Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791225-51025S4

Date of Document: 2001-03-16

خاتمي در پارلمان روسيه تشريح كرد: نگاه نو ايران به مسئوليت هاي بين المللي: همكاري براي صلح گروه سياسي: آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران كه براي ديداري سه روزه به مسكو سفر كرده بود، پيش ازظهر ديروز در مجلس نمايندگان روسيه ( دوما ) تاكيد كرد كه همكاري هاي همه جانبه ايران و روسيه تهديدي براي ديگران نيست، بلكه تعميق وفعليت دادن به نيازهاي ملي و ضرورت هاي بين المللي است. رئيس جمهوري اسلامي ايران در سخنان خود اظهار داشت دوستي و نزديكي ميان ايران و روسيه پيش و بيش از همه به نفع ملت هاي دوكشور، به سود منطقه و افق گشوده جهاني است. آقاي خاتمي گفت: ايران و روسيه نقش و سهم مهمي در تامين امنيت و استقرار صلح و ثبات و توسعه و شكوفايي اقتصادي منطقه دارند و مي توانند به اعتبار ديدگاه ها و اهداف و تجربه هاي مشترك، ايفاي نقش ها را شتاب و شدتي درخور بخشند. رئيس جمهوري بااشاره به اهداف انقلاب اسلامي گفت جمهوري اسلامي ايران امروز با نگاه و عزمي نو به انجام مسئوليت ها و تعهدات ملي و منطقه اي و بين المللي مي انديشد و مي خواهد در فضايي عاري از سلطه و خشونت به دوستي همكاري و پيشرفت در تمام عرصه هاي منطقه اي و جهاني كمك كند. وي روابط با روسيه را داراي جايگاهي عميق، ريشه دار و تاريخي و برآمده از انديشه و اراده جدي دانست و تاكيد كرد اين ارتباط و همكاري يك اقدام محدود و تاكتيكي نيست و جا را براي همكاري با ساير كشورهاي منطقه و جهان تنگ نمي كند. وي تصريح كرد آنچه براي همزيستي و صلح منطقه اي و جهاني تهديد است حضور قدرت هاي بيگانه و مداخله گر در منطقه است. خاتمي - ايوانف ايگور ايوانف وزير امورخارجه روسيه نيز ديروز در محل اقامت آقاي خاتمي حضور يافت و با وي گفت وگو كرد. در اين ديدار رئيس جمهوري اسلامي ايران بار ديگر تاكيد كرد كه روابط خوب و مستحكم ايران و روسيه براي هر دو كشور، منطقه و جهان حائزاهميت فراوان است و جهت گيري آن به زيان هيچ كشور ثالثي نيست. وي از همگرايي به عنوان ضرورتي مهم براي ثبات و پيشرفت منطقه ياد كرد و گفت كشورهاي منطقه بايد با همكاري و تشريك مساعي خود مسئوليت برقراري امنيت را برعهده گرفته و بيگانگان را از حضور در منطقه مايوس كنند. خاتمي با نفي هرگونه حضور بيگانگان در منطقه گفت: حوزه درياي خزر بايد در اختيار كشورهاي اين حوزه باشد و اين كشورها بايد با همكاري نزديك تر به راه حل مورد توافقي در جهت بهره برداري ازاين سرمايه مشترك دست يابند. رئيس جمهوري زمينه هاي همكاري دو كشور را متنوع و گسترده ارزيابي كرد و با اشاره به توافق هاي انجام شده اين همكاري ها را در سطح آسيا ي ميانه و قفقاز نيز قابل گسترش دانست. ايگور ايوانف نيز در اين ديدار سفر آقاي خاتمي به روسيه را سفري تاريخي و آغاز فصل تازه اي در روابط دوكشور ارزيابي كرد و گفت: برداشت هاي ايران و روسيه در مورد مسائل منطقه اي وبين المللي بسيار به هم نزديك است و همكاري هاي دوجانبه به ثبات و آرامش منطقه كمك موثري خواهد كرد. ايوانف با تقدير از مواضع ايران در مسائل منطقه اي و بين المللي آمادگي كشورش را براي اجراي طرح هاي مختلف اقتصادي با ايران اعلام كرد. ايوانف بعد از مذاكراتش با آقاي خاتمي، رسانه ها و تحليل گران غرب را در برخورد با ديدار رئيس جمهوري اسلامي ايران از مسكو مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها با در صدر قراردادن از سرگيري همكاري هاي فني و نظامي بين روسيه و ايران قصد اخلال در روابط اين دو كشور را دارند. وي افزود: همكاري هاي فني و نظامي تنها بخشي از همكاري هاي في مابين مي باشد كه مشابه همكاري هاي مسكو با ديگر كشورها است. ايوانف تصريح كرد كه هيچ موضوع به خصوصي در روابط نظامي و فني دو كشور وجود ندارد. وي گفت كه روسيه همكاري نظامي و فني خود را در چارچوب محدوديت هايي كه براي تضمين قابليت دفاعي ايران مورد نياز مي باشد گسترش خواهد داد. وي گفت اين همكاري ها به هيچ كشور سومي يا ثبات منطقه اي آسيب وارد نمي سازد. وي گفت كه طرفين در مذاكرات مسكو درباره موضوعات مختلفي از جمله صنايع هواپيماسازي، توسعه حوزه هاي نفت و گاز و احداث نيروگاه هاي برق قدرتي توافق كردند. به گفته ايوانف پيشرفت قابل ملاحظه اي در اجراي بسياري از اين پروژه ها به دست آمده است. آزادي - دولت رئيس جمهوري اسلامي ايران سه شنبه در سخناني در دانشگاه روابط بين الملل مسكو تاكيد كرد، كه نفي آزادي و يا محدود كردن آن به نام عدالت در واقع نفي عدالت است و نفي عدالت منجر به نفي آزادي مي شود. وي در دومين روز ديدارش از روسيه در جمع استادان و دانشجويان دانشگاه روابط بين الملل مسكو وبعد از دريافت درجه دكتراي افتخاري درباب رابطه آزادي و عدالت سخن مي گفت، افزود: در تفكر برخي از متفكران سياسي و فلسفي قرن بيستم و زمان ما گويا ميان آزادي و عدالت تعارض و تخاصمي وجود دارد به نحوي كه لاجرم بايد يكي را قرباني ديگري كنيم. وي افزود: زندگي 50 ساله گذشته بشري به انحاي مختلف تحت تاثير اين مسئله بوده و هنوز نيزاين وضع ادامه دارد. رئيس جمهور سپس به تبيين برداشت ها و تعاريف مختلف از آزادي و عدالت اشاره كرد و گفت: عدالت اعطاي حق به هر صاحب حقي است كه به خاطر انسان بودن و شهروند بودن به او تعلق مي گيرد و اين حقوق اعم از حقوق طبيعي، اجتماعي و قراردادي است. وي افزود: در صدرحقوق يادشده حق آزادي قراردارد و ازاين رو عدالت مقتضي بهره وري شهروندان از آزادي است. آقاي خاتمي تصريح كرد: عدالت قبل از اين كه عدالت در توزيع نان باشد بايد عدالت در توزيع حق مشاركت و درتعيين سرنوشت سياسي كشور باشد. وي افزود: اين سخن به معني كم اهميت جلوه دادن عدالت اقتصادي نيست بلكه برعكس از آنجا كه عدالت اقتصادي مي تواند ابزاري براي مردم فريبي شود به نحوي كه عزم آنها را براي شركت در تعيين مقدرات سياسي و فرهنگي خويش تضعيف كند و نهايتا سكان كشور و تدبير سياست به دست كساني بيفتد كه منجر به حكومت اليگارشي گردد و اين حكومت با وضع قوانين و مقررات خاص محرومان و فقيران را از هر دو نعمت عدالت و آزادي محروم سازد. وي عدالت را به معناي نفي تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و ثروت و فرهنگ و آزادي توصيف كرد. وي با اشاره به برداشت پيامبران بزرگ الهي از آزادي و عدالت آن را تعريف عميقي از آزادي خواند و گفت: آزادي از نگاه آنان رهايي دروني از قيد هر سرسپردگي، تسليم دربرابر زيبايي و دانايي آفرينندگي مهرباني و عدالت باري تعالي است. رئيس جمهوري اسلامي ايران همچنين دولت رانهادي خواند كه مسئوليت تنظيم نسبت ميان عدالت و آزادي را برعهده دارد و به اين دليل يگانه نهادي است كه صاحب قدرت مشروع است و بايد آنرا در حدود قانون اعمال كند. وي افزود: دولت درعين حال يك نهاد بشري است و بايد درحدود عقل بشري مورد نقد و مراقبت و كنترل قرار گيرد. خاتمي تاكيد كرد كه ايجاد هرگونه تصوري از دولت كه آن را امري متعالي و مقدس جلوه دهد نهايتا به سلب آزادي و عدالت منجر خواهد شد. وي گفت: اين دولت كه در قرن بيستم شاهد نمونه هاي بارزي از آن بوده ايم درمقابل هر سئوالي جواب مشخص دارد و اگر كسي آن جواب را درست يا كافي نداند و آن را نپذيرد و مجددا سئوال كند سركوب خواهد شد. خاتمي گفت: در هر جامعه كه سئوالات متفكران، هنرمندان، دانشمندان و ساير شهروندان امكان طرح و بحث نداشته باشد آن جامعه فاقد حيات سياسي و اجتماعي است. رئيس جمهوري در جريان ديدار خود از روسيه علاوه بر امضاء قراردادهاي مختلف با رئيس جمهور، وزير خارجه، رئيس و نمايندگان مجلس و نيز مسلمانان روسيه ديدار و گفت وگو كرد. در اين سفر از سوي دانشگاه مسكو به آقاي خاتمي دكتراي افتخاري فلسفه اهداء شد.