Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800121-51117S2

Date of Document: 2001-04-10

آفاق فلسفه فيلسوف فقيد معاصر آيت الله دكتر مهدي حائري يزدي، از جمله اعاظم تفكر عقلي در روزگار معاصر ما بودند. وي بي ترديد شاخص درجه اول و ممتاز تفكر فلسفي اسلامي در قرن بيستم، در مواجهه و تطبيق با فلسفه غرب محسوب مي شود، چنانكه در آخرين چاپ دائره المعارف فلاسفه قرن بيستم كه به عنوان يكي از مراجع مهم شناخت فيلسوفان و جريانهاي مهم فلسفه در سطح جهان مطرح است، يك صفحه به استاد حائري يزدي اختصاص داده شده و از ايشان به عنوان فيلسوفي مبدع و صاحب آراء ويژه در سلسله فيلسوفان تحليلي غرب و از معتبرترين نمايندگان فلسفه اسلامي نام برده شده است. علامه حائري، منطق داني برجسته بود كه به شيوه فيلسوفان مدرسي در غرب، فلسفه تحليل منطقي را تا بالاترين سطح و نزد بزرگترين نمايندگان اين نحله مهم فرا گرفت. اعتبار وي تا بدانجا بود كه آوازه اي به حق در ميان فيلسوفان مكتب آنالتيك به دست آورده و فيلسوفي همتراز آير و وارناك شناخته مي شد. ايشان پس از 76 سال و بيش از نيم قرن تلاش علمي و فكري در هفدهم تيرماه سال 1378 رحلت فرمود، اما ميراث علمي و فكري وي در دو طريقت عقلي اسلامي و فلسفه غربي به تدريج موجب تاثير بر معاصران و نسلهاي نوپديد مي گردد. آيت الله دكتر مهدي حائري يزدي، فرزند آيت الله موسس، بنيانگذار حوزه قم، حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي و اخوي كهتر آيت الله حاج شيخ مرتضي بودند. خانداني جليل و وارسته كه نمايندگي راستين علماي تشيع و نيز حاملان والاترين معارف ديني در اين مذهب محسوب مي شوند. علامه فقيد، عرفان و علوم نقلي و عقلي را در محضر استادان بزرگ حوزه هاي شيعه، آيات عظام بروجردي، ميرزا مهدي آشتياني، خوانساري، كوه كمره اي و امام خميني ( ره ) فرا گرفت. سپس با دريافت درجه اجتهاد، به عنوان نماينده آيت الله العظمي سيدحسين طباطبايي بروجردي به آمريكا هجرت كرد و مدارج تحصيل در فلسفه غرب را تا سطوح عالي و متعالي به اين ترتيب طي نمود: ليسانس در دانشگاه جرج تاون، فوق ليسانس در هاروارد، دكتري در دانشگاه ميشيگان و تورنتو با درجه ممتاز و با نگارش رساله Principles the by knowledy philosophy islamic in epistemology of presenec اين رساله، به معني: علم حضوري، اصول معرفت شناسي در فلسفه اسلامي يكي، از كتب برجسته و عالي در موضوع خود قلمداد مي شود كه طي 9 سال و با نظارت بزرگترين استادان فلسفه غرب نگاشته شده است. استاد علامه با نگارش اين اثر، درجه فضل و دانش خود را چنان تثبيت نمود كه طي ساليان طولاني، به عنوان استاد مسلم و صاحب كرسي در موسسات و دانشگاههاي مهم جهان به تدريس و تحقيق پرداخت. از جمله: موسسه جهاني فلسفه اخلاق، دانشگاه نيويورك، دانشگاه آكسفورد، دانشگاه مونترآل كانادا، انجمن حكمت و فلسفه ايران، دانشگاه تورنتو، دانشگاه جرج تاون، موسسه تحقيقات قرون وسطي، دانشگاه ميشيگان، دانشگاه مك گيل، دانشگاه هاروارد، مركز تحقيقات اديان جهاني، مدرسه عالي سپهسالار (شهيد مطهري ) دانشگاه، تهران و... استاد علامه، در علوم اسلامي، به ويژه فقه و خصوصا علم الاصول نيز از سرآمدان بود. وي مجتهدي بسيار ژرف انديش و آشنا با معارف اساسي عصر بود كه آراء اصولي وي، بي گمان پس از انتشار، هم موجب تعميق اين علم و هم ايضاح ارزش و اعتبار عقلي و روشي آن در ايران و جهان خواهدشد. آخرين اثر استاد علامه حائري يزدي مجموعه گفتگوهايي است كه مسعود رضوي با ايشان انجام داده و به همراه ضمائمي درباره حيات و تاليفات و مقامات حضرت ايشان از سوي نشر و پژوهش فرزان روز انتشار يافته ساير است گفتگوها و مقالات اثر حاضر بدين قرار است و مي تواند درآمدي بر شناخت انديشه ها و نظرات يكي از بزرگترين مفاخر علمي وعقلي فرهنگ معاصر اسلامي در ايران زمين باشد; گفتگوهاي: فلسفه، پي جويي حقيقت و هستي، بررسي كلي فلسفه اسلامي، آنتولوژي يا هستي شناسي برين، بنيادهاي معرفت شناختي و هستي شناختي علم سياست، اصول و فلسفه تحليلي، حكمت احكام /فقهي به انضمام: زندگي و مدارج علمي استاد حائري يزدي، ميراث عقل ناب (كتابشناسي استاد علامه ) جمهور، نو (بحثي درباره فلسفه سياسي استاد و تحليل كتاب حكمت حكومت ) و بالاخره حجت حيات و دوام تفكر عقلي در اسلام (ترجمه مقدمه دكتر سيدحسين نصر بر كتاب علم حضوري ).