Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791228-51047S7

Date of Document: 2001-03-19

تلفن همراه ايران در كويت و امارات قابل استفاده شد گروه شهري: با بهره برداري از سرويس رومينگ ايران -امارات و كويت و در راستاي پيوستن تدريجي تلفن همراه كشور به شبكه جهاني، از اين پس تلفن همراه ايران در اين دو كشور قابل استفاده خواهد بود. متقاضيان استفاده از اين سرويس در تهران بايد به دفاتر چهل گانه خدمات تلفن همراه بخش خصوصي و در ساير شهرها به امور مشتركين تلفن همراه شهر محل اقامت خود مراجعه و با ارائه آخرين قبض پرداخت هزينه مكالمه و تكميل فرم تقاضاي استفاده از سرويس مزبور، در اين زمينه اقدام كنند. مشتركيني كه پيش بيني مي كنند در مدت اقامتشان در يكي از اين دو كشور هزينه مكالمه اي تا سقف 200 دلار دارند هنگام تكميل فرم تقاضا هيچگونه وجهي را به اين دفاتر نخواهند پرداخت، ليكن هزينه مزبور در قبض مكالمه دوره بعد آنها به صورت ريالي (به ازاي هردلار 800 تومان ) منظور خواهد شد. همچنين مشتركيني كه پيش بيني هزينه مكالمه اي بيش از 200 دلار را در اين دو كشور دارند بعد از تكميل فرم ثبت نام و ارائه آخرين قبض هزينه مكالمه خود، بايد هزينه مكالمه را علاوه بر 200 دلار در سطوح 50 دلاري به صورت ريالي (به ازاي هردلار 800 تومان ) به همان دفتري كه تقاضاي خود را ارائه داده اند ارز پرداخت كنند.