Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800121-51118S7

Date of Document: 2001-04-10

شهروندان در پاكيزگي محيط زيست شركت كنند گروه شهري: مشاركت شهروندان در پاكيزگي محيط زيست باعث ايجاد شهري تميز و پاك مي شود. خرسند نيا مديركل اداره خدمات شهري شهرداري تهران گفت: شهر خانه دوم هر شهروندي است كه اگر مردم در نگهداري آن احساس مشاركت كنند هزينه هاي عمومي آن كاهش مي يابد. وي افزود: با توجه به فرارسيدن روز بهداشت عمومي مردم در يك عزم ملي بهتر است در هر اتومبيل يك ظرف براي جمع آوري زباله هاي خود قرار دهند و واحدهاي تجاري نيز نهرها و جويهاي مقابل واحدهاي خود را با ريختن مازاد كارتونهاي بسته بندي، غذا و زباله ها آلوده نكنند و سطح خيابان ها را تميز نگاه دارند تا از اين رو بتوانيم مانند ساير شهرهاي بزرگ دنيا شهري پاك و پاكيزه همراه با سنت پاكيزه جويي و پاكيزه خواهي داشته باشيم.