Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800120-51107S7

Date of Document: 2001-04-09

بيانيه جبهه مشاركت درباره بازداشت تعدادي از نيروهاي ملي - مذهبي گروه سياسي: در پي انتشار اطلاعيه دادگاه انقلاب مبني بر كشف شبكه اي موسوم به ملي - مذهبي جبهه مشاركت با صدور بيانيه اي اين اقدام را غيرقابل توجيه دانست. در بيانيه اين تشكل سياسي آمده است: در حالي كه هنوز ابهامهاي زيادي در مورد دستگيري تعدادي از شهروندان به اتهام براندازي وجود دارد و توضيحات دادگاه انقلاب نتوانسته است اين ابهامها را برطرف نمايد، در اقدامي ديگر تعداد ديگري از افراد به همين اتهام دستگير در شده اند وراي همه مسائل موجود كه ارزيابي دقيق آنها جز در سايه روشن شدن همه جزئيات پرونده ميسر نيست، نحوه برخورد عوامل قضايي با اين افراد محل پرسش جدي است; به خصوص عدم دسترسي اين افراد به حقوق قانوني خود، نحوه بازجويي ها، محل بازداشت، نحوه برخورد با خانواده هاي بازداشت شدگان قبلي و نكاتي از اين دست اين ترديد جدي را ايجاد مي كند كه روشهايي كه با منطق و روح قانون سازگار نيست و در تاريخ جمهوري اسلامي بي سابقه است با هدف اثرگذاري بر حضور و اراده سياسي مردم صورت مي گيرد. جبهه مشاركت در بيانيه خود افزوده است: بر مسئولان قضايي خصوصا رئيس محترم قوه قضائيه فرض است تا اين بخش از عوامل قضايي را مجبور به رعايت قانون نمايند و حداقل اركان مختلف نظام يعني قواي مجريه و مقننه را نسبت به اين رفتار توجيه كنند. اين بيانيه تصريح كرده است: جبهه مشاركت ايران اسلامي ضمن ابراز تاسف چندباره از اين اقدامات از مردم شريف ايران درخواست مي كند هدف اصلي را كه مشاركت گسترده آنها در انتخابات رياست جمهوري آينده است به ياد داشته باشند و با حضور پرشور و معنادار خود در اين صحنه بار ديگر بر روشهاي مورد قبول پاي بفشارند و با رويه هايي كه با روح آزاديخواهي، قانونگرايي و عدالت جويي سازگاري ندارد نه بگويند.