Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791223-51014S8

Date of Document: 2001-03-14

گزارش رئيس جمهوري به مجلس بخش آخر سيدمحمدخاتمي، رئيس جمهوري روز يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تحليلي از زمينه هاي پيدايش جنبش اصلاح طلبي و گزارشي از عملكرد چهارساله دولت خود را ارائه بخش كرد اول سخنان رئيس جمهوري ديروز از نظرتان گذشت. آقاي خاتمي در تشريح مسايل و مشكلاتي كه دولت در عرصه اقتصاد با آن روبرو بوده است، يادآور شد كه مسئله كاهش درآمدها، ركود اقتصادي و لزوم خروج از آن، ورود انبوه متقاضيان كار، موضوع سرمايه گذاري و توليد و نيز مبارزه با فقر و فساد و تبعيض از مهمترين چالش هاي دولت بوده است. رئيس جمهوري با اشاره به سخنان برخي مخالفان دولت كه اظهار مي دارند در كنار اسلام، انقلاب و امنيت، اقتصاد هم از بين رفته است به ارائه آمار و ارقامي در بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت و گفت: ذخاير ارزي كشور در بهترين موقعيت خود طي 20 سال گذشته است. آقاي خاتمي يك امتياز مهم دولت دوم خرداد در مقايسه با دولت زمان جنگ را بهره برداري اين دولت از امكانات و فرصتهايي دانست كه در دوران سازندگي در كشور به وجود آمده بود و بسياري از نيازها را تامين مي كرد. رئيس جمهوري يادآور شد: در حالي كه در سال 73 دولت با بيشترين ميزان بدهي خارجي /16 8يعني ميليارد دلار روبرو بود اين رقم در سال 78 به پايين ترين حد خود يعني /10 4ميليارد دلار تنزل يافت. وي در همين زمينه اظهار داشت: در نيمه اول سال جاري /1 5هم ميليارد دلار ديگر از بدهي خارجي دولت پرداخت شده است و امروز در بهترين وضعيت نسبت به سالهاي گذشته هستيم. آقاي خاتمي در مورد ميزان تورم در كشور گفت: نرخ تورم براي برنامه /19 9سوم درصد پيش بيني شده اما امروز كه خدمت شما هستم ميزان /12 9تورم درصد است كه پايين ترين حد در 10 سال گذشته محسوب مي شود. رئيس جمهوري تاكيد كرد كه ارائه اين آمار و ارقام به آن معنا نيست كه وضع مردم خوب شده اما نشان دهنده تلاش خستگي ناپذير دولت براي مهارتورم و رفع معضلات اقتصادي مردم است. آقاي خاتمي همچنين اعلام كرد: در حالي كه رشد توليد ناخالص /4 5داخلي درصد پيش بيني شده بود در سال 79 /5 2درصد بوده است و در همين حال رشد تشكيل سرمايه و نيز رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز /7 8با /8 8و درصد به /1 8ترتيب /2 6و رشدداشته اند. رئيس قوه مجريه با اشاره به كاهش نرخ بيكاري از ميزان پيش بيني /14 6شده درصد /12 7به درصد افزود: در 77 22 سال هزار و سيصد ميليارد ريال كسري بودجه داشتيم اما دولت فشارها را تحمل كرد و اجازه نداد تورم لجام گسيخته شود. وي در مورد تقويت پول ملي، تصريح كرد كه دولت براي اولين مرتبه نه تنها سطح بدهيهاي خود را كاهش داده است بلكه بدهيهاي دراز مدت خود را نيز پرداخته است و اين در حالي است كه 8 هزار ميليارد ريال از مطالبات صندوق تامين اجتماعي نيز پرداخت شده است. رئيس جمهوري در زمينه مسائل مربوط به انرژي و نفت، جايگاه شاخص و ويژه ايران در سازمان اوپك و نقش تهران در ثبات قيمتهاي نفت را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت كه صادرات نفتي كشور بيش از 10 درصد رشد داشته است. آقاي خاتمي افزود: براي جبران عقب ماندگي در اكتشاف نفت كه پشتوانه كار محسوب مي شود، در چهار سال اخير 36 ميليارد بشكه نفت درجا كشف شده است كه چندين برابر سالهاي قبل از آن است. رئيس جمهوري فعاليتهاو اقدامات مربوط به اكتشاف و بهره برداري از معادن را يادآوري كرد و با تاكيد بر اين كه ارزش افزوده ناشي از اين فعاليتها بسيار زياد بوده است، اعلام كرد كه بيش از دو ميليارد دلار و 15 هزار ميليارد ريال در اين بخش هزينه شده است. آقاي خاتمي در ادامه ارائه عملكرد دولت در زمينه هاي گوناگون به بررسي آن در بخش كشاورزي پرداخت و گفت كه دراين بخش به دليل خشكسالي هاي پياپي، دولت مشكل داشته اما توليد گوشت قرمز، مرغ و شيلات از پيشرفت برخوردار بوده است. رئيس جمهوري، عملكرد دولت هفتم در زمينه مسكن را از افتخارات اين دولت عنوان كرد و اظهارداشت: طبق برنامه بايد رشد ما در بخش /11 7مسكن درصد باشد درحالي كه دولت از 20 درصد رشد در اين زمينه برخوردار است. خاتمي، بالاترين رقم توليد مسكن در سالهاي قبل و پس از انقلاب اسلامي در كشور را مربوط به سال 1378 دانست كه در آن 280 هزار واحد مسكوني احداث شده است. رئيس شوراي عالي اقتصاد سپس به وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران اشاره كرد و اظهارداشت: سرمايه خارجي براي مهمترين پروژه هايي كه در حال حاضر آغاز يا تامين اعتبار شده است بيش از 11 ميليارددلار بصورت نزديك فاينانس، به سه ميليارددلار از طريق سرمايه گذاري خارجي /11 5وتنها ميليارد دلار به شيوه بيع متقابل در نفت و گاز تامين شده است. وي ارقام يادشده را مربوط به سالهاي پس از 76 عنوان كرد و گفت كه دراين مدت نزديك به 30 هزارميليارد ريال هم سرمايه گذاري ريالي صورت گرفته است. آقاي خاتمي، برداشته شدن سقف بيمه ها براي ايران در كشورهاي مختلف و استفاده از آنها، پايين آمدن و كاهش درجه ريسك در كشور از 6 به 5 و احتمال كاهش آن به 4 در آينده نزديك را از ديگر اقدامات مثبت دولت خود در سه سال و نيم اخير بيان كرد. وي گفت: در تمام اقدامات اقتصادي، دولت همواره سياست حمايت از گروههاي كم درآمد جامعه را دنبال كرده است. رئيس جمهوري با بيان اين مطلب كه دولت در سال جاري حداقل 400 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده است اظهارداشت: اين رقم گرچه از متوسط سالهاي اجراي برنامه دوم توسعه بيشتر است، اما از سقف پيش بيني شده در برنامه سوم كمتر است. آقاي خاتمي در عين حال تاكيد كرد كه مهمترين دستاورد دولت وي، تحولي است كه اينك در انسان ايراني ايجاد شده است. وي گفت: ايراني ها، آدمهايي هستند كه امروز هوشيارترند، بيشتر مي دانند، كنجكاوترند، پرسشگرترند، قدرت خود را دريافته اند، مشاركت جو هستند، ارزش راي خود را بخوبي مي دانند و در عين حال، موانع و مشكلات را مي شناسند و با كمال درايت و سعه صدر، آن را تحمل مي كنند. رئيس جمهوري تصريح كرد: اين مردم و اين حركت و اين بيداري، مي تواند كشور را از پيچهاي خطرناك و تند بگذراند. وي گفت: ملت ايران همچنانكه بحرانهاي عرصه انقلاب، جنگ تحميلي و بحرانهاي ايجادشده در سه سال اخير همچون قتلهاي زنجيره اي، بحران دردآور حمله به كوي دانشگاه و بحران زشت آشوبهاي خياباني پس از آن را گذراند همه مشكلات و بحرانهاي ديگر را نيز پشت سر خواهد گذاشت. آقاي خاتمي افزود: من از رشد، درايت، تيزهوشي و مصلحت انديشي دانشگاهيان عزيز نيز تشكر مي كنم كه با وجود دلخوري ها، ناراحتي ها و جفاهايي كه بر آنها شد، با كمال درايت، هدايت و اعتدال، مسائل را به پيش بردند و با افراطها و تفريطها مقابله كردند بدون آنكه مطالبات و جهت خود را از دست بدهند. خاتمي گفت: مردم ما مشكلات را به درستي مي فهمند. البته توقع و انتظاراتي دارند و گاهي هم دلخور هستند چون احساس مي كنند انتظاراتشان آنطور كه بايد و شايد، برآورده نشده و حتي به نحوي از دولت و رئيس جمهورشان انتظار تلاش، فعاليت و قاطعيت بيشتر دارند. وي افزود: اين دلخوري به معني ياس نيست گرچه كساني مي خواهند تلاش كنند كه برآورده نشدن بعضي انتظارات مردم و دلخوري ها را به ياس تبديل كنند تا ميدان براي افراطي ها خالي شود. رئيس جمهوري، تلاش افراد يادشده را بي نتيجه دانست و اظهارداشت: اين ملت در مقاطع مختلف نشان داده است واقع بينانه با مسائل برخورد مي كند و به تدريج و گام به گام به سوي اهدافي كه دارد، پيش خواهد رفت. وي تاكيد كرد: آنچه كه ماندني است و آنچه منشا قدرت است، ملت شريف بزرگوار، انقلابي، متدين، آزاديخواه و استقلال طلب ملت ايران است. خاتمي گفت: هركس با اين ملت، همراه و تامين كننده مطالبات او باشد، ماندني است، در هركجا كه مي خواهد باشد و بحمدا.. فضاي كشور و انقلاب به حدكافي زمينه براي خدمت دارد. وي از خداوند خواست به همگان توفيق درك واقعيات، جلب رضايت خدا و خدمت خالصانه و مخلصانه به ملت شريف ايران را عطا كند.