Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800120-51108S1

Date of Document: 2001-04-09

مروري بر مديريت انرژي در ژاپن پس از بحران اول نفتي در سال 1973 دولت و مردم ژاپن صرفه جويي در مصرف انرژي را آغاز نمودند. نتايج اين كوششها براي صرفه جويي نشان داد كه بازدهي مصرف انرژي در سال 1991 حدود 35 درصد نسبت به سال 1973 بهبود يافته است. هم اكنون ژاپن از لحاظ صرفه جويي در مصرف انرژي در سطح بالايي بين كشورهاي جهان قرار دارد. بخش صنعت در ژاپن حدود 40 درصد از مصرف انرژي را به خود اختصاص داده است. شدت انرژي در بخش صنعت در ژاپن در سال 1998 نسبت به سال 39 1973 حدود درصد كاهش يافت. در هر حال در سالهاي اخير به علت ثبات كم قيمت انرژي و بالا رفتن سطح زندگي مردم از لحاظ رفاهي، مصرف انرژي در ژاپن مخصوصا در بخش خانگي و تجاري و بخش حمل و نقل رشد بالايي داشته است. متوسط نرخ رشد ساليانه مصرف انرژي در طي 6 سال گذشته 2 درصد بوده است. از طرف ديگر ژاپن به واردات انرژي وابستگي زيادي دارد. حدود 81 درصد انرژي مورد نياز ژاپن از خارج از اين كشور وارد مي شود كه بيش از 99 درصد اين انرژي وارداتي نفت و ساير سوختهاي فسيلي مي باشد. اصول اساسي در سياست انرژي ژاپن عبارتند از: - تامين انرژي - رشد اقتصادي - حفاظت از محيط زيست سياستهاي صرفه جويي انرژي در ژاپن الف -معرفي سيستمها و تجهيزات انرژي بر كم مصرف و تشويق به استفاده از آنها. براي تشويق بخش تجاري و صنعت به سرمايه گذاري براي تجهيزات انرژي بر كم مصرف سياستهاي اعطا وامهاي كم بهره و كاهش ماليات اتخاذ شده است. ب - شتاب بخشيدن به توسعه و كاربرد عملي فناوريهاي صرفه جويي انرژي از طريق اعطاي يارانه. ج - تدوين معيارهاي مصرف انرژي و به كارگيري مناسب آن در بخشهاي صنعت، حمل ونقل، خانگي وتجاري. د - آگاه نمودن مردم به صرفه جويي انرژي با استفاده از روشهاي مختلف اطلاع رساني. _ه - گسترش سيستم برچسب استاندارد مصرف انرژي در تجهيزات انرژي بر. و - تقويت همكاريهاي بين المللي جهت تبادل اطلاعات و نظرات و كمك به صرفه جويي انرژي از طريق اعزام كارشناس، پذيرش كارآموز و اجراي پروژه هاي صرفه جويي انرژي همانند بازيافت حرارت در كارخانجات توليد آهن و فولاد و نيروگاههاي برق. عوامل اصلي كه در صرفه جويي انرژي در ژاپن موثر بوده اند به شرح زير است: - 1 استفاده از انرژيهاي اتلاف شده بازيابي حرارت و بهبود راندمان. -صرفه جويي 2 در مصرف مواد. اين امر شامل كاهش تعداد قطعات، مجتمع كردن وفشرده كردن و استفاده مجدد از مواد مي باشد. - 3 بهبود بهره وري از طريق استفاده از رباتها. در سال در 1980 انگليس 3 ربات در آمريكا 4000 ربات و در ژاپن ربات 14000 وجود داشت. در سال 1991 در كل جهان 390000 ربات وجود داشت رباط 230000كه آن يعني درصد 60حدود در اختيار ژاپن بود. مهندس احمدنويد