Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791225-51024S3

Date of Document: 2001-03-16

در منطقه 6 شهرداري تهران نخستين مركز توسعه مشاركتهاي مردمي در تهران تاسيس شد گروه شهري: مركز حمايت توسعه و ساماندهي مشاركتهاي مردمي در امور شهري نظارت و تصميم سازي ويژه شهروندان منطقه شش در پارك نظامي گنجوي تاسيس مي شود. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 6 در اين مركز شهروندان در سه بخش نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با توجه به علاقه و يا تخصص خود در قالب كارگاههاي شهري ضمن آموزش و آشنايي با مديريت شهري در زمينه هاي خدمات شهري، فضاي سبز، فني و عمراني، ترافيك، فرهنگي و اجتماعي فعاليت مي كنند و به عنوان شهرداران افتخاري و ياوران شهر در كنار كادر مديريتي و اجرايي منطقه به صورت داوطلبانه فعاليت مي نمايند. به گزارش رسيده با تاسيس اين مركز نظارت شهروندان بر امور اجرايي شهر بيشتر، نيازسنجي هاي شهري دقيقتر، شيوه ارائه خدمات متناسب با خواست مردم هزينه هاي نگهداري شهر كمتر و زمينه احساس تعلق به شهر، كوچه و محله بيشتر و با تصميم سازي توسط شهروندان و تصميم گيري توسط مديران امكان و خطاي مديريت شهري كاهش مي يابد.