Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800104-51056S5

Date of Document: 2001-03-24

پيروزي حزب دموكرات مسيحي آلمان در انتخابات ولايتي برپايه شمارش آراي انتخابات ولايتي ايالت اسن حزب، دموكرات مسيحي آلمان با كسب 41 درصد از آرا در شهر فرانكفورت، بيشترين آرا را به خود اختصاص داد و پيروز شد. براساس اعلام رسانه هاي آلمان، در انتخابات ولايتي ايالت اسن خانم كلاوديا روت شهردار، عالي فرانكفورت از حزب دموكرات مسيحي آلمان توانست پس از شمارش دو سوم /47 5 آرا درصد آرا را به خوداختصاص دهد و چنين پيش بيني مي شود كه در چهار سال آينده نيز همچنان شهردارعالي اين شهر باقي بماند. حزب دموكرات مسيحي آلمان توانست در اين انتخابات 41 درصد از آراي مربوط به پارلمان هاي شهري را نيز به خود اختصاص دهد. اين حزب در سال 1997 ميلادي توانسته بود /36 3تنها درصد آرا را كسب كند. نامزد حزب حاكم سوسيال دموكرات آلمان توانست تنها 36 درصد آرا را كسب كند. حزب سوسيال دموكرات نيز /30 5توانست درصد آراي مربوط به پارلمان هاي شهري را به خود اختصاص دهد. اين حزب در سال 2/29 1997 ميلادي درصد آرا را كسب كرد. حزب پيمان نود (سبزها ) نيز در انتخابات مربوط به پارلمان هاي درصد 12شهري از آرا را كسب كردند كه نسبت به سال 1997 /4 9 ميلادي درصد كاهش داشته است.