Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800121-51110S15

Date of Document: 2001-04-10

اختلال موقت تلفني در مراكز تلفن شهيد دستغيب و شهداي 7 تير شركت مخابرات استان تهران ديروز در اطلاعيه اي اعلام كرد كه ارتباط تلفني مشتركان مركز تلفن شهيد دستغيب با 271 272 پيش شماره هاي 257 270 و از روز شنبه 25 فروردين به مدت 72 ساعت دچار اختلال خواهد شد. در اين اطلاعيه محدوده اختلال خيابانهاي دربند، رهبر، ميدان باغ شاطر و كوچه هاي آزادي و مهر اعلام شده است. همچنين اين شركت در اطلاعيه ديگري اعلام كرد كه ارتباط تلفني مشتركان مركز تلفن شهداي 7 تير با پيش 881 831 883 882 شماره هاي 884 و 830 از روز سه شنبه 21 فروردين به مدت 72 ساعت با اختلال مواجه خواهد شد. محدوده اين اختلال خيابانهاي شهيد مفتح بن بست واحد، انقلاب و فتوحي خواهد بود.