Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800105-51062S4

Date of Document: 2001-03-25

پيش بيني اكونوميست براي اقتصاد ايران در سال 1380 نرخ هر دلار معادل 800 تومان نرخ بيكاري 13 درصد پيش بيني واحد اطلاعات اكونوميست براي اقتصاد ايران گروه اقتصادي: واحد اطلاعات نشريه معتبر اكونوميست يكي از موسسه هايي است كه همه ساله پيش بيني هايي براي شاخص هاي اقتصادي كشورهاي مختلف ارايه مي كند. اين واحد پژوهشي نتايج پيش بيني خود براي اقتصاد ايران در سال هاي آتي را انتشار داده است. براساس پيش بيني واحد اطلاعات اكونوميست نرخ هر دلار در سال معادل 800 80 تومان خواهد بود. نرخ رشد اقتصادي براي در 1380 /3 8ايران درصد نرخ بيكاري 13 درصد نرخ تورم درصد 25 واردات /16 2كالا ميليارد دلار و صادرات كل كالا (شامل نفت و گاز و توليدات غيرنفتي ) /23 2معادل ميليارد دلار پيش بيني شده است. علي فرح بخش كارشناس اقتصادي در مقاله اي با عنوان اقتصاد ايران چشم انداز 4 سال آينده كه در پيام امروز شماره 45 (نوروز) 1380 درج شده است ضمن تشريح ويژگي هاي پيش بيني واحد اطلاعات اكونوميست پيش بيني خود را در دو حالت خوش بينانه و بدبينانه براي شاخص هاي كلان اقتصادي درج كرده است. در اين مقاله آمده است: در صورت تحقق وعده هاي قانون برنامه سوم توسعه نرخ رشد اقتصادي در سال /5 5آينده درصد نرخ رشد /6 9سرمايه گذاري درصد و نرخ /17 4تورم درصد خواهد بود. جدول حاضر پيش بيني واحد اطلاعات اكونوميست براي اقتصاد ايران است.