Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800121-51113S6

Date of Document: 2001-04-10

حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي صادراتي بازپرداخت مي شود هيات دولت مجددا به گمرك ايران اجازه داد در سال 1380 هم حقوق و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه يي وارداتي را كه در توليد كالاهاي صادراتي به كار مي روند، به صادركنندگان بازپرداخت نمايد. گمرك ايران حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي را كه منشاء وارداتي دارندپس از صدور كالا و حداكثر ظرف 20 روز از زمان تحويل اسناد و تقاضاي كتبي به صادركنندگان بازپرداخت مي نمايد. به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي هيات ايران، دولت به استناد بند الف ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه با تصويب آيين نامه مربوط براي تحقق جهش صادراتي موضوع ماده فوق، چگونگي بازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي مورد استفاده در كالاهاي صادراتي را پس از صدور محصولات توليدي تعيين و ابلاغ كرد. در اين راستا گمرك اعلام كرد 5 ميليارد ريال حقوق و سود بازرگاني را طي 12 ماه 1379 بازپرداخت نموده است. براين اساس تبصره ماده يك آيين نامه فوق مقرر مي دارد: مبناي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني مندرج در تصويب نامه تعرفه هاي يادشده، مورد عمل در زمان ورود مواد اوليه يا اقلام به كار رفته در ساخت كالاها و محصولات توليدي صادر شده، مي باشد. بنابر گزارش بالا براي تعيين ضرايب بازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني موضوع ماده 2 آيين نامه فوق كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، گمرك ايران و وزارت خانه توليدي مربوط به رياست گمرك ايران تشكيل مي شود كه محل جلسات و دبيرخانه كميسيون نيز در اين سازمان خواهد بود. گمرك همچنين مطابق مواد 3 و 4 آيين نامه ياد شده موظف است تا اعتبار لازم براي چگونگي بازپرداخت اين وجوه را تنها براي كالاهايي كه تا پنج سال بيشتر از ورود آنها نگذشته باشد در بودجه سالانه خود در نظر گيرد يا بخشي از وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني را به ميزان مقتضي بدين منظور در حساب خزانه نگهداري نمايد.