Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800120-51107S1

Date of Document: 2001-04-09

اظهار تاسف خاتمي از برخوردهاي تنش زاي اخير با برداشتي كه از افكار عمومي دارم اين برخوردها را به نفع نظام و مردم نمي دانم اميدوارم فضاي منطقي و مناسبي پديد آيد كه در آن سوءتفاهم هايي كه به هيچ وجه به نفع جامعه نيست از ميان برخيزد حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور امروز در جمع اعضاي ستاد برگزاركننده كنگره راهبردهاي توسعه علمي كشور و اعضاي ستاد پيشبرد علوم ايران 1400 تاكيد كرد: امروز براي دفاع از هويت فرهنگي، ديني و تاريخي كشور نيازمند مجهز شدن به علم، آگاهي و فناوري هستيم و همه نهادها در نظام موظف به زمينه سازي براي فعاليت عالمان و عقلاي علمي، فرهنگي هستند. آقاي خاتمي با تشريح حركت پيچيده و شتابان دنيا به سوي آينده و غيرقابل پيش بيني بودن آنچه در زندگي بشر رخ خواهد داد، گفت: عرصه بهره گيري از علم و آگاهي براي خلق پيشرفت ها و شگفتي ها، عرصه رقابت است و تنها در اثر تلاش و آمادگي در اين رقابت مي توان آينده ملت و كشور را تامين كرد. رئيس جمهور اظهار داشت: ما نيازمند نقد دائم و ارزيابي مستمر وضعيت علمي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين المللي خود براي يافتن راه ها و شيوه هاي بهبود وضع زندگي و مجهز شدن به امكانات براي باقي ماندن و رقابت در دنياي امروز هستيم. آقاي خاتمي تاكيد كرد: جامعه ما نيازمند بالا بردن قدرت تفاهم است، اما اين به معناي يكسان كردن افكار نيست، بلكه مي توان فكرهاي مختلف داشت و روي مصالح و اصول كلي به تفاهم رسيد و براساس آن حركت كرد. رئيس جمهور تصريح كرد: نقد بايد در فضاي محبت آميز و دوستانه صورت گيرد، نه در فضاي تخريب. آقاي خاتمي با بيان اين كه محيطهاي علمي و دانشگاهي بايد از آزادي هاي مشروع برخوردار باشند اظهار داشت: تقويت فضاي عدم تحمل در جامعه موجب دلزدگي نسل جوان و انديشمندان ما خواهد شد و آزردگي و عصبانيت آنها را در پي خواهد داشت كه اين به نفع هيچ كس و هيچ چيز نيست و مانع رشد فكري در جامعه هم مي شود. آقاي خاتمي با تاكيد بر بكارگيري همه نيروها براي ارتقاي جايگاه كشور نياز جامعه را به پيشرفت، ثبات و همدلي يادآور شد و گفت: معتقدم معدل خواست ملت عبارت است از: جمهوري اسلامي، آزادي و پيشرفت و برخورداري همه انسانها ازحقوق اساسي با، تامين همه جانبه اين خواست خواهيم توانست در كنار هم عقبماندگي ها را با سرعت بيشتري جبران كنيم تا اين كشور و ملت به مقام درخور شان خود در نظام جهاني برسد. رئيس جمهور بااشاره به بعضي از برخوردها كه اين اواخر نسبت به مطبوعات، برخي افراد و گروه ها صورت گرفته است گفت: وقتي از نگاه مصالح كلي جامعه و امنيت ديرپاي جامعه به اين قضايا نگاه مي كنم، نمي توانم اظهار تاسف نكنم. من با برداشتي كه از افكار عمومي دارم، اين برخوردها را به نفع نظام و مردم نمي دانم. رئيس جمهوري تصريح كرد: هيچ خطري براي نظام مردمي ما مهمتر از اين نيست كه ما مديران و حاكمان قادر نباشيم رفتارمان را براي مردم توجيه كنيم. رئيس جمهور با اشاره به دستگيري برخي دانشجويان و دانشگاهيان در مسايل اخير افزود: صحبت آن نيست كه با متخلف برخورد نشود و يا اگر كسي دانشگاهي بود وخلافي مرتكب شد برخورد با او صورت نگيرد. البته بايد برخورد قانوني باشد و اگر به كسي چه دانشگاهي و چه غيردانشگاهي جفا شد بايد متاسف بود. آقاي خاتمي افزود: اميدوارم به لطف خداوند و با توجه ويژه رئيس محترم قوه قضائيه ذره اي در برخوردها ولو با متخلف از قانون تجاوز نشود و نيز اميدوارم فضاي معقول منطقي و مناسبي پديد آيد كه در آن سوءتفاهم از ميان برخيزد. سوءتفاهم هائي كه گاه به خود اشخاص مي انجامد كه به هيچ وجه به نفع جامعه نيست. رئيس جمهور اظهار اميدواري كرد، با حذف عوامل تنش زا و دغدغه آفرين بتوانيم فضايي فراهم كنيم كه هم استقلال كشور محفوظ بماند و هم روند پيشرفت جامعه مثبت باشد و علم، آگاهي و برخورد آزادانه انديشه وجود داشته باشد تا بتوانيم از اين امكانات و موقعيتي كه داريم بيشتر و بهتر به نفع نظام جمهوري اسلامي استفاده كنيم. آقاي خاتمي در پايان به نقش علم، آگاهي و فناوري در تاريخ بشر و ارتباط چهار مقوله آگاهي، اطلاعات و علم، امكانات، ابزار و سخت افزار نيروي، انساني و مديريت با علم اشاره كرد و گفت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف بسترسازي، رونق و پشتيباني رشد و ارتقاي عالمان و نهادهاي علمي ايجادشده كه اميدوارم همه اجزاي نظام و دولت به اين مقوله اهتمام ورزند. پيش از سخنان رئيس جمهور، دكتر مصطفي معين وزير علوم، تحقيقات و فناوري و مهندس باقريان دبير كنگره راهبردهاي توسعه علمي كشور گزارشي از اهداف اين كنگره و ستاد پيشبرد علم در ايران 1400 را ارائه كرده اند.