Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800120-51100S1

Date of Document: 2001-04-09

اينقدر به خاطر مسائل كوچك حرص نزنيد اگر فكر مي كنيد در ازدواجتان موفق نبوده ايد درصدد جبران آن باشيد. اگر از زن و شوهرها بپرسيدكه روابطتان با هم چگونه؟ است پاسخهايي نظير بدنيست، به نظرم خوبه رامي شنويد. اماحتي آنهايي كه گفته اند روابط خوبي به دارند، عصبانيتها و ناكاميهاي حاضر در زندگيشان اقرار مي كنند. شايد به تنها چيزي كه پي نبرده انداين است كه هر ازدواجي - از ناكامترين تا موفق ترين آن - را مي توان با كمي تلاش و جديت سرشار از عشق ومحبت كرد. در كمال نارضايتيهاي تعجب، كوچك هستند كه اغلب سد راه خوشبختي در زندگي زناشويي مانند مي شوند، بگومگوها، دخالتها، ناسازگاريها، ناكاميها و مسئوليتهاي زندگي. اگر در اين مسائل كوچك از خود گذشت نشان دهيدراههاي جديدي براي دوست داشتن يكديگر برايتان باز خواهد شد. در اينجا شش روش را براي بهتر كردن روابط زناشوييتان پيشنهاد مي كنيم: -منت 1 نگذاريد منظور كردن كارهايي را كه انجام داده ايد يا بخششهايي كه نسبت به يكديگرداشته ايدهميشه وسوسه انگيز بوده با است خود مي انديشيد كه چند بار البته با دعوا و مرافعه خانه را تميز كرده ايد، جاروكرده ايد يا اين كه بچه ها را به حمام برده ايد. شايد نگران اين هستيم كه از ماقدرداني نشود، يا شايد از انجام اين كارها ناراضي دليلش هستيم هر چه كه هست، منظور كردن اين كارها در زندگي هميشه جرقه آتش دعواها و مشاجره ها بوده است. يادآوري اين كارهاي به نظرسخت، آن هم به طور دائم، موجبمي شود كه نسبت به همسرتان احساس خشم كنيدو كم كم عشق ومحبت در زندگيتان كمرنگ شود. هر دو طرف شروع به كنايه زدن مي كنند و هر كدام كارهاي روزانه شان را به صورت فهرست بلندبالايي به رخ ديگري مي كشد. وقتي مي بينيدداريد چنين لحظه اي كاري مي كنيد، صبر كنيد. آن عشق و محبتي كه مابينتان هست را به ياد آوريد. به كاري كه همسرتان انجام نداده توجه نكنيد، بلكه به جاي آن، كاري را كه انجام داده به ياد به آوريد، زودي خواهيد فهميد كه عصبانيت شما واقعيت نيست بلكه يك عادت ساده هميشگي است كه ملكه ذهن شما شده هرگاه بتوانيد، بر اين احساس خود غلبه كنيددر واقع در جهت بهبود علاقه شخصي تان به يكديگر كمك كرده ايد. - 2 شما خود مسئول خوشبختي خود هستيد حتما در خيلي از شعرها و سرودهاعباراتي از اين قبيل را شنيده ايد: خوشبختي من، تو هستي بدون، تو گمشده اي بيش نيستم، تو دنياي من هستي اين، طرز فكر شما را از آن مسئوليتي كه در قبال خوشبختي خود دور داريد، مي كند. چه تعدادي از ما مسئوليت كامل خوشبختي خود را شخصا به عهده؟ مي گيريم چقدر به خودمان مي گوييم چرا ؟ چرا همسرم اينجوريه؟ تغييرنمي كنه در واقع معني آن اين است: اگراو شخص ديگري بود آن وقت خوشبخت بودم، اونه كه بايد عوض بشه نه من، هيچ راهي نيست! اگر معتقديدكه جواب خوشبختي شمادر شخص ديگري است واقعا در اشتباهيد. حتي اگر همسر شما در پاسخ حرفهايتان تغييري هم كند، بالاخره احساس ياس بر شما غلبه خواهد احساس كرد، عجز و وابستگي شما را در بر مي گيرد و هميشه مي گوييد: كوتاهي از طرف اونه. البته منظورتان اين نيست كه همسرتان هيچ نقشي در خوشبختي شما اما ندارد، در آخر اين خود شما هستيد كه خوشبختي خود را مي سازيد. اگرزندگي به كامتان تلخ لازم شده، است تغييري انجام دهيد يا جور ديگري نگاه كنيد، با پي بردن به قدرت سازنده خوشبختي خود، از فشار زيادي كه بر دوش همسرتان است خواهيد با كاست اين كار شما دري را به سوي يك رابطه جديد مي گشاييد، رابطه اي كه بر پايه صداقت، مسئوليت و حكمت بنا شده است. - 3 عادتهاي عجيب خود را بشناسيد اينكه شما كسي را با تمام وجود دوست داريدولي سر يك سري مسائل ساده محبتتان تبديل به خشم مي شود واقعامضحك است. مثل شستن خميردنداني كه هر روزروي دستشويي ريخته شده يا جمع كردن جورابهااز گوشه وكنار اتاقهاكه شما را ديوانه مي كند. فكركنيد كه كداميك عادت عجيبي؟ داريد اگر هر كدام قادر باشيد عادت خود را بشناسيدآن وقت بايد به خودتان بخنديدو انتظارات زيادي از همسر خود نداشته باشيد. از طرف ديگر هم اگر فكر مي كنيد عادت خاصي نداريدبايد عادتهاي همسر خود را بشناسيدو مشكل او را مشكل خود بدانيد. - 4 ياد بگيريم با جان و دل ببخشيم متاسفانه اكثر مردم مشكل مي توانند از كسي عذرخواهي كنند. شايد يكي از دلايل آن مي تواند اين باشد كه هنگام طلب بخشش، با لحن تقريبا بي ادبانه اي پذيرفته مي شود. بعضي ها هنگامي كه همسرشان براي بخشش پا پيش مي گذارد، چنان حق به جانب به او نگاه مي كنند كه موجب دلشكستگي او مي شوند. شايد اينقدر هم بي احساس نباشيم، اما ممكن است با راه هاي زيركانه اي همسرمان را آزرده خاطر كنيم. مثلا ممكن است زير لب چيزي بگوييم، آهي بكشيم يا عبارات كنايه آميزي بگوييم، يا با راه هاي ديگري مانعي براي اين عذرخواهي ها و بخششها بشويم. اينگونه واكنش ها، تلخي ها و دلخوريها را به همراه دارند. اين بخششها به شما فرصت خوبي مي دهند تا بنياد عشق و عاطفه تان را مستحكم تر كنيد. فرصت ايده آلي كه تلاش بي ريايي داشته باشيد تا عميقا و محترمانه به حرفهاي همسرتان گوش دهيد و خوشحال باشيد از اينكه همسرتان پشيمان است و آمده كه ببخشيدش، علاوه بر اين، با بخشيدن او، مطمئنا زماني كه شما هم عذرخواهي كنيد همسرتان شما را خواهد پس بخشيد اين بار كه همسرتان براي طلب بخشش پا پيش گذاشت، ناهمواريها را هموارو قلبتان را باز كنيد. - 5 مشغله هايتان را وارد روابطتان نكنيد خيلي ساده است كه در انجام مسئوليتهاي زندگي غرق شويم و وقت خود را تنگ جلوه دهيم و يا ببينيم سخت در تلاش و دست و پا زدن هستيم. بدبختانه، اين همسرمان است كه هميشه در آخر اين كارها قرار گرفته است. البته مي دانيم كه قصدي در كار نيست، بلكه واقعا اتفاقي است. زماني كه در خانه بسر مي بريد داريد عمل مثبتي را انجام مي دهيد، نظافت، تعميرات يا مشغول رسيدگي به تكاليف بچه ها هستيد و يا هر كار ديگر، وعده و قرارهايي كه با هم داريد لغو مي شوند و وقت هاي خصوصي كه با هم بسر مي بريد كمتر مي شوند. واقعا مهم است آگاه باشيد از اينكه چطور اين تمايلات در روابطتان رسوخ مي كنند. دائما سعي كنيد زمان بيشتري را در تنهايي با يكديگر به سر ببريد، برنامه هاي پرمشغله تان هر طور كه هست، ولي امكان اين وجود دارد كه توافقها و حد و حدودهايي براي خود بسازيم و ياد بگيريم و به درخواستهايي كه در روابط صميمانه ما تداخل ايجاد مي كنند جواب منفي بدهيم. - 6 كار هاي فراموش شده راخودتان انجام دهيد يكي از مسائلي كه ما را در روابطمان به بيراهه مي برد اين است كه فكر مي كنيم نبايد همسرمان اشتباه كند. ما هميشه عباراتي از اين قبيل را به كار مي بريم: فراموش كردي كه ظرفها رو بشوري! يا چرا براي دستشويي حوله ؟ نذاشتي انگار كه همسرمان يك آدم آهني است و احتياج به برنامه ريزي دارد. در واقع همسرتان يك انسان معمولي است. درست مثل شما فراموش مي كند، خسته مي شود يا حواسش پرت بهترين مي شود راهي را كه براي اين مساله پيشنهاد مي كنيم اين است كه اشتباهات همسرتان را خود به دوش بگيريد. نه با آزرده دلي و پشيماني بلكه كاملا با ازخودگذشتي و عشق و محبت. اگر ظرف هاي توي ظرفشويي شما را آزار مي دهند آنها را بشوييد; تا اينكه دم به ساعت به او چقدر بگوييد فراموش كار شدي. شايد بعضي ها به اين حرف ما معترض باشند و بگويند، اگر من اين روش ملايم را به كار ببرم ديگر همسرم ظرف نمي شويد. اما برعكس اگر شما بتوانيد از اين نكوهش ها و تشرها و فريادها و يا ديگر عكس العمل هاي خشن دست برداريد، در آينده در كمال تعجب خواهيد ديد كه برخورد همسرتان مفيد و مثبت است و بدون هيچ پريشاني، شور و علاقه بيشتري خواهيد داشت تا خودتان را متمركز جنبه هاي مهم روابطتان كنيد. مانند: ارتباطي صميمي، رشد روحي، همدردي ها، شادي ها و عشق و محبت. منبع: ريدرز دايجست / ترجمه: دانيال كابلي