Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800106-51068S1

Date of Document: 2001-03-26

سازمان ملل اعلام كرد: وضعيت نابرابر جهان در استفاده از دارو مردم كشورهاي ثروتمند براي علاج عارضه هاي غير پزشكي همچون فشار روحي و چاقي داروهاي بسياري مصرف مي كنند، در حالي كه در كشورهاي فقير مردم بايد براي دسترسي به داروهاي اصلي همچون مسكن ها بجنگند. اينها نتيجه گزارش دفتر بين المللي كنترل مواد مخدر وابسته به سازمان ملل است. اين گزارش شركتهاي داروسازي بزرگ را متهم مي كند كه با راه انداختن تبليغات گسترده و هجومي باعث افزايش مصرف دارو در غرب اين شده اند گزارش به علاوه از نقش پزشكان غير مسئول يا تنبل در اين زمينه انتقاد مي كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، حميد قدس رئيس اين دفتر مي گويد: اگر دچار درد يا عارضه اي باشيد، متوجه مي شويد كه جهان بسيار نابرابر است. او به آماري استناد مي كند كه نشان مي دهد 80 درصد داروهاي مسكن كه براي تخفيف دردهاي سرطان به كار مي رود در 10 كشور ثروتمند جهان مصرف مي شود. اين گزارش خاطرنشان مي كند مقررات آسان به همراه فنون بازاريابي هجومي، تجويز نادرست يا حتي غيراخلاقي داروها باعث شده است كه داروهاي مربوط به امراض رواني مصرف گسترده اي پيدا كند. گزارش 80 صفحه اي ياد شده وضع كلي مشكلات مربوط به دارو و مواد مخدر را در سراسر جهان بررسي از مي كند جمله مطالب اين گزارش، بررسي سركوب توليد مواد مخدر درآمريكاي لاتين و آسيا و سوءاستفاده از دارو در اروپا و آمريكاي شمالي است، هر چند كه محور آن قاچاق غير قانوني مواد مخدري مانند هروئين، كوكائين، شاهدانه و روان گردان در جهان است. كارشناسان دفتر ياد شده از افزايش شمار زنان و بچه هاي آفريقايي كه در بحبوحه جنگ و فقر اين قاره به مواد مخدر رو مي آورند، سخن مي گويند و از دوري جويي جوانان آمريكاي شمالي از كوكائين ابرازرضايت مي كنند. آنان معتقدند در زمينه مبارزه با مواد مخدر، كشورهاي افغانستان و ميانمار پيشرفت هايي داشته اند. انتقاد آنان از دولتهاي اروپايي است كه مي گويند از رفع علل ريشه هاي اعتياد بازمانده اند. نويسندگان گزارش يادآوري كردند سال جاري نمايانگر اختلاف ملل غني و فقير از نظر دسترسي به داروهايي مانند داروهاي ضد بيخوابي، ضد اضطراب، ضد چاقي و ضد بيش فعالي كودكان آمار است نشان مي دهد اروپاييها 25 برابر آفريقائيها قرص خوابآور مصرف مي كنند و اهالي آمريكاي شمالي 10 برابر اروپائيان داروهاي كاهش وزن مصرف مي كنند. قدس مي گويد: نگران كننده اين است كه شمار زيادي از بيماران براثر فشارهاي اجتماعي به مصرف داروهاي روانشناختي رو مي آورند، حتي اگر وجود بيماريهاي رواني در آنان محرز نشده باشد. اين گزارش به شدت از شركتهاي داروسازي انتقاد مي كند و مي گويد در كشورهاي ثروتمند، مصرف برخي داروها براي تعديل حالت روحي و رفتار از نظر اجتماعي مقبوليت بيشتري پيدا مي كند. در گزارش از اين شركتها خواسته شد مسئوليت پذيري اجتماعي بيشتري نشان دهند و داوطلبانه در اين زمينه همكاري كنند. براساس مطالب اين گزارش، مردمان كشورهايي كه به ثروت نويافته اي دست يافته اند، ميل بيشتري به استفاده از قرصهاي زود تاثيرگذاردارد و در اين زمينه به نمونه چند كشور آسيايي اشاره مي كند. مناطقي همچون مالزي، هنگ كنگ، سنگاپور و تايلند كه رشد اقتصادي سريعي داشته اند، مصرف داروها به علت ثروت فزاينده مردم گسترش قابل توجهي يافته است. البته اين گزارش از نقش پزشكان در گسترش مصرف دارو در غرب انتقاد نويسندگان مي كند گزارش خاطرنشان مي كنند داروفروشان و متخصصان امور پزشكي بايد وظايف حرفه اي خود را با نهايت دقت انجام دهند و مي افزايند حرفه پزشكي مسئوليت مهمي در تجويز درست داروها دارد.