Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800104-51057S4

Date of Document: 2001-03-24

گزارش امروز: آشتي با شهر تهران را شهرسازان نساخته اند! گروه شهري: وظايف 12 دستگاه اجرايي در ارتباط با امور شهري - در صورت تصويب هيات دولت - به شهرداري ها محول خواهد شد. محمدهاشم مهيمني مديركل دفتر امور اجتماعي و شوراها در وزارت كشور با اعلام اين خبر امور شهري نظير آب، برق، گازرساني، مخابرات و امور مربوط به خدمات شهري را از جمله موارد قابل واگذاري به شهرداري ها اعلام كرد. صرف نظر از كيفيت و چگونگي واگذاري اين امور و نيز باتوجه به آشكار شدن خلا مديريت يكپارچه و هماهنگ براي اداره امور شهري شايد بتوان اين سخنان را حمل بر نگاهي جديد و تاحدودي واقع گرايانه به مقوله شهر و مديريت شهري تلقي كرد، چيزي كه تاكنون كمتر مورد عنايت قرار گرفته است. تجارب نشان داده است كه بخشي نگري مسائل شهري و تقسيم شهر به اجزاي جداي از هم بدون در نظر گرفتن اثرات متقابل آنها بر يكديگر و سپردن مسئوليت به سازمانهاي ناهماهنگ با يكديگر نتيجه اي جز گسترش بي رويه شهر و ايجاد بافت هاي ناهمگون شهري و مشكلات عديده اجتماعي درپي نداشته است، كه نمونه بارز آن به وضوح در تهران مشاهده مي شود. ناهماهنگي بين دستگاههاي مسئول خدمات شهري نيز كم نيست. براي نمونه بسيار اتفاق افتاده است، خياباني كه هنوز چند روزي از آسفالت آن توسط شهرداري نگذشته بلافاصله سازماني براي كابل كشي، لوله گذاري و يا اموري از اين قبيل اقدام به كندن آسفالت نموده و مدت ها خيابان را به همان حال رها مي سازد. علاوه بر اين مردم براي انجام امور خود در بسياري موارد با پاس كاري اين سازمانها مواجه و دچار سردرگمي مي شوند. ازاين رو به رغم فعاليت سازمانهاي متعددي كه در ساليان گذشته كار برنامه ريزي و ساماندهي امور شهري را عهده دار بوده اند، معهذا نابساماني هايي در زمينه هاي مختلف شهري ديده مي شود كه هرازچندگاهي به صورت غده اي چركين در گوشه و كنار شهر سربازمي كند. دكتر منوچهر تشت زر كارشناس مسائل شهري ضمن تاكيد بر لزوم هماهنگي ميان اجزاي شهر معتقد است به شهر بايد به عنوان يك مجموعه يكپارچه نگاه شود و گرايش به تكه تكه كردن واقعيت هاي شهري و برخورد موضعي و مقطعي و غافل شدن از ارتباط متقابل بين اجزاء آن و توجه نكردن به برنامه ريزي شهري به عنوان يك فرايند مستمر و پويا مشكلات جبران ناپذيري را درپي خواهد داشت. وي يكي از مشكلات شهري را مربوط به سياسي شدن فرآيند برنامه ريزي شهري و عدم توانايي و مهارت برنامه ريزان به تقابل و تفاهم با تصميم گيران مي داند. كارشناسان معتقدند تهران را بساز و بفروش ها ساخته اند و شهرسازان و برنامه ريزان شهري كمتر در آن دخالت داشته اند. ازاين رو بي توجهي به مديريت شهري و رعايت نكردن اصول شهرسازي و عدم مكان يابي هاي مناسبي براي كاربري هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در حال و گذشته انبوهي از مشكلات را در پي داشته است و براي نمونه در تهران 65 هزار واحد صنفي مزاحم تشخيص داده شده است كه به رغم تلاش هاي انجام شده تاكنون تنها 10 هزار واحد آن به خارج از شهر منتقل شده است. بنابراين تهران اكنون چوب بي توجهي برنامه ريزان دهه هاي گذشته نسبت به شهر و شهرسازي را مي خورد كه برخي از آنان با مسائل شهري بيگانه بوده اند. دكتر ناصر تكميل همايون كارشناس مسائل شهري در اين باره مي گويد: بابه قدرت رسيدن رضاخان و تشكيل سلطنت پهلوي و چيرگي نظاميان بر امور شهري و ارزش يافتن زايدالوصف زندگي شهري به سبك غربي و خانه سازي در پاره اي محلات درجه دوم و سوم اروپا بدون در نظر گرفتن اوضاع طبيعي و جغرافيايي و شرايط فرهنگي جامعه تهران آنهم به شيوه اي بس ناهنجار، موجب سقوط شهرنشيني سنتي از پايتخت شد و به مرور شهرهاي ديگر ايران نيز از آن متاثر گرديد. وي مي افزايد: رضاشاه در اوايل حكومت سرهنگ كريم آقاخان بوذرجمهري را به كفالت بلديه برگزيد و با نظامي كردن كامل اين نهاد مردمي راه ايجاد هر نوع تغيير و دگرگوني دلخواه را در تهران هموار كرد. كريم آقاخان نيز فوجي از قزاقان را در بلديه (شهرداري )تهران به كار گرفت. وي همچنين مي گويد: وقوع كودتا و نظامي كردن امور دولتي در چارچوب وابستگي هاي جديد و دور نگهداشتن جامعه از دستاوردهاي مردمي و دمكراتيك نهضت ملي مشروطيت توسط شهرداران نظامي و غيرنظامي، شرايط تحول پايتخت را دگرگون كرد و شهري در حال توسعه اما بدون برنامه ريزي و نظارت پديدآورد. صدالبته چنين نگاههايي رشد بي رويه شهر و استقرار زاغه نشيني و حاشيه نشيني در اطراف تهران را به دنبال داشت و پس از انقلاب نيز با هجوم سيل مهاجرت به تهران شهرك هاي اقماري بدون كنترل و نظارت بر آوار روستاهاي اطراف تهران شكل گرفت و بي هيچ امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و با خانه هايي فاقد اصول معماري و شهرسازي و بعضا غيرمستحكم ساخته شد كه هم اكنون حدود يك ميليون و هزار 800 نفر جمعيت را در خود جاي داده است. گزارش از: غلامرضا رفيع