Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800119-51091S8

Date of Document: 2001-04-08

تاثيرات روحي هر هنرمند ويژه خود است به مناسبت برپايي نمايشگاه آثار كيومرث قورچيان نمايشگاهي از آثار نقاشي كيومرث قورچيان از 15 تا 24 اسفند در نگارخانه مجموعه فرهنگي هنري تهران برپا شد. قورچيان فارغ التحصيل رشته نقاشي از دانشكده هنرهاي زيباست و تاكنون در پانزده نمايشگاه انفرادي و گروهي آثارش به نمايش درآمده اند. وي مي گويد: نقاشي را پيش از ورود به دانشگاه شروع كردم و پس از آنكه رسما به اين رشته اشتغال به تحصيل يافتم، مراتب كار را جدي تر ادامه دادم. البته براي تكميل فراگرفته هاضرورتا به ناتوراليسم اگر پرداختم چه تاثيرات روحي و احساسي كه مخصوص هر هنرمند نقاش است، از عينيت پردازي به طور كامل جلوگيري كردم و تا جايي كه امكان داشته، نقش دل را در صورت يافته ام. در همين حال تاثيرات هنر مدرن از يكسو و هنر شرق از سويي ديگر، مرا به خود فرامي خوانند. چرا كه زباني نو و امروزي بدون آنكه از هويت تهي شود، مي توانست به بياني ماندگار مبدل شود. براي همين، رفته رفته پا به دنياي آبستره و استفاده جدي از تگسچر (آثار واقعي ) گذاشته ام و قصد ادامه اين روند را با مطالعه پيگير دارم. اين نقاش در ادامه مي گويد: ناگفته نماند كه با درهم ريختگي و عدم برنامه ريزي كه در روند هنرهاي تجسمي كشور وجود دارد، بيرون از حوزه فردگرايي و خود محوري، مشكل بتوان قياسي جدي در روند خلق آثار پيدا كرد، مگر صاحبنظراني دلسوز كه سرد و گرم اين وادي را چشيده اند و با ابراز نظر و نقد، مجال ارزيابي را براي هر هنرمند بخصوص نقاشان بوجود آورند. از نظر اين هنرمند، برگزاري نمايشگاههاي متعدد و گسترده، خود مي تواند زمينه و بستر مناسبي را براي ارزيابي و رشد آثار هنري بوجود آورد. اما با بسته شدن و بستن حصار تنگ در اطراف موزه ها و بي ينال ها و انجمن هاي مرتبط با آثار چه بسا نقاشي، زاويه ديدگاه حتي منتقدان، محدود و مانع افزايش آگاهي هر هنرمند، دست كم از توانايي هاي خود خواهد شد.