Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791222-51005S2

Date of Document: 2001-03-13

گزارش رئيس جمهوري به مجلس ريشه ها و چشم انداز اصلاحات از نگاه خاتمي گروه سياسي: رئيس جمهوري اسلامي ايران ديروز در مجلس شوراي اسلامي، اعتماد ملت به دولت را بزرگترين سرمايه دوران مسئوليت خود دانست و تصريح كرد: اعتراف مي كنم كه همه رنج ها و دغدغه هايم را با ملت درميان نگذاشته ام و اين ازسر مصلحت انديشي شخصي و فردي نبوده، بلكه به خاطر مصالح ملي بوده است. آقاي سيدمحمد خاتمي با تاكيد بر اينكه هيچ خدمتگزاري حق ندارد با بيان رنجهاومشكلات خويش، كشور را با بحران روبرو كند اظهار، داشت: بلكه (خدمتگزاران ملت ) بايد بكوشند جلوي تبديل آسيبها به بحرانها را بگيرند و اگر بحراني پيش آمد بيش از همه خود تحمل كنند تا خطرات بحران از سر ملت رفع شود. آقاي خاتمي در عين حال گفت: همواره به رنجها و تنگناهاي ملت شريف ايران آشنا بوده ام و از آن رنج برده ام. رئيس جمهوري در ابتداي گزارش خود به ملت ايران ياد و خاطره حضرت امام خميني ( ره ) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و معمار كبير انقلاب اسلامي را گرامي داشت و از مقام شامخ شهيدان، جانبازان و آزادگان ايران اسلامي تجليل كرد. رئيس جمهوري همچنين ازمقام معظم رهبري به خاطرراهنمايي و حمايت هايشان از دولت و ملت سپاسگزاري كرد. وي در ادامه با اشاره به نخستين نطق رسمي خود در سيزده مرداد سال 76 گفت: امروز وقتي به آن نطق رجوع مي كنم به محتواي آن پايبندم و آن را انعكاس باور خويش و راهنماي انجام مسئوليت خويش مي بينم. آقاي خاتمي در ادامه به سخنان خود در /5/76 13تاريخ اشاره كرد وگفت: مضمون آن نطق، عهدي است كه محور مهم آن پيشبرد امور كشور درچارچوب قانون اساسي به عنوان دستاورد بزرگ انقلاب اسلامي است. رئيس جمهوري اسلامي ايران با بيان اين سخن كه مي دانم كه بخش قابل توجهي ازمردم در سختي و مشقت بسر مي برند گفت: سفره هاي آنان محقر است، فراوان زحمت مي كشند و كمتر دريافت مي كنند. ضعف هاي ما، مشكلات، موانع و فشارها، نارسايي ها و كاستي ها اولين اثر آن روي زندگي اين بخش جامعه است و البته همه در تحمل مشكلات و نيز تلاش براي رفع آن شريكند. وي تصريح كرد: البته براي كارهاي بزرگ بايد رنجهاي بزرگ كشيد، اما اين رنج ها ودردها، زماني آسان و تحمل آن لذت بخش مي شود كه اين ايمان واطمينان است كه آينده اين كشور و انقلاب، فرزندانمان و زنان و مردان كه در اين مرز و بوم زندگي مي كنند، در گرو حركت اصلاحي تدريجي توام با آرامش و متانت و براساس ارزشهايي است كه انقلاب و جمهوري اسلامي بر آن شكل گرفته است ودرسه شعار جاودانه نسل انقلاب استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي تبلور يافته است. رئيس جمهوري دوم خرداد را حادثه اي برآمده از متن واقعيت توصيف كرد و افزود: قبل از آمدن من موج سهمگيني به راه افتاد كه اگر فلاني بيايد، اسلام، انقلاب و امنيت كشور از بين مي رود. آقاي خاتمي، فعاليت تريبون ها و بكارگيري وسايل و ابزارهاي ديگر براي دامن زدن و القاي اين موج را يك موضوع آشكار خواند و گفت: اما مردم به راه ديگر رفتندوانتخاب ديگركردند كه اين انتخاب مورد تاييد رهبر انقلابقرار گرفت. رئيس جمهوري، فعاليت مجدد اين موج بعد از يك مدت كوتاه را يادآورشد و با اشاره به تلاش اين جريان براي سياه نشان دادن همه چيز، عملكردآنان را مشابه حركت كساني تعبير كرد كه براي يك دستمال قيصريه اي را به آتش مي كشند. رئيس جمهوري تاكيد كرد بايد كه با كساني كه اصلاحات در چارچوب قانون اساسي را نفي مي كنند و زمينه را براي افراط و تفريطها فراهم مي آورند، برخورد شود. رئيس جمهوري، با بيان اينكه خطرات و آثار افراط و تفريط در دو مورد تجلي مي كند، پوشيده شدن حركتهاي تند افراطي در قالبها و موازين مقدس و احترام برانگيز مانند اسلام، انقلاب، آزادي و مردم سالاري را يكي از اين دو مورد ذكر كرد. وي ادامه داد: مساله دوم كه خطرناك تر است، اين است كه اگر هوشيار نباشيم، اين حركتها در نهادهاي مسئول جاخوش مي كنند و ضربه اي اساسي را به كل نظام و مردم مي زنند كه نمونه آن را در قتل هاي زنجيره اي و نفوذ در دستگاه اطلاعاتي ديديم كه خداوند ياري كرد و با آن مبارزه شد. آقاي خاتمي از اين نكته كه هنوز براي مشخص كردن مرزبندي ميان مخالف، موافق، معاند و تخريبكنندگان جامعه حدودي مشخص نشده است، انتقاد كرد و خاطرنشان ساخت كه ادامه چنين وضعي سبب آشفتگي اوضاع مي شود. رئيس جمهوري متذكر شد: بايد معلوم شودكه موافق كيست و از چه امكاناتي بايد برخوردار باشد، هرچند كه اين امر به آن معنا نيست كه هر چه مي خواهد بگويد و هر كاري كه مي خواهد، بكند. وي افزود: معناي مخالف اين نيست كه هر كسي كه مخالف بود بايد سركوب شود، در جامعه پيشرو بايد آزادي مخالف از سوي دولت تضمين شود همچنان كه بايستي با هر كس كه به فكر عناد و براندازي است در چارچوب قانون برخورد گردد. رئيس جمهوري در ادامه سخنانش در صحن علني مجلس تاكيد كرد: اگر من امروز روي يك نگاه خاص تكيه مي كنم براي آن است كه اين نگاه به راي گذاشته شده و مورد قبول مردم واقع شده است و از اين رو، دفاع از آن، يك رسالت انقلابي، ملي و تاريخي است. آقاي خاتمي اظهار داشت: آنچه در دوم خرداد عرضه شده، يك باور است و معتقدم اين راه مي تواند كمكهاي بزرگي به پيشرفت ايران بكند. وي گفت: به صراحت بگويم به هيچ منصب و مقامي دلبسته نيستم و هيچ فشاري هم مرا از عقيده خود و نگاهي كه به مسائل دارم بر نمي گرداند. رئيس جمهوري يادآورشد: البته از هر منطقي استفاده مي كنم و از بسياري از بحثها و گفت وگوها، مطلب ياد مي گيرم اما تا وقتي كه اين باور و نگاه در من است، فشارهاي مختلف مرا وادار به عقبنشيني نخواهد كرد. آقاي خاتمي تاكيد كرد: خيال همه را راحت كنم. در قاموس كساني كه از منظر اخلاق و فرهنگ به سياست نگاه مي كنند، حكومت كردن و بر سر قدرت بودن به هر قيمتي معنا ندارد. وي گفت: من معتقدم مردم هم همين را مي خواهند و به همين نظر احترام مي گذارند. رئيس جمهوري خاطر نشان ساخت: تا روزي كه مردم بخواهند و تا وقتي كه بدانم مي توانم با وجود همه مشكلات، گامي به جلو برداشت، در خدمت مردم هستم و اگر اين احساس را نداشته باشم، ترجيح مي دهم در جايي ديگر در خدمت مردم و انقلاب باشم. خاتمي افزود: من فرد ايده آلي نيستم كه معتقد باشم بايد به همه اهداف رسيد اما بايد امكان پيشرفت وجود داشته باشد، نه اينكه موانعي، همه راههارا ببندد. وي گفت: با رايي كه مردم به اين نگاه، بينش و برنامه داده اند، من يك رسالت اجتماعي، تاريخي و ديني در خود احساس مي كنم تا از آن دفاع كنم و معتقدم اكثريت مردم، همين را مي خواهند و با راي خود اين را اثبات كرده اند. خاتمي تصريح كرد: تا روزي كه مردم راي خود را پس نگيرند، همچنان معتقدم كه برنامه هاي ارائه شده، خواست مردم است. وي افزود: بر اين باورم كه پس از دوم خرداد 76 نيز در جريان انتخابات شوراها و ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، عليرغم جوسازي ها و هياهوها، مردم به اين منش و روش فكر راي دادند. رئيس جمهوري بار ديگر تاكيد كرد: من با مردم عهدي بسته ام و بر اساس اين عهد، سوگند ياد كرده ام و بر عهد خود همچنان استوارم. وي گفت: مي توانم از مسئوليت كنار بروم ولي نمي توانم از عهدم با خداي خود و مردم شريف ايران دست بردارم. خاتمي افزود: البته، اصلا فرد مهم نيست بلكه آنچه مهم است مصالح نظام و جامعه است. رئيس جمهوري اظهار داشت: نمايندگان محترم ملت شريف ايران! آنچه من مي گويم و نگاهي كه به جامعه دارم وفكر مي كنم مورد خواست مردم و مقتضاي زمان ما است، اين است كه ما چاره اي نداريم جز اينكه در استقرار كامل مردم سالاري ديني كه حاصل انقلاب اسلامي است، موفق بشويم و به همه لوازم آن تن بدهيم. رئيس جمهوري تصريح كرد: براي اينكه بدانيم از كجا آمده ايم، كجا ايستاده ايم و در نتيجه، راهمان رابسوي آينده روشن كنيم بايد واقعيتها را بشناسيم. رئيس جمهوري تصريح كرد: دوم خرداد نشان داد كه در جامعه ما يك نوع گرايش به تغيير، جدي است. وي اظهار داشت: اگر اين تغييرخواهي را انكار كنيم، جامعه را بسويي سوق داده ايم كه پايان غم انگيز و تاسف باري دارد ولي اگر اصل تغيير را پذيرفتيم و امكان تحقق آن را دردرون نظام فراهم آورديم، هم انقلاب تكامل خواهد يافت و هم جامعه پيشرفت خواهد كرد. خاتمي گفت: بررسي پژوهش هاي فراوان انجام شده به روشني نشان مي دهد كه در آستانه دوم خرداد 76 تغيير هنجارها محسوس و ملموس بود و گرايش به ملاكها و ارزشهايي در جامعه شكل گرفته بود كه به وضع موجود نگاه انتقادي داشتند. خاتمي تصريح كرد: نسل جديد در جستجوي پاسخ به نيازهاي خود در چارچوب انقلاب و نظام جمهوري اسلامي با رويكرد اصلاحگرايانه بوده و معتقدم كه دوم خرداد پاسخي به اين تحول عظيم و واقعيت ممتاز بوده است. وي گفت: به همين دليل، حادثه دوم خرداد، دشمنان را بسيار نگران كرد. رئيس جمهوري افزود: طرح مساله فتنه خاتمي كه يك مساله بسيار هوشمندانه بوده است، نيز به اين دليل بود كه دشمنان احساس كردند جامعه تغيير مي خواهد و اميدوار بودند اين تغيير را متوجه خارج از نظام كنند اما احساس كردند دوم خرداد، اين حركت عظيم تغييرخواهي را در درون نظام و متوجه اهداف نظام كرده و همه اميدها و آرزوهاي دشمنان ملت را برهم زده وي است گفت: يك نگاه اجمالي به آمار و ارقام عيني موجود نشان دهنده اين است كه در آستانه دوم خرداد، ايران در چه وضعيتي قرار داشت. وي در ادامه با ارائه آماري از وضعيت جمعيتي، اقتصادي و فرهنگي قبل و بعد از انقلاب و نيز قبل و در هنگامه پذيرش مسئوليت اجرايي از سوي ايشان به تحليلي تغيير نگرش ها و مطالبات جامع پرداخت و گفت: اين مسائل سبب شد تا خواستها ومطالبات در جامعه تغيير كند و مردم به خصوص طبقه متوسط در كنار مطالبات اقتصادي درپي حقوق و منزلت انساني وآزادي هاي سياسي و مشاركت درامور جامعه باشند. وي گفت: اين گرايش به حقوق و منزلت انساني يك امر جدي است و فكر مي كنم در چنين شرايطي بخش هاي بزرگي از جامعه احساس كردند كه پاسخ خود را در شعارها و مواضعي كه در دوم خرداد مطرح شده است مي توانند بيابند. رئيس جمهوري ادامه داد: آنچه دردوم خرداد مطرح شد عبارت بود از پايدار اقتدار، كردن نظام، تكيه بر قانون اساسي به عنوان مبناي فصل الخطاب نظم در جامعه و اهتمام به حقوق و آزادي هاي مردم و تامين عدالت هاي اجتماعي. وي از دوم خرداد به عنوان بزرگ ترين فرصت و نه خطر براي انقلاب نام برد و اظهارداشت: اگر اصلاحات اين است كه به نظرمن هم اين است، دو دسته با آن سرناسازگاري يكي دارند، كساني كه هيچ تحولي را برنمي تابند وهيچ واقعيتي كه خواستار تحول باشد را قبول ندارندودوم كساني كه با غرض و يا در اثر ناداني مي كوشند اين تغييرات و تغييرخواهي رامتوجه بيرون نظام كنند و آنرا مقدمه تغيير نظام و انقلاب قرار دهند. آقاي خاتمي تصريح كرد: اصلاحات به معني واقعي با اين دو دسته مخالف است واين دودسته نيزبااصلاحات سرناسازگاري دارنداماملت چه خواست و چه مي خواهد، در راي خود مشخص كرده است. وي در بخش ديگري از سخنان اهتمام خود، به توسعه سياسي را يك امر جدي ومتناسب باوضعيت تاريخي جامعه دانست وگفت: توسعه سياسي يعني احترام به حقوق مصرح و قانوني شهروندي و شهروندان و نفي ديدگاههاي امنيتي در فضاي عمومي بخصوص در عرصه هاي سياسي و فرهنگي، روش هايي كه خود سبب تشديد نارضايتي هادر لايه هاي زيرين جامعه مي شود. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: كم توجهي به توسعه فرهنگ اسلامي ايراني و غلبه استراتژي منع و محكوميت و مخدوش شدن مرزهاي دانش و فرهنگ با تغييرات روزمره يكسويه و افراطي، سبب مي شود كه بحران شكاف حقوقي ميان ارزشهاي حاكم بر جامعه پديد آيد. آقاي خاتمي گفت كه نتيجه غفلت از اين واقعيت هابه ايجاد شكاف و گسست ميان نسلي كه با بينش هاي خاص خود اكثريت را شامل مي شوند با نسل قبلي منجر مي شود. رئيس قوه مجريه گفت: پيدايش چندگانگي درگفتمان ظهور ملي، دو نوع فرهنگ در رويه و پيدا و در سطح و لايه هاي زيرين ورواج فرهنگ تملق و ريا در سطح وارزش ستيزي و هنجارگريزي در لايه هاي زيرين اجتماع مي رفت كه دير شناخته شودامالطف خداوند شامل ما بود كه اين واقعيت در دوم خرداد به موقع شناخته شد. رئيس جمهوري افزود: در مسير تقويت و تكامل انقلاب و استوار شدن جمهوري اسلامي اين حركت در درون با شوق و ذوق پيدا شد و در واقع هنر دوم خردادشناخت اين واقعيت بود وخطاست كه به جاي پذيرش اين واقعيت آنرا انكار كنيم و اين تغييرات طبيعي را با وهم انگاري بنگريم. وي تصريح كرد: اگر زمزمه تغيير نظام مي شود و آنرا به دشمن نسبت مي دهيم چرا نبايد انكار حركت ايستادن در برابر اين تغيير خواهي واقعي ملت ايران را نيز منتسب به دشمنان انقلاب بدانيم. آقاي خاتمي تاكيد كرد كه بايد واقعيت ها را بدانيم و با منطق و درايت از همه امكانات و فرصت ها براي سربلندي ايران و ملت شريف ايران استفاده كنيم. آقاي خاتمي سپس به تحليل وضعيت انقلاب اسلامي در عرصه بين المللي پرداخت و با بيان توطئه هاي عظيمي كه در اين حوزه نسبت به انقلاب اسلامي روا شده است افزود: اتهام وسيع و بيرحمانه پشتيباني از تروريسم به ملت ودولت ايران، گشودن پرونده هاي عجيب و غريب در گوشه و كنار دنيا عليه انقلابو نظام ما، كاهش شديد نفوذ ما در مجامع بين المللي، تحريم هاي همه جانبه آمريكا و تحميل اين تحريمها به ديگران و در تنگنا قرار دادن جمهوري اسلامي ايران، بالا رفتن درجه ريسك كاراقتصادي با ايران به بالاي 6 را از جمله مشكلات كشور در روابط خارجي قبل از دوم خرداد بود. آقاي خاتمي افزود: اگر ما بخواهيم يك ميزان الحراره اي در اينجا داشته باشيم در ميزان ورودجهانگردان به ايران است كه مي بينيم در سال و 75 اوايل بشدت 76 كاهش يافته است. البته برخي حركات مشكوك هم وجود داشت كه فرصت را به دشمنان براي تبليغ عليه جمهوري اسلامي ايران مي داد. رئيس جمهوري با تشريح وضعيت اقتصادي كشور درآستانه روي كارآمدن دولت وي، ضمن تجليل از خدمات انجام شده در دوران دفاع مقدس و دوران سازندگي اظهارداشت: در چنين هنگامه اي انتخابات دوم خرداد رخ داد. ما بدهي هاي خارجي سنگيني داشتيم. نرخ تورم بالا بود، در سالهاي 72 تا 75 متوسط نرخ تورم 30 درصد بود گرچه سال 75 پايين تر ازدرصد 20 به خاطر بود مشكلات و جهت گيري ها و تغيير جهت هايي كه ايجاد شده بود از سال 74 آثار ركود اقتصادي آشكار شد. گرچه در سال 75 با بالا رفتن قيمت نفت تاحدودي جبران شد ولي دوباره اين آثار ظاهر شد و در سال 76 كاملا اين آثار آشكار شد. وي افزود: توليد ناخالص داخلي ما رشد پاييني پيدا كرده بود، تامين حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي كم بود، نظام ناكارآمد مالياتي و نيز نظام ناكارآمدتامين درعرصه اجتماعي، باز توزيع امكانات و تامين عدالت اجتماعي مشكلات ايجاد كرده بود. آقاي خاتمي تصريح كرد: بعلاوه آن مشكلي كه همواره بوده وهنوزهم در جامعه ما وجود دارد و يكي از اهداف دولت اين بوده است كه آن را جبران بكند و به لطف خداوند گامهايي نيز برداشته است، وجود نظام بيمار بوروكراتيك لخت اداري در كشور و تداخل دستگاهها در امور همديگر و مزيد برعلت، سقوط وحشت انگيز قيمت نفت و خشكساليهاي پياپي از يكسو، ورود سهمگين لشگر متقاضي كاراز سال 75 و 76 به عرصه بازار و لزوم پاسخگويي به آن دركشوري كه متوسط كارآفريني آن در طول برنامه دوم حدود 300 هزار بوده ولي خب كفاف كي دهداين باده ها به مستي ما. آقاي خاتمي افزود: در چنين شرايطي اصول و برنامه هاي عرضه شده ناظربه اصلاحات در درون نظام هم واقع بينانه بود و هم متناسب با مطالبات كشور. رئيس جمهوري تاكيدكرد: براي ارزيابي كار دولت بايد هم به اين واقعيات توجه داشت و هم به قولها و پيمانهايي كه اين دولت داشته است و براساس آن ارزيابي كرد. آقاي خاتمي در مورد محوري ترين قولهاو پيمانهاي خود به مردم از جمله تكيه به قانون اساسي و فعليت بخشيدن به ظرفيت هاي آن گفت: قانون اساسي امري بشري است و اينجوري نيست كه همه علما و بزرگان به همه اصولش بالاجماع راي داده باشند و نيز ممكن است به برخي اصول و موازينش اعتراض باشد، بعضي بگويند كاستي و كمبود دارد، بايد اضافه شود كه در قانون اساسي هم پيش بيني شده است. رئيس جمهوري تصريح كرد: اما قانون اساسي، وقتي قانون اساسي مبناي نظم و پيمان عمومي شد براي اينكه ساز و كار زندگي چه در حكومت و چه در ميان مردم براساس آن بچرخد اين بايدمبنا قراربگيرد بخصوص كه بيماري مهم جامعه ما در تاريخ قانون گريزي و نبودن قانون مورد وفاق مردم است. رئيس جمهوري اضافه كرد: آزادي، حقوق مردم و مسئول بودن حكومت در قانون اساسي مشخص شده است و اينكه حكومت برآمده از مردم است و از صدر تا ذيل اركان حكومت مبتني بر راي مردم است و مردم اگرحكومت را نپسندند راهكارهاي تغيير و تحول مسالمت آميز قدرت نيز در قانون اساسي مشخص شده است. همه افراد مسلمان و غيرمسلمان داراي حقوقي هستند و قانون اساسي ملزم كرده كه آنها را رعايت بكنيم. آقاي خاتمي اظهار داشت: مردم سالاري خواست همه بشريت و خواست يك انسان طبيعي هم هست كه مي خواهد بر سرنوشتش حاكم باشد و اسلام هم همين را قبول كرده است. وي گفت: مردم بايد بخواهند تا حكومت روي كار بيايد و حرمت، آزادي و حقوق اساسي مردم در قانون اساسي ما ديده شده است و كساني كه اينها را برنمي تابند يا زمان خود را نمي شناسند يا مشكلات ديگري در كار آنهاست. وي با بيان اينكه انقلاب پايان يك دوران سياه خودكامگي بود و به گفته امامش ميزان راي ملت است گفت: مردم، سالاري مطالبه زمان است و ما امروز چاره منطقي، عقلاني و ديني نداريم كه تن بدهيم به حاكميت مردم و مردم سالاري ديني و همه لوازم آن. وي با بيان اينكه در هر قسمت ما موفقيت ها و ناكاميهايي داشته ايم گفت: قطعا ما ضعفها و كمبودهايي داشتيم. امكانات ما به اندازه نيازهاي ما براي رفع مشكلات نبوده و موانع داخلي و خارجي هم وجود داشته است. آقاي خاتمي در مورد تكيه بر قانون اساسي گفت: من فكر مي كنم در اين سه چهار سال جايگاه بسيار مهمتري در جامعه ما يافته است. در رفتارها از جمله دادگاهها، دستگاهها، دستگاههاي امنيتي و انتظامي و در ساير اجزاء نظام گرايش به قانون و مبنا قرار دادن قانون وجود دارد. رئيس جمهوري اضافه كرد: اينكه در اين كشور دراين مدت سه سال ممكن است كارهايي رخ داده باشد كه بنده و شما نپسنديم اما يك امر مبارك هم هست و آن تلاش براي قانوني نشان دادن كارها و اينكه هر دادگاهي، هر مسئولي، هر نهادي كه كاري مي كند سعي مي كند، تمسك و محمل قانوني خودش را ارائه دهد. اين گام، گام مهمي است يعني يك فرهنگ در حال استوار شدن در اين كشور است. وي تشكيل هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون را گام مهم ديگري عنوان كرد و گفت: بررسيهاي خوبي كردند و كارهاي ارزنده اي هم انجام گرفت. البته همانطور كه من باز هم گفتم، امكانات رئيس جمهور در انجام وظيفه مسئوليت اجراي قانون اساسي اندك است. بايد ارزيابي كرد در توفيق و عدم توفيق او دراجراي قانون اساسي يا جلوگيري از نقض موارد قانون اساسي و امكانات و اختيارات او. رئيس جمهوري افزود: امروز در جامعه ما متاسفانه خشونت و افراط هست اما منفور است. يك روز شايد در بخشهاي قابل توجهي از جامعه خشونت گري وافراطگري امر ارزشي به حساب مي آمد و امروز يك امر مطرود در جامعه به حساب مي آيد. وي تاكيد كرد: همه عقلا چه آنهايي كه انتقاد به دولت دارند و چه آنها كه طرفداران دولتند، همه منطقين و منصفين محكوم مي كنند. حتي خود خشونت گران سعي مي كنند كه توجيه بكنند، رفتارشان خشونت آميز نيست. اين گام گام كمي نيست. رئيس جمهوري درادامه سخنانش در مجلس شوراي اسلامي با تشريح نقش مطبوعات در توسعه مشاركت مردم و بالا بردن آشنايي و آگاهي مردم باحقوقشان گفت: امروز مردم اعم از زن و مرد، حقوقشان را مطالبه مي كنند و اين ارزشمند است. آقاي خاتمي با اشاره به اينكه برگزاري دادگاهها به صورت علني سبب شده است تاخيلي از مسائل روشنتر شود گفت: ديگر محلهاي سربسته اي كه ندانيم كه در آنجا چه مي گذرد، البته نيست بعضي جاها هست كه بايد تلاش كنيم مخصوصا آنجا كه قانون مي گويد نظير عرصه مطبوعات و مسائل سياسي كه بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه باشد، بايد سعي كنيم كه اين نقص ها در آينده جبران شود. رئيس جمهوري تصريح كرد: اينها سبب شده كه مردم به حق خود آشنا شوند وبه حدود اختيارات حكومت پي ببرند. آقاي خاتمي گفت: با وجود اقدامات خودسرانه و خشونت بار، شاخص تشكيل اجتماعات قانوني در كشور بالا رفته است و تقريبا اكثريت قاطع جامعه ما ازهرجناح و دسته اي خشونت و افراط را محكوم مي كند. رئيس قوه مجريه، تحول كيفي در برخورد با متهمان عادي و تحول در زندانها و دادگاهها را خوب توصيف كرد و گفت: گرچه به خاطر ابهامات موجود و اختلاف نظرها متاسفانه در عرصه مسائل فرهنگي و سياسي هنوز آنطور كه مورد قبول باشد، مسائل پيش نمي رود. رئيس جمهوري اظهار داشت: ازمجلس شوراي اسلامي مي خواهم كه طرح لايحه سياسي را با دقت و با توجه به مصالح كشور مطرح كند تا در اين زمينه راهكارهاي قانوني اصلاح امور را بيابيم. رئيس جمهوري با اشاره به تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا از آن به عنوان امري كه جهان را تكان داد ياد كرد و گفت: تحليلگران به صراحت نوشتندكه الگوي توسعه در جهان سوم بايد از حركت جمهوري اسلامي گرفته شود. رئيس جمهوري در ادامه گزارش عملكرد دولت دوم خرداد به ملت ايران، ازافزايش نهادهاي مدني و احزاب در كشور سخن گفت و اظهار داشت: امروز 82 گروه و حزب سياسي داراي پروانه داريم و اين درحالي است كه در دوم 76تنها 39 خردادسال گروه و حزب داشتيم اگرچه تحولات ايجاد شده كافي نيست. رئيس قوه مجريه با تاكيد بر اينكه بايد به سمت شناسنامه دادن به احزاب و باوركردن و جدي گرفتن آنان پيش برويم تصريح كرد: راه پيشبرد جامعه اين است كه باندهاي بي شناسنامه و غيرمسئول را تبديل به احزاب و گروههاي داراي شناسنامه و پذيراي مسئوليت كنيم. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي درادامه سخنان خود، دستاوردها و گشايش فضاي مطبوعاتي، علمي و فرهنگي كشور و توسعه برنامه هاي راديو و تلويزيوني را تشريح كرد وگفت: نشانه تحول و پيشرفت در يك اجتماع وجود مطبوعات پويا، منتقد و بررسي كننده علمي است. رئيس جمهوري گفت: در دوران جنگ همواره محدوديت هاي زيادي در هر كشوري ايجاد مي شود ما بخش قابل توجهي از آزادي مطبوعات و انديشه را در دوران جنگ تجربه كرده ايم وبراي من جاي تاسف است كه پاره اي ازمطبوعات كه در دوران جنگ فعاليت كردند، در دوران گشايش اجتماعي و سياسي بسته شدند. آقاي خاتمي، وجود مطبوعات آزاد را افتخار جامعه دانست وگفت: البته ممكن است مورد سواستفاده قرار اما گيرند لازمه پيشرفت جامعه وجود مطبوعات آزاد است و بعد از دوم خرداد سال 76 مطبوعات رشد چشمگيري داشتند. رئيس قوه مجريه با بيان اين مطلب كه سوءاستفاده از آزادي و افراط وتفريطها درجامعه وجود داشته است خاطر نشان كرد: از سوي ديگر برخوردهاي سياسي و حقوقي غيرقابل قبول نيز وجود داشته است. وي گفت: من در اينجا نارضايتي خود را ازبستن يك روزنامه به بهانه توهين به رئيس جمهوري اعلام مي كنم و به هيچ وجه راضي به اين برخورد نبودم. آقاي خاتمي درادامه اظهار داشت: البته من در كار دادگاهها و مراجع قضايي دخالت نمي كنم. رئيس جمهوري افزود: من در صحبت هايي كه با ديگران دارم عرض كرده ام كه ما اگر دمكراسي و مردم سالاري را مي پذيريم، لازمه آن تفكيك قوا است و بنده حق دخالت در امور قواي ديگر را ندارم و دخالت بيجا و غير قانوني يك قوه در قواي ديگر به خصوص قوه مجريه در قواي ديگر را آغاز ديكتاتوري مي دانم. وي تصريح كرد: نمي دانم به استناد كدام قانون جزاي توهين به رئيس جمهوري، بستن يك روزنامه است. توهين به رهبر و مراجع آري ولي در قانون آنطوري كه من در ذهنم است توهين به رئيس جمهوري نيست. آقاي خاتمي گفت: اگر بنا شد، كسي نقد كند وطنز بنويسد، بگوييم امنيت توهين، فضاي مطبوعاتي رااز بين مي برد. رئيس جمهوري افزود: من به عنوان يك شهروند تقاضا مي كنم هرچه زودتردادگاه علني و با حضور هيات منصفه تشكيل شود و دادگاه با اين طريق حكم خود را اعلام كند. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد براين نكته كه اين طور نيست كه بگوييم از همه روزنامه ها راضي هستيم و همه آنها كارشان درست بوده گفت است: تندرويها و كندرويهاوجود دارد، شايدخود ماهم به برخي روشها اعتراض داشته باشيم اما در درجه اول خود مطبوعات هستند كه بايد روش منطقي و معقول و حركت در چارچوب قانون را بياموزند و از سوي ديگر بايد برخورد با آنها نيز منطقي و با لحاظ مصالح و باتوجه به مطالبات مردم كه در عمق نظام نهفته است، باشد. رئيس شوراي عالي امنيت ملي در خصوص بحث و مقوله امنيت و گسترش آن در جامعه گفت: اصلاح وزارت اطلاعات كار بسيار مهمي بود، امروز وزارت اطلاعات ما ارگان امنيتي كه در اختيار دولت است، با تغيير سازو كارهايش و با منطقي شدنش از پشتوانه هاي مهم امنيت كشور است. رئيس جمهوري افزود: غده سرطاني كه در اين دوره سرباز كرد، با اصرارمن و با تاييد قاطع مقام معظم رهبري آن غده كنده شد، اما مهم اين است كه پيگيري كنيم كه آيا تفكرمشابه آن در نظام و جامعه ما وجود دارد يا؟ خير اگراين تفكرباشد ممكن است غده هايي سربرآورند، بايد با اين تفكر مبارزه كرد. آقاي خاتمي دربخش ديگري از سخنانش، از موفقيت هاي نظام و سربلندي ملت شريف ايران در عرصه هاي بين المللي سخن گفت و اظهار داشت: در عرصه بين المللي امروز به جرات و با اطمينان و يقين مي گويم كه هر ايراني در ايران و در جهان از ايراني بودن خود احساس سربلندي و افتخار مي كند. رئيس جمهوري در ادامه سخنانش به استقبال جهاني از طرح وايده گفت و گوي تمدنها اشاره كرد وگفت: ملت ايران با تكيه بر انقلاب و گذشته و فرهنگ خوداصلي را مطرح مي كند كه مي خواهد، روابط تبعيض آميز و خونبار و ستم بار قرن قبل را عوض كند. وي بابيان اين مطلب كه اين طرح در درجه نخست مورد قبول متفكران و انديشمندان قرار گرفت گفت: من در شگفتم كه اين اصل با اين آثار و طنيني كه داشت، بسيار بيشتردر جهان مورد استقبال مسلمانان، انديشمندان و متفكران و سياستمداران قرار گرفت تا مورداهتمام جدي دستگاههاي رسمي ايران. رئيس شوراي عالي امنيت ملي، در خصوص افزايش امنيت ملي گفت: وضعيت امروز ايران، به شدت هزينه هاي تجاوز به جمهوري اسلامي ايران را بالا برده است و اين در حالي است كه ما در آستانه سال 76 حتي در معرض تهديد جدي حمله نظامي به ايران بوديم. رئيس جمهوري ضمن انتقاد از ادامه حضور نيروهاي نظامي بيگانه خارجي در خليج فارس، خاطر نشان ساخت كه سياست مبتني برتشنج زدايي جمهوري اسلامي ايران هر گونه توجيه حضور نيروهاي خارجي را زير سئوال برده است. آقاي خاتمي در ادامه سخنان خود به طرح مسائل و مشكلات دولت در عرصه اقتصاد پرداخت كه به دليل كمبود جافردا در همين صفحه ازنظرتان مي گذرد.