Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791225-51019S6

Date of Document: 2001-03-16

روي پيشخوان كتاب فروشي ها دو زن و دو مرد در آكواريوم (نمايشنامه ) نويسنده: /تادموسل مترجم: چيستا /يثربي ناشر: نشر ناميرا، چاپ اول /زمستان 1379 قطع /رقعي قيمت تومان 350 ويژگي اين نمايشنامه در تازه بودن و نيز مترجم آن است. يثربي كه در نوشته ها و نمايشنامه هايش نوعي تئاتر درماني را رواج مي دهد، اين بار به سراغ نمايشنامه اي با همين مضمون براي برگردان فارسي رفته است. دو زن و دو مرد در از آكواريوم معدود نمايش هايي است كه در اين موضوع و زمينه به زبان فارسي ترجمه شده است. قصه هاي مردم انتخاب، ويرايش تحليل: سيد، احمد /وكيليان ناشر: نشر مركز چاپ اول /زمستان 1379 قطع /رقعي قيمت تومان 2850 صفحه 450 كار گردآوري قصه هاي عاميانه ايراني كه نزديك به صد سال است با كوشش پژوهندگان ايراني و خارجي ادامه يافته، تا رسيدن به مرحله كمال هنوز راه درازي در پيش دارد. اهميت اين كار در آن است كه چون فرهنگ عاميانه اساسا شفاهي است و سينه به سينه و نسل به نسل منتقل اگر مي شود، به موقع براي ثبت و ضبط و مكتوب ساختن آن كوشش نشود، به تدريج از خاطره ها و حافظه ها فراموش خواهد شد. كتاب قصه هاي مردم ششمين اثري است كه نشر مركز در اين زمينه انتشار داده و از اين كار بابت، اين نشر را بايد ستود; قصه هاي مشدي گلين خانم چهل، گيسو كلا باغهاي، بلورين خيال اوسنه هاي، عاشقي افسانه هاي، لري و كتاب حاضر... در كتاب قصه هاي مردم كه از سوي يكي از چهره هاي شاخص ادبيات و فرهنگ عاميانه گردآوري و تنظيم شده است 81 قصه با روايتهاي مختلف از سراسر ايران گردآوري و با همان بيان راويان آنها ثبت قصه هايي شده اند، كه گذشته از ارزشي كه از حيث ثبت آثار فولكلوريك دارند، خود قصه هايي شيرين و دلنشين هستند. ملكه قلبها و پري دريايي نويسنده: شل /سيلوراستاين مترجم: چيستا /يثربي ناشر: نشر ناميرا چاپ اول /زمستان قطع 1379 /وزيري قيمت 750 تومان 80 صفحه شل سيلوراستاين در تمام جهان، به عنوان شاعر عشق و آزادگي و لبخند شناخته شده است. اما در ايران وي رابه عنوان يار كودكان و دلهاي پرشور مي شناسند و كتابهاي وي با استقبال مناسب كودكان و حتي بزرگسالان روبه رو شده است. اين اثر پس از باغ وحش رويايي و خواب مارلين خوشگله سومين اثر مترجم از استاين است كه دو اثر قبلي به چاپ چهارم رسيده اند. استاين در اين اثر كه مدتها بحث و جنجال فراواني را در مجامع غربي اصول برانگيخت، تربيتي مكاتب روانشناسي و مربيان قانون گرا را به پرسش گرفته است. وي با ديدگاهي نو و جسورانه و در قالب طنز هميشگي خود، نگاه خشك و انعطاف ناپذير نظام آموزشي را از ديدگاه عاصي كودكان طرح مي كند. در داستان پري دريايي نيز اشعار عاشقانه شاعر آمده اين است دو كتاب در يك مجلد و به دو زبان فارسي و انگليسي آورده شده است تا اصل نوشته استاين نيز در برابر ديده خواننده فارسي زبان باشد. اصول جراحي اندوسكوپيك سينوس دكتر محسن /نراقي با همكاري دكتر آرش /كشفي انتشارات /پورسينا چاپ 1000 /اول 79 /نسخه 3800 تومان. در اين كتاب سعي شده است آخرين شيوه هاي مدرن جراحي اندوسكوپيك سينوس به رشته تحرير درآيد. در اين كتاب اصول اوليه جراحي اندوسكوپيك عملكردي سينوس، آناتومي اندوسكوپيك ديواره لترال بيني، تكنيك جراحي، مراقبت هاي پس از عمل، مشكلات و عوارض بعد از عمل و... توضيح داده شده است. دخترم فرح مترجم: الهه رئيس /فيروز ناشر: نشر /به آفرين چاپ اول، 520 /زمستان 1379 صفحه وزيري گالينگور با روكش. در ميان آثاري كه از خاندان رژيم پهلوي و به صورت خاطره نگاري انتشار يافته اند، دوكتاب پاسخ به تاريخ محمدرضا پهلوي و خاطرات فريده ديبا (مادر فرح پهلوي ) بيشتر به كار مورخان و تحليلگران تاريخ معاصر مي آيد، تا به نقد و بررسي پشت پرده سياست رژيم پهلوي بپردازند. كتاب حاضر كه خاطرات مادر فرح ديبا است، از جهاتي و به دليل دوري نويسنده از فضاي سياسي آن زمان، حاوي نكات خواندني و البته قابل اتكا است، اگر چه اين اثر نيز همانند بسياري از اين گونه خاطره نويسي ها خالي از اغراض و جانبداري هاي نويسنده اثر نيست، اما در پرتو انتشار همين گونه خاطره نگاري ها است كه يك محقق و مورخ جستجوگر و پيگير تاريخ مي تواند، با بصيرت و شناخت دقيق، حقيقت و سره را از ناراستي و ناسره جدا سازد. جبهه ملي ايران از پيدايش تا كودتاي 28 مرداد كوروش /زعيم انتشارات ايران /مهر چاپ 3000 /دوم 1379 /نسخه 368 صفحه /رقعي 2000 تومان. اين كتاب، چكيده تاريخ پيدايش جبهه ملي، مبارزات سياسي، پيروزي ها و شكستهاي مصدق و جبهه ملي در راه رهاسازي كشور از استعمار سياسي و استثمار اقتصادي است. تاريخ نشان مي دهد كه مردم مصدق را دوست داشتند و هنوز هم پس از گذشت بيش از پنجاه سال او را نمادي از دموكراسي و تعهد خدمت به مردم مي شناسند. آبي كوچك عشق و آبي كوچك آرامش توجه به اشعار شاعران ديگر كشورها، امري رايج در حوزه شعر ايران است. نرودا، لوركا، ناظم حكمت، نزار قباني و پاز شاعراني هستند كه شاعران و دوستداران شعر ايران به خوبي با نام آنها آشنا هستند. چندي است كه چيستايثربي به عنوان مترجم، توجه خود را معطوف به ترجمه شعر كرده است كه اشعار منتخب نيز به شاعران شناخته شده يا ناشناخته در ايران تعلق دارد. پيش از اين ترجمه برخي اشعار لوركا با نام رومئو و ژوليت از وي به بازار آمد و هم اينك دو كتاب ديگر يعني آبي كوچك آرامش و آبي كوچك عشق نيز منتشر شده است. آبي كوچك عشق گزينه اشعار عاشقانه جهان است كه يثربي از ميان شعر شاعران مختلف آنها را برگزيده است. گوته، ويكتور هوگو، جيمزجويس، رابرت فراست، اميلي ديكنسون، لوئيز سيكونه، دوروتي پاركر، كارل سندبرگ، اسكار وايلد، ادگار آلن پو، كريستينا روزتي، رابرت گريوز و اميلي برونته از جمله نويسندگان و شاعراني هستند كه در اين مجموعه شعري از آنها به چاپ رسيده است. آنچه در اين كتاب اهميت دارد يكنواختي زبان ترجمه است كه با وجود تنوع ساختار زباني شاعران، مترجم زبان يكساني را براي ترجمه انتخاب كرده است تا به گفته مترجم، زبان شاعرانه حفظ شده باشد. آبي كوچك آرامش نيز گزينه اشعار دائو است. دائو نام يكي از آيين هاي موجود در فرهنگ شرق است. واژه دائو در اصل به معناي راه و طريق است، اما در زبان شفاهي، همين واژه به معناي ترسيم يك راه، هدايت كردن و ايجاد رابطه و در عين حال به معناي گفتن است. دائو، حقيقت و يا اصل نهايي است كه در همه اشياء نفوذ دارد و برهمه چيز حكمفرماست. آبي كوچك آرامش در برگيرنده اشعاري متفاوت با الهام از آيين دائو است كه به كوشش يك زوج از نخبگان اين فن، اويتا و پاول ويلسون، در اين كتاب كوچك گردآوري شده است. مترجم اين اشعار، را با اين هدف ترجمه كرده است كه بتواند در اين دنياي پرهياهو، به انسان آرامش ببخشد. اين دو كتاب را نشر ناميرا منتشر كرده است كه آبي كوچك آرامش در 80 صفحه به قيمت 590 تومان و آبي كوچك عشق در 201 صفحه به قيمت 1300 تومان عرضه شده اند. آينه ها (مجموعه مصور براي كودكان و نوجوانان ) - جلد دوم نويسنده: محمدرضا يوسفي، تصويرگر: محمدعلي ديانتي زاده، انتشارات پيك بهار چاپ اول 1379 2200 زمستان نسخه 73 صفحه مصور وزيري 600 تومان. پروانه ها (مجموعه مصور براي كودكان و نوجوانان ) - جلد سوم نويسنده: محمد رضا يوسفي، تصويرگر: محمدعلي ديانتي زاده، انتشارات پيك بهار چاپ اول 1379 2200 زمستان نسخه 73 صفحه مصور وزيري 600 تومان. آينه ها و پروانه ها، دومين و سومين مجموعه مصور از محمدرضا يوسفي (نامزد جايزه جهاني هانس كريستين اندرسن در سال ) 2000 است كه پس از موفقيت مجموعه رنگينه ها از سوي انتشارات پيك بهار منتشر شده است. در اين سه جلد، داستان هايي كوچك با تصاويري كه به نوعي نشان دهنده پيام اصلي داستان است، ارائه شده است. داستان هاي كوچك، به حوزه معنايي زندگي مي پردازند و به همين جهت مورد استقبال واقع مي شوند. كودكان و نوجوانان مايلند خود كشف كنند و بيش از نظر به تحليل هاي فردي گرايش دارند و از همين روست كه به تخيل هاي كودكانه بسيار وابسته اند. داستان هاي كوچك اين قابليت را دارند و قدرت مفهومي، تراكم معاني و تعداد محدود واژگان باعث مي شود تا خواننده به سرعت از پس فهم ظاهري داستان برآمده و سپس خود در زمزمه هاي كودكانه به تفسير و بسط معاني برگرفته از داستان بپردازد. پيش از اين، اين سبك از نوشته هاي ويژه كودكانه را در آثار شل سيلور استاين ديده ايم، ولي محمدرضا يوسفي نيز به خوبي توانسته است نمونه ايراني و قابل درك توسط كودكان و نوجوانان كشورمان را در اين حوزه ارائه دهد.