Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791223-51014S15

Date of Document: 2001-03-14

پشت درهاي بسته * رشت: شوراي شهر رشت در جلسه اي غيرعلني به بررسي عملكرد شهرداري رشت در اجراي طرح هاي عمراني پرداخت. گويا علت برگزاري اين جلسه اجرا نشدن بيش از 50 درصد طرح هاي مصوب در بودجه سال 79 عدم وصول درآمدهاي شهرداري و همچنين تخطي شهرداري از بودجه مصوب بوده است. شهردار رشت در اين جلسه اعلام كرده كه كسري بودجه شهرداري كه در سه ماه پيش در حدود 9 ميليارد ريال بوده هم اكنون به يك ميليارد و 700 ميليون ريال كاهش يافته و وصول درآمدها روند مطلوبي يافته است. در مورد تاخير در اجراي طرح هاي عمراني و تخطي از بودجه كه به عنوان سوال مجدد مطرح شده به شهردار رشت پنج روز مهلت داده شد تا آخرين دفاعيات خود را در اين زمينه آماده كند و به شورا ارائه دهد. ظاهرا در طرح بازارچه تختي رشت كه برآورد اوليه آن 700 ميليون ريال بوده بيش از يك ميليارد و 850 ميليون ريال هزينه شده است. اين طرح يكي از نمونه هاي تخطي از بودجه مصوب سال 79 بوده است. در واقع اعضاي شوراي شهر رشت ضمن پذيرش اين كه بودجه شهرداري در طرح هاي شهرداري صرف شده به نحوه صرف اين بودجه انتقاد دارند، چون بودجه در مواردي كه مصوب شده، مصرف نشده است. از همين رو تقاضاي اصلاح بودجه شهرداري، به علت اين كه پيش از اصلاح به شورا ارجاع نشده و بدون اجازه شورا در آن تغييراتي صورت گرفته بود، تاكنون مورد موافقت شورا قرار نگرفته است. * كاشان: فرودگاه كاشان كه قرار بود در بهمن ماه گذشته به بهره برداري برسد همچنان راكد است و كارهاي اجرايي آن با مشكلات متعددي رو به روست. همين مساله باعث شده تا موضوع فرودگاه كاشان به يكي از بحثهاي داغ جلسه غيرعلني شوراي اسلامي اين شهر تبديل شود. گفتني است چندي قبل با موافقت فرمانده نيروي هوايي سپاه، طي توافقنامه اي، فرودگاه كاشان در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار گرفت و قرار شد يك هفته بعد از امضاي قرارداد پروازهاي كيش و مشهد از فرودگاه كاشان انجام شود اما هنوز مفاد اين توافقنامه جنبه عيني پيدا نكرده است. * تبريز: به دنبال انتقاد برخي جرايد سراسري و محلي در مورد دراختيارگرفتن مبلغ ماهانه 400 هزار تومان توسط اعضاي شوراي شهر تبريز كه با صلاحديد آنان صرف امور خيريه مي شد، اين شورا در نشست ويژه كميسيون بررسي لايحه بودجه شهرداري تصميم گرفت سازوكار فعلي اعطاي كمك ها به موسسات، نيازمندان و افراد بي بضاعت را تغيير دهد. تغيير اين سازوكار با توجه به نزديك شدن فعاليتهاي تبليغاتي در آخرين سال فعاليت اولين دوره شوراهاي اسلامي انجام مي شود. يكي از اعضاي شوراي شهر در اين باره گفته است كه اقدام اوليه شوراي شهر تبريز مبني بر اختصاص مبلغي براي كمك به نيازمندان با نيت خيرانجام شده بود اما همين مسئله موجب پايين آمدن شان قانون گذاري و سياست گذاري شورا مي شد و آن را در رديف ارگانهايي چون كميته امداد و بهزيستي قرار مي داد، در حالي كه با وجود دستگاههاي مورد نظر، شوراي شهر مي توانست هر سال مبلغي را براي كمك به نيازمندان و افراد بي بضاعت تصويب و سپس آن را به حساب كميته امداد يا بهزيستي واريز كند.