Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800106-51070S3

Date of Document: 2001-03-26

تعويض كابل هاي تله كابين تهران گروه شهري: براي خدمات بهتر به هموطنان و ايمن سازي، كابل هاي تله كابين تهران تعويض شد. مهندس زماني يكي از مسئولان تله كابين تهران ديروز در گفت وگو با راديو تهران از اقدامات مهم تله كابين تهران ارائه خدمات بهتر به شهروندان واستاندارد ايمني تعويض كابل هاي تله كابين در سال 79 نام برد و افزود براساس تشخيص كارشناسان كابل ها داراي عمر مفيد هستند كه با توجه به اين نگرش اين اقدام اساسي انجام شد. اين كارشناس از هموطنان خواست در حفظ طبيعت، صفاي كوهساران، پاكي جويباران و زيبايي چشمه ساران كوشا باشند.