Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791227-51035S3

Date of Document: 2001-03-18

از زاويه اي ديگر درخت نشانه زندگي است! يكي از سنتهاي پسنديده ايرانيان توجه به درخت و ارزش نهادن به آن است. هم در روايات ديني و هم در باورهاي آئيني مردم ما، به كاشت و نگهداري درخت و سبزه اشاره هاي فراوان شده است. اشعار، تمثيلها، چيستانها، متلها و افسانه هاي فراواني در فرهنگ فارس وجود دارد كه در آنها به درخت اشاره شده و آن را همچون موجودي زنده و روامند (داراي روان ) دانسته است. افزون بر اين كاشت درخت، احداث پارك و فضاي سبز - به ويژه در سالهاي اخير كه شهرهاي بزرگ با مشكل آلودگي هوا مواجه شده اند - به دليل آنكه در تلطيف هواي شهر و بالارفتن كيفيت آن موثرند اقدامي ضروري است كه گامهاي اساسي در اين راه برداشته شده، اما نياز آن همچنان احساس مي شود. مردم بخشي از اوقات فراغت خود را در شهرها، در فضاي سبز سپري مي كنند و با قدم زدن در بوستانها و نشستن زيرسايه درختان خستگي كار روزانه را از تن به درآورده، تمدد اعصاب مي كنند. گسترش فيزيكي شهرهاي بزرگ كه ناشي از افزايش جمعيت است، همچنين نوع زندگي امروزي، نياز افراد جامعه را براي گذران اوقات فراغت افزايش مي دهد و اين امر تقاضا براي گسترش فضاي سبز و ايجاد بوستانهاي شهري را درپي داشته است. علاوه بر اين فضاهاي سبز و بوستانها در ايجاد چشم اندازي دلنواز كه آرام بخش جسم و روان است، بسيار موثرند، درختان همچنين از لحاظ شهرسازي در نظم بخشيدن به چهره شهر و شبكه تردد شهري اثر زيادي دارند. در دنيا از دهه 1950 ميلادي به بعد درختكاري بخشي با اهميت در طراحي شهري به شمار مي رود. درختكاري يكي از بهترين سرمايه گذاري هايي است كه يك شهر مي تواند در زمينه طراحي شهري انجام دهد. هم اكنون از نوع درختاني كه در حاشيه خيابانها و مسيرها كاشته مي شود، براي مشخص كردن سلسله مراتب راه و ايجاد مناطق خاص شهري استفاده مي شود. همچنين از فضاي سبز براي ايجاد انگيزه در عابران پياده استفاده مي شود تا كمتر از وسيله نقليه براي تردد بهره ببرند. اما آنچه كه از شهروندان انتظار مي رود محافظت از فضاهاي سبز و نگهداري درختان است. اگر هر كس نسبت به فضاي سبز و درختاني كه در پيرامون زندگي اوست - محل كار يا محل زندگي - احساس مسئوليت كند و به عنوان سرمايه اي مفيد براي شهر به آن نگاه كند، يقينا شادابي و بقاي بيشتري خواهند داشت. درخت و فضاي سبز قابل تقديس چرا است، كه سبزه و درخت نشانه اي از زندگي در شهر است. محمود برآبادي