Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800119-51095S6

Date of Document: 2001-04-08

حضور خبرنگاران و مردم در نشستهاي شوراي شهر سنندج آزاد است سنندج -خبر نگار همشهري: عضو شوراي اسلامي شهر سنندج گفت: حضور خبرنگاران و مردم در جلسه هاي علني شوراي اسلامي اين شهر مانعي ندارد. فرخ لقا معتمد وزيري افزود: خبرنگاران و مردم صاحبنظر مي توانند با حضور در جلسه هاي علني شورا، براي عمران و آباداني شهر خود طرح و نظر بدهند. وي گفت: شوراي اسلامي از هر طرح و پيشنهادي استقبال مي كند و آن را در جلسه هاي خاص شورا مطرح و به تصويب مي رساند. وي افزود: با اين حال مردم با وظايف شوراهاي اسلامي آشنا نيستند و براي بيان برخي مشكلات كه ارتباطي با شورا ندارد، به شوراي شهر مراجعه مي كنند. وي با اشاره به اين كه رسانه هاي همگاني بايد مردم را با وظايف شوراها آشنا كنند، افزود: آگاه سازي مردم در اين زمينه به كارآمدي بيشتر شوراها و نيز حل به موقع مشكلات مردم كمك مي كند. وي گفت: مردم به دليل اعتمادي كه به شوراها دارند تمايل دارند ابتدا مشكلشان را با اعضاي آنها در ميان بگذارند.