Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800106-51070S8

Date of Document: 2001-03-26

كمبود مامور برج مراقبت در جهان كشورهاي پيشرفته جهان به تازگي دچار كمبود مامور برج مراقبت هوايي شده اند. دولتهاي جهان از بيست سال پيش در فكر اتوماتيك كردن مراقبتهاي پرواز هستندو در همين زمينه دولت ريگان دو ميليارد دلار به اين امر اختصاص داده بود، اما در نهايت تحقيقات نشان داد كه دستگاه، هيچ گاه جايگزين انسان نمي شود و هرچه بيشتر هواپيما در هوا باشد، به ماموران بيشتري براي مراقبت از آنها نياز است. در حال حاضر اروپا با 800تا 1600 كمبود مامور مراقبت هوايي روبه روست.