Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800119-51088S2

Date of Document: 2001-04-08

رئيس برنامه جهاني غذا: دختران را به مدرسه بفرستيد تا گرسنگي و فقر جهاني پايان يابد گروه اجتماعي: رئيس برنامه جهاني غذا ي سازمان ملل متحد، ضمن اظهار اين مطلب كه آموزش دختران، موثرترين سلاح در پايان دادن به گرسنگي و فقر جهاني است، از جامعه بين المللي خواست تا به اعزام دختران به مدرسه در كشورهاي در حال توسعه كمك كنند. خانم كاترين برتيني، مدير اجرايي برنامه جهاني غذا، به مناسبت روز جهاني زن ( مارس 8 مصادف با 18 اسفند ) به طرح اين چالش پرداخته و اذعان داشت كه كاستن از فاصله زياد مابين ثبت نام پسران و دختران بايد در اولويت اول جامعه بين المللي در ارتباط با كشورهاي فقير و در حال توسعه قرار بگيرد. خانم برتيني گفت: هم اكنون شواهد و تجربيات بسيار حساسي در اثبات ارزش آموزش دختران وجود دارد. هر چه قدر در اهميت ارائه فرصت تحصيلي به دختران جوان، حتي براي چند سال قبل از آنكه زندگي كاري خود را شروع كنند، گفته شود كم است. برتيني كه تساوي جنسيتي را يكي از پايه هاي برنامه ريزي برنامه جهاني غذا قرارداده توضيح مي دهد كه هم اكنون دو سوم از 875 ميليون بيسواد بزرگسال جهان زن هستند. خانم برتيني گفت: دختراني كه به مدرسه مي روند نسبت به آناني كه نمي روند، ديرتر ازدواج مي كنند، فرزندان كمتر و سالمتري دارند و تحقيقات نشان مي دهد مادراني كه مدرسه ابتدايي را تمام كرده اند، به طور متوسط دو فرزند كمتر از آنان كه هيچ مدرسه نرفته اند دارند. برنامه جهاني غذا در ايران به خانواده هاي پناهندگان در قبال حضور مرتب دختران خردسالشان در دبستان روغن خوراكي از مي دهد پنج سال پيش از شروع اجراي اين طرح تشويقي در سال 1996 ميلادي در برابر حضور مرتب در كلاس درس پنج هزار و پانصد دختر كوچك هر ماهه، نفري يك قوطي پنج ليتري روغن خوراكي به منزل اين مي برند طرح خصوصا در ميان خانواده هاي افغاني كه دخترانشان در كشور مادري خود افغانستان از تحصيل محروم بوده اند، بسيار موفقيت آميز بوده است. برنامه جهاني غذا همچنين ماهيانه به حدود تن 70000 از ميان آسيب پذيرترين قشر پناهندگان عراقي و افغاني در بيست و هشت مهمانشهر در سراسر كشور كه اكثرا شامل زنان، كودكان و ناتوانان جسمي هستند، جيره غذايي مي رساند. برنامه جهاني غذا آژانس پيشتاز سازمان ملل متحد در مبارزه با گرسنگي جهاني است. در سال 1999 برنامه جهاني غذا به بيش از 89 ميليون نفر در 82 كشور كه شامل بيشتر پناهندگان و آوارگان داخلي كشورهاي مختلف جهان بودند، غذا داده است.