Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791228-51048S15

Date of Document: 2001-03-19

رئيس شوراي شهر يزد: مشاركت مردم رمز بقا شوراهاست و پايداري رئيس شوراي شهر يزد گفت: شوراها يكي از اصول مهم و خدشه ناپذير نظام است و اين اقدام شجاعانه آقاي خاتمي براي تشكيل شوراها قابل تحسين است. به گزارش خبرنگار ما در يزد محسن اولياء در همايش اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهاي استان يزد افزود: از ويژگيهاي شوراها ايجاد ارتباط تنگاتنگ مردم با نمايندگان منتخب و پرداختن به مسائل مختلف شهر با توجه به بحثهاي كارشناسي و قانونمند است. وي با بيان اين كه دوام شوراها در گرو اداره آن توسط مردم است افزود: ارتباط صميمانه شوراها بامردم كه موجب مشاركت مردم در تصميم گيريها مي شود از نقاط قوت شوراهاست و اگر بعد مشاركت از برنامه ها و وظايف شوراها حذف شود، چيزي از شوراها باقي نمي ماند. وي از جمله اهداف تشكيل اين همايش را بزرگداشت سالروز برگزاري انتخابات اولين دوره شوراهاي اسلامي، ايجاد هماهنگي و همفكري بين شوراها، تبادل نظر و تجربيات و پيگيري مسائل مشترك شوراها عنوان كرد. اسكندر اصلاني عضو شوراي شهر يزد نيز در اين همايش گفت: در تنظيم بودجه بايد به شهرداري خط مشي داده شود تا اين كه اولويتها در نظر گرفته شود و زماني كه اصول بودجه مشخص شد در كار شورا و شهرداري پياده شود. وي موفقيت شوراها را در همدلي اعضاي شورا با يكديگر دانست و افزود: كميسيون برنامه و بودجه شورا نيز بايد عوارضي را وضع كند كه مردم پشتيبان آن هستند.