Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791228-51042S8

Date of Document: 2001-03-19

ايران توانايي رقابت با بازارهاي جهاني را دارد سفير كشور اتريش در جمهوري اسلامي ايران گفت: كشور ايران با توجه به ويژگيهاي خود، توانايي رقابت با ساير كشورها را در بازارهاي جهاني دارد. ونر ايرليچ جمعه شب در گفت وگو با ايرنا در كرمانشاه افزود: براي سرمايه گذاري خارجي در ايران بايد يك توافق عملي و قانوني براي سرمايه گذاران وجود داشته باشد. وي گفت: در صورت وجود چنين توافقي، سرمايه گذاران، آسوده خاطر در كشور ايران سرمايه گذاري مي كنند. وي افزود: پول و سرمايه مي تواند، وارد ايران شود ولي مقامات ايراني براي رسيدن به اين موقعيت راه طولاني در پيش دارند و بايد بهتر از اين كه تاكنون عمل شده حركت نمايند. وي گفت: آقاي خاتمي انسان بسيار روشنفكر و منطقي است و خطمشي ايشان در اداره كشور نظر تمام كشورهاي اروپايي را در مورد ايران عوض كرده است. وي، حضور ساير دولتمردان در كنار آقاي خاتمي را زمينه ساز بهبود روابط ايران با كشورهاي جهان ذكر كرد. سفير اتريش، عمده ترين موفقيت دولت آقاي خاتمي را سياست تنش زدايي و طرح گفت وگوي تمدنها دانست و افزود: اين مسايل موجب شده كه ايران و سياست ايران مورد استقبال كشورهاي خارجي از جمله كشورهاي اروپايي قرار گيرد.