان و كاركنان جهاد دانشگاهي در تهران گفت: مهمترين نياز جامعه ما در مرحله كنوني كه دوره تثبيت انقلاب و نظام است، تلاش در جهت برقراري آرامش، استفاده هر چه بيشتر از امكانات و تفاهم است. آقاي خاتمي، قانون اساسي را مبناي نظم، وحدت و ميثاق عمومي جامعه و چارچوب تثبيت نظام خواند و تصريح كرد: امروز انقلابي كسي است كه سخت به قانون اساسي توجه كند و هر كس از اين مسير خارج شد آن را به مسير بازگرداند. رئيس جمهوري اظهار داشت: افراط و تفريط هميشه مضر است و اين اعتدال و انصاف است كه مي تواند ما را به نتايج بزرگ و ثمربخش برساند. خاتمي گفت: افراط يعني واقعيت ها را درنظر نداشتن، مطالبات دور از دسترس رامطرح كردن و به آن دامن زدن، ايجاد توقع در جامعه كردن، درحالي كه در توان نظام نباشد اين توقعات را برآورد و در نتيجه در جامعه ياس ايجاد شود. رئيس جمهوري افزود: انقلاب ما آرمان هاي بزرگ الهي دارد و براي رسيدن به آن، بايد به صورت گام به گام، جامعه را آماده كنيم و گرنه، ياس و نوميدي بر آن مستولي خواهد شد. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطرنشان ساخت، نديدن واقعيت ها، غرق شدن در يك نحوه ذهنيت هايي كه زمانش گذشته است و تلاش براي تحميل اجباري آن بر جامعه، يك نوع تفريط است با هر نيتي كه مي خواهد باشد. خاتمي، مبارزه با افراط و تفريط را از مهمترين ضرورت هاي مرحله تثبيت نظام و انقلاب دانست و اظهار داشت: دشمن همچون دوره دفاع مقدس همواره به صورت مستقيم و از طريق نظامي با جامعه و كشورها رويارو نمي شود كه به راحتي بتوان او را تشخيص داد. رئيس جمهوري در ادامه افزود: اگردر جامعه اي كه هنوز نهادهاي مدني، شكل نگرفته و به جاي احزاب باندها وجود دارد، مسائل درون باندها و گروهها به دانشگاهها كشانده شود و نزاع هاي طبيعي درون جامعه به محيط مقدس دانشگاه رسوخ كند، دانشگاه ها دچار سياست زدگي مي شوند. خاتمي افزود: در اين گروه هاي صورت، مختلف بيرون از دانشگاه از زبان تريبون دانشجويي با هم دعوا خواهند كرد و خواستهاي اساسي دانشجويان در اين هياهوها گم خواهد شد. رئيس جمهوري، چنين شرايطي را نشانه وجود نقص در جامعه و ناشي از اهميت ندادن به نهادها و تشكل هاي مدني و شناسنامه دار و مسئوليت شناس دانست و اظهار داشت: بسياري از بار فقدان چنين تشكل هايي را دانشگاهها و مطبوعات جامعه ما بر دوش گرفته اند و در اين دعواها، اولين جايي كه وجودالمصالحه قرار مي گيرند، دانشگاهها و مطبوعات هستند. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تشخيص مصالح و اولويتها را از ديگر رسالت هاي مهم دانشگاهها بيان كرد و گفت: دانشگاهها بايد با حفظ مصالح، از انتقاد و آزادي انديشه دفاع كنند. رئيس جمهوري افزود: از آنجاكه فكر، پرسش، چون و چرا كردن و دغدغه خاطر داشتن را از ذات انسان نمي توان گرفت، در جايي كه آزادي نباشد، انديشه زيرزميني خواهد شد. وي گفت: هنگامي كه فكر زيرزميني شد، از معرض انتقاد دور شده و به ضدفكر تبديل خواهد شد. رئيس شوراي عالي انقلاب و امنيت ملي در بخش ديگري از سخنان خود لزوم توجه به واقعيت هاي جامعه رامورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: ناديده انگاشتن واقعيت ها، آن را از بين نمي برد. خاتمي با بيان اين نكته كه حركت و جهت انقلاب ديني ما براي استقرار آزادي توام با معنويت در جامعه بود، اظهار داشت: دين نيامده بود كه آزادي را نفي بكند و مابايد راهكار براي آن پيدا كنيم. رئيس جمهوري، مساله انقطاع نسلها را از جمله مشكلات بزرگ كنوني جامعه دانست و اظهار داشت: اگر در جامعه ما دو فرهنگ وجود داشته باشد يعني يك فرهنگ رسمي اما فرهنگي غير رسمي در جامعه شايع و رايج باشد، اين امر جامعه را با بحران هاي بزرگي روبرو مي كند كه يكي از آثار آن تشتت در اوضاع اجتماعي و احتمالا سرنگوني نظامها است. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جهاد دانشگاهي به عنوان يك مركز مهم فرهنگي، تحقيقاتي و عالي كشور با حفظ موازين انقلابي و ارزشي خواست در جهت دستيابي به راهكارهاي علمي و منطقي براي از ميان برداشتن آفات و مشكلات جامعه و انقلاب تلاش كند. آقاي خاتمي، ضعف مراكز تحقيقاتي را از كمبودهاي مهم كشور عنوان كرد و راه رفع آن را نهادينه شدن فرهنگ تحقيقات در جامعه و ايجاد فضاي قانوني و مقررات مناسب براي تحقيقات دانست.