Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800105-51063S3

Date of Document: 2001-03-25

گزارش امروز: سيزده بدر و دغدغه هاي طرفداران محيطزيست هرچه نحوست است بر سر طبيعت خالي مي شود! در روز سيزدهم فروردين ماه مراسم سيزده بدر برپا مي شود. ايرانيان در اين روز، ترك حصار تنگ و بسته خانه و پيوستن به دامن طبيعت را گويي تنها پناهگاه، براي در امان ماندن از نحوست و گزندهاي احتمالي مي دانند كه براساس يك اعتقاد سنتي ممكن است در روز سيزدهم فروردين عارض آنها خانمهاي شود خانه يكي دو روز مانده به سيزدهم فروردين بساط سيزده بدر را اعم از خريدن و شستن كاهو، جوشاندن سكنجبين و تهيه و طبخ غذا و صبح اول وقت با دقت تمام بستن بار و بنه و فراهم كردن اسباب سفر، مقدمات يك روز مفرح را فارغ از قيد وبندهاي كسب و كار و دغدغه هاي روزمره در كنار اعضاي خانواده ميسر مي كنند. سيزده بدر تفريحي است كه ريشه در فرهنگ ديرپاي ما دارد. در اين روز اطراف شهرها مملو از جمعيت است. كودكان به بازي و جست و خيز كنار مشغولند هر جوي و نهر آبي و در ميانه هر درخت بساط خورد و خوراك سيزده بدر به راه است. به اين جنب و جوش دقيق تر كه بنگري دختران جوان دم بختي را مي بيني كه پنهان از ديد بزرگترها در گوشه اي امن علفهاي سبز و نمناك را با هزار اميد گره مي زنند و در دل از خداي خود گشوده شدن بخت فروبسته شان را در سال جديد طلب مي كنند. هوا نه سرماي زمستان را در خود دارد و نه گرماي تابستان. آسمان آبي نشان از پاكي هوا دارد و تنفس در هواي آزاد و تميز دشت و كوهستانها تسكين دهنده آلام و نشاطآور است. اما.. اين سكه روي ديگري هم دارد و آن حكايت صحنه هاي آزاردهنده هرزه دستاني است كه بي هيچ ملاحظه اي به جان شاخه هاي نورسته درختان مي افتند و آنها را بي محابا مي شكنند و هيمه زير ديگهاشان مي سازند. عده اي ديگر بوته هاي گلهاي وحشي را از ريشه كنده و با لذتي تمام به عنوان سند افتخار جلوي چشم ديگران گرفته و بدين وسيله به جهالت فخرفروشي مي كنند! تاب بازي كردن هم از شايع ترين رفتارها بويژه در ميان بزرگسالان است كه اغلب به دليل نداشتن امكانات بازي در بوستانهاي شهري وسيله جبران آن را در اين روز و با بستن طناب به درختان فراهم مي كنند كه با هر حركت جلو و عقب طناب و سوار سنگين وزن آن درخت با صداي ناله اي سوزناك خم و راست مي شود. رهاسازي زباله به شكل انبوه و اغلب از نوع غيرقابل جذب نيز ضررهاي غيرقابل جبران به طبيعت وارد مي كند. چنين به نظر مي رسد كه اصلا هرچه نحوست است فقط دامن طبيعت را در اين روز مي گيرد به ويژه وقتي كه در اثر بي احتياطي و آتش به جاي مانده از اجاقهاي مسافران جهنمي از آتش به جان طبيعت مي افتد. هواداران طبيعت و محيطزيست مدتهاست از سر درد و براي ترويج فرهنگ صحيح حضور در طبيعت اطلاعيه هايي در اين ايام منتشر مي كنند. فعالان محيطزيست سيزده بدر را يك فراغت فرهنگي قلمداد مي كنند و از مردم مي خواهند وقتي به ميهماني طبيعت مي روند مزاحمت براي آن فراهم نكنند. دوستداران و دردمندان محيطزيست اصرار دارند روز سيزدهم فروردين روز آشتي با طبيعت نامگذاري شود. آنها خطاب به مردم مي گويند: طبيعت را به گونه اي ترك كنيد كه انگار پاي در آن نگذاشته ايد. آنها حفظ طبيعت را مغاير تفريحات سالم و استفاده از طبيعت نمي دانند و اما نگراني كارشناسان از عدم وجود تعادل در زندگي بشري و به خطر افتادن بقاي كره زمين از آن جهت است كه هر روز شاهد اخبار نگران كننده اي از وضعيت نابسامان محيطزيست چه به لحاظ روند روبه رشد نابودي جنگلها، آلودگي آبها، عقبنشيني پوشش گياهي كوهساران و دشتها، انقراض نسل بسياري از گونه هاي حيواني، آلودگي هوا و... هستند. به اعتقاد كارشناسان گرچه در پيدايش چنين اوضاع بغرنجي علل مختلفي وجود دارد اما صنعتي شدن جوامع، توسعه زندگي شهري و فاصله گرفتن مردم از طبيعت و گرفتاريهاي معيشتي نقش اساسي در بروز اين فاجعه دارد. گزارش از: محدثه قيدي