Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800119-51088S1

Date of Document: 2001-04-08

مادري ماهرانه ترين، و پرچالش ترين فعاليت اشاره; كتاب جديدي در آمريكا نقش مادران را در ميان منكوبترين اعضاي جامعه چنين به تصوير مي كشد، مادري يكي از آخرين خطوط مرزي است كه زنان در نبرد و مبارزه خود براي دستيابي به برابري بايد فتح كنند، نويسنده آمريكايي كتاب بهاي مادري، چرا مهمترين شغل در جهان كمترين ارزش را داراست مي گويد: زنان ممكن است در مبارزه خود براي رفع شكاف بين دستمزد زنان و مردان پيروز شده باشند، اما براي ارتقاي الگوهاي زندگي مادران، راهي طولاني پيش روي دارند. خبرگزاري رويتر از واشنگتن، مصاحبه اي را در اين خصوص با خانم ان كريتندن انجام داده است كه در ادامه از نظرتان مي گذرد. * خانم ان كريتندن هنگامي كه بچه دار شد شغلش را در مجله نيويورك تايمز رها كرد و وقتش را صرف بزرگ كردن فرزندش نمود. يكي از آرزوهاي اين خانم نويسنده آمريكايي اين است كه در دهه هاي آينده، زماني كه يك كارفرما براي استخدام با مادري مصاحبه مي كند، او را به خاطر زماني كه صرف بزرگ كردن بچه اش كرده است، مورد تحسين قرار دهد، درست به همان صورت كه از سربازان پس از بازگشت از يك ماموريت كاري در محل كارشان تقدير و به آنان پاداش داده مي شود. او مي گويد: مردم معتقدند مادري حايز اهميت ترين شغل در جهان است، اما فقط حمايت لفظي از آن به عمل مي آيد. كريتندن گفت: اگر زني بيايد و بگويد، من سه سال را با فرزندم سپري كردم و اكنون من اينجا هستم، با مجموعه اي از اطلاعات و داده هاي مديريتي مطلوب، آنان فكر مي كنند كه او در سيبري بوده و دچار انجماد فكري شده است. من مي خواهم مردم بگويند، احسنت، آنچه راكه شما انجام داديد كاري بس دشوار و باور نكردني بوده است و شما از اطلاعات عظيمي در اين ارتباط برخورداريد. او اينگونه استدلال مي كند كه اگر چه مراقبت از وابستگان دست كم حايز همان اهميت خدمت سربازي است، اما ما در حالي كه به خاطر كار سربازان مزاياي عظيمي را در اختيار آنان قرار مي دهيم، به همان گستردگي اما مجازات را در مورد مراقبت كنندگان از وابستگان، اعمال اين مي كنيم به مثابه تبعيض جنسيتي است و كشور ما از كار ارزان و يا بدون دستمزد زنان بهره مي جويد. كريتندن مي گويد: يك زن زماني كه داراي فرزند مي شود، بيش از يك ميليون دلار به صورت از دست دادن كارش ماليات مادري مي پردازد و قانون حمايت از خانواده او را از برابري مالي در ازدواج، محروم مي كند. افزون بر اين، مادران نمي توانند در درون سيستم و شبكه بازنشستگي قرار گيرند و براي دريافت هرگونه كمكي واجد شرايط تلقي نمي شوند. من مي گويم، كار مادران به وجود آورنده گنجينه اي از اطلاعات فراوان است كه اين اطلاعات بايد مورد شناسايي و اهميت بيشتري قرار گيرد. * لزوم تدوين قوانين جديد براي حفاظت از مادران كريتندن زماني كه در حول و حوش 40 سالگي صاحب پسر شد يك روزنامه نگار مجرب بود. او در پايان مرخصي زايمانش هنگامي كه تصميم گرفت ديگر به سر كارش بازنگردد، خود را هيجان زده كرد و از آن زمان تاكنون به صورت يك روزنامه نگار آزاد و مستقل قلم زده است. او گفت: شكاف عظيمي ميان زندگي قبل از بچه دار شدن و بعداز بچه دار شدن وجود دارد. احساس آميخته با اين دوره از زندگي غيرقابل تصور است. من آنچنان محسور و مجذوب پسرم شدم كه نتوانستم او را ترك كنم و بنابراين كارم را رها كردم. آنچه كه او را شگفت زده كرد، چگونگي ديدگاه مردم نسبت به او به هنگام ترك كارش من بود به طور اتفاقي با شخصي در يك ميهماني برخورد كردم كه گفت: شما همان كريتندن؟ نبوديد در آن زمان بود كه احساس كردم بايد اين كتاب را بنويسم. او شغلش را به عنوان يك پرچالش ترين، مادر، ظريف ترين و ماهرانه ترين كاري كه تاكنون انجام داده يافت بود.او، مي گويد: مادر بودن همچون يك درمان شناس، يك آموزگار، يك وزير و يك مشاور برجسته است. من در حقيقت به پراهميت بودن شغلم پي بردم، اما اين احساس را داشتم كه كس ديگري با من هم عقيده نيست. تمام دنياي گذشته ام به گونه اي كم ارزش جلوه گر شد. كريتندن كه براي نوشتن اين كتاب به مصاحبه با صدها مادر و بررسي دقيق آمارهاي چندين دهه اقدام كرده است، مي گويد: سياستهاي تجاري، دولت و نيز قوانين آمريكا به ارزشهاي خانوادگي ياد شده آمريكاييان، احترام نمي گذارد. كارفرمايان سخت گير و انعطاف ناپذير تاييد مي كنند كه بسياري از زنان به هنگام بچه دار شدن، اگر كارشان را ترك مجبور نكنند، به كاهش ساعات كاري خود مي شوند و ازدواج يك مشاركت مالي برابر و يكسان نيست: در 47 ايالت از 50 ايالت آمريكا، مادران در ارتباط با داشتن نيمي از ثروت و دارايي خانواده از حق غيرشفافي آنان برخوردارند، به عنوان وابستگان دسته بندي شده اند. كريتندن مي گويد: سوم آنكه، سياستهاي مراقبت دولت، از خويشاوندان وابسته را به عنوان يك شغل تعريف نمي كند. پرستاران بچه از مزاياي بازنشستگي برخوردارند، اما مادراني كه از فرزندان خود نگاهداري مي كنند، از اين مزايا محرومند. * مادري مخاطره آميزترين عامل براي فقر دوران سالمنديست كريتندن مي گويد: با توجه به تمامي دلايل يادشده، شغل مادري مخاطره آميزترين عامل واحد درارتباط با فقر دوران سالمندي تلقي مي شود. مادران آمريكايي در قياس با مردان يا زنان بدون فرزند، حقوق بازنشستگي كمتري دريافت مي كنند و زنان آمريكايي داراي 56 سال سن در مقايسه با مردان داراي سن مشابه، بيش از دو برابر در معرض احتمالي فقر قرار دارند. كريتندن، پيدايش تحول در وضعيت مادران را يك كار عظيم ناتمام جنبش دفاع از حقوق زنان مي داند، در جايي كه اين بيم وجوددارد كه اگر بچه داري وسوسه هاي بيشتري ايجاد كند، سپس بسياري از زنان به سمت و سوي جاذبه هاي درون خانواده كشيده مي شوند. پاسخ هميشگي يك مدافع حقوق زن به اين واقعيت كه بچه داري، زنان را در حاشيه نگاه مي دارد، وضعيت او را بهبود نمي بخشد، بلكه مردان را وامي دارد تا از اين وضعيت بهره برداري بيشتري نمايند. از ديگر سو، محافظه كاران در آمريكا، در مورد ارزشهاي خانوادگي تبليغ بسيار مي كنند، اما حمايتي عملي از آن به عمل نمي آورند. آنان عقيده راسخ دارند كه مادر خوب فقط كسي است كه از ايثارگري، شخصيتي پرهيزگار و پايبند به اخلاقيات و علاقه مند به كار اجتماعي برخوردار باشد، حتي اگر به بهاي ازدست دادن آرزوها و حقوق برابرش تمام شود. نويسنده آمريكايي با اعلام اين مطلب كه داشتن قانونگذاران بيشتر زن به تغيير نگرشها كمك مي كرد، افزود: اكنون زمان آن فرا رسيده كه مادران براي احقاق حقوقشان روانه خيابانها شوند. ما هنوز يك كشوري كه به گونه اي مكفي به حقوق زنان احترام بگذارد، نيستيم. كريتندن براي موجي از انتقادات عليه كتابش آماده است. او مي گويد: كتابش افرادي را كه براي برقراري توازن بين كار و خانواده تلاش مي كنند، نشانه نرفته است، بلكه بر ارزش مادري تاكيد مي كند. او گفت: موضوع محوري اين است كه در قياس با كار، ما بايد براي بچه و بزرگ كردن آن ارزش بيشتري قايل شويم. او با مادراني كه كار مي كنند، همدل و همفكر است و تحقيقاتش نشان از آن دارد كه اين مادران حتي در صورت داشتن كاري تمام وقت، بسياري از ساعات خود را به فرزندانشان اختصاص مي دهند و بدين ترتيب، انتقادات، مبتني بر اينكه مادران شاغل از فرزندانشان غافل مي شوند، رارد مي كند. او مي گويد مادران شاغل هيچ گاه استراحت ندارند و داده ها از اين واقعيت كه مادران شاغل خود را بسيار خسته مي كنند، حكايت دارند.