Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791222-51004S2

Date of Document: 2001-03-13

دبير اجرايي خانه كارگر استان وضعيت همدان: قراردادهاي موقت كار خانوادگي كارگران را بابحران روبه رو كرده است گروه شهرستانها: دبير اجرايي خانه كارگر استان همدان در گردهمايي شوراها و نمايندگان كارگران استان گفت: قراردادهاي موقت كار وضعيت خانوادگي كارگران و جامعه كارگري را با مشكلات جدي روبه رو كرده است. به گزارش خبرنگار همشهري در همدان چنگيز اصلاني همچنين افزود: قراردادهاي سفيد، عمر مفيد كارگران را به هدر مي دهد وموجب ايجاد ترس و اضطراب در محيط خانوادگي كارگران مي شود. وي خاطر نشان كرد: سال 80 سال مقابله با قراردادهاي موقت و حضور كارگران بيگانه براي كارگران كشور است و بايد در اين سال ريشه اين معضلات به طور جدي كنده شود. وي گفت: كارفرمايان به بهانه گرم يا سرد شدن هوا كارگران را اخراج مي كنند وكارگر با 10 سال سابقه به خاطر وجود قراردادهاي موقت نمي تواند از حق خود دفاع كند. وي با انتقاد از روند پرداخت وامهاي خود اشتغالي گفت: همفكري براي حفظ اشتغال موجود امروز ضروري است و مسئولين بايد بدانند وامهاي خود اشتغالي كه پرداخت مي شود هيچ مشكلي را حل نمي كند.