Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800118-51076S6

Date of Document: 2001-04-07

روزنامه نگاران نمي دانند چگونه رفتار كنند تا از امنيت برخوردار شوند توقيف چهار نشريه كه در آخرين روز كاري سال 79 اتفاق افتاد، متاسفانه تكرار تفسير خاصي است كه از قوانين جاري كشور و دستگاه قضايي انجام مي شود گروه اجتماعي: عملا صاحبان جرايد و روزنامه نگاران نمي دانند بايد چگونه رفتار كنند تا از امنيتي كه قانون اساسي و قانون مطبوعات و ساير قوانين كشور براي آنها پيش بيني كرده و به رسميت شناخته، برخوردار شوند. كامبير نوروزي، حقوقدان، درگفت و گو با خبرنگار ايسنا گفت: توقيف چهار نشريه كه در آخرين روز كاري سال 79 اتفاق افتاد، متاسفانه تكرار تفسير خاصي است كه از قوانين جاري كشور و دستگاه قضايي انجام مي شود كه اين تفسير منجر به تعطيلي تعداد زيادي از نشريات شد. وي ادامه داد: وضعيتي كه در طول يك سال اخير در مورد مطبوعات به وجود آمده، عملا امنيت قانوني مطبوعات را با اخلال مواجه كرده درحالي كه وجود يك نظم اجتماعي صحيح بيش از هر چيز موجب وجود امنيت قانون است. وي با بيان اين كه هر شهروندي بايد از دايره تكاليف و حقوقي كه دارد مطلع باشد، اظهار داشت: هر شهروندي بايد اطمينان كامل داشته باشد، چنانچه حقوق و تكاليفش را مراعات كند از حمايت و پشتيباني قانون و سازمان هاي قانوني برخوردار خواهد بود. اگر نحوه رفتار دستگاه هاي قانوني كشور به شهروندان به ترتيبي باشد كه موجب ايجاد ابهامات و نقاط مجهول در ذهن شهروندان شود، به ترتيبي كه افراد ندانند چه حقوقي دارند، طبيعي است كه امنيت قانوني آنها از بين مي رود و هر آن در معرض انواع تعرضهاي ناروا قرار مي گيرند. وي افزود: متاسفانه در باب مطبوعات اين اتفاق رخ داده و به دليل تفسيرهاي نادرستي كه عليه مطبوعات انجام مي شود، عملا صاحبان جرايد و روزنامه نگاران نمي دانند بايد چگونه رفتار كنند تا از امنيتي كه قانون اساسي و قانون مطبوعات و ساير قوانين كشور براي آنها پيش بيني كرده و به رسميت شناخته برخوردار شوند. وي در رابطه با اظهارنظرهاي بسياري از حقوقدانان كشور تصريح كرد: بسياري از حقوقدانان كشور به طور قاطع گفته اند كه مواد 12 و 13 قانون اقدامات تاميني شامل مطبوعات نمي شود و نمي توان با استناد به اين قانون مطبوعات را تعطيل يا توقيف كرد. نوروزي در پايان گفت: از لحاظ اصول بديهي حقوقي تا زمان صدور حكم قطعي لازم الاجرا هيچ كس مجرم نيست بلكه تنها متهم شناخته مي شوند و به كار بردن چنين تعابيري در شان قضا نيست.