Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791222-51002S1

Date of Document: 2001-03-13

زيان هاي دگرگوني آب و هوا جهانگير است مروري بر مذاكرات اجلاس زيست محيطي در نايروبي توفان در دريا و خشكي حاصل گرم، شدن زمين... اشاره: انرژيهاي پايدار وتجديدپذير، روابط ميان محيط زيست، بهداشت و فقر و شدت و تكرر فزاينده فاجعه هاي بوجود آمده به دست انسان، برخي از موضوعاتي بود كه چندي پيش مورد بحث يكصدوزير محيطزيست كشورهاي جهان در نايروبي قرار گرفت. وزيران محيط زيست از 5 قاره جهان كه براي دومين نشست محيط زيست وزيران در مركز فرماندهي سازمان ملل بخش برنامه محيط زيست گرد آمده بودند، براساس اسناد و مدارك رسمي برنامه محيط زيست سازمان درباره ملل، نيازهاي زيست محيطي ويژه آفريقا، كمكهاي برنامه محيطزيست سازمان ملل به دومين نشست سران زمين و حاكميت زيست محيطي بين المللي بحث و گفت وگو كردند. گزارش فشرده اي از نتايج مذاكرات اين اجلاس را مي خوانيد. كارشناسان * پيش بيني مي كنند دماي زمين در اين قرن ميلادي مي تواند /5 8حدود درجه سانتي گراد افزايش يابد. در 50 سال آينده گرم شدن زمين سالي 300 ميليارددلار هزينه در برخواهد داشت، مگر اين كه هم اكنون كوششهاي فوري براي جلوگيري از آلودگي هوا به عمل آيد. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از نايروبي -پايتخت كنيا - و به نقل از گزارش برنامه محيط زيست سازمان ملل: انتشاردي اكسيد كربن و ساير گازهاي به اصطلاح گلخانه اي مي تواند براي جهان در سال حدود 304 ميليارد دلار هزينه داشته باشد. اين گزارش توسط يك شركت بيمه مونيخ گردآوري شده است كه از سرگرم سالهاي 1960 رديابي هزينه فاجعه هاي طبيعي در جهان است. براساس اين گزارش، خسارتها و آسيبها بيشتر به خاطر توفانها و گردبادهاي مناطق از حاره، دست رفتن زمينها و سرزمينهادر نتيجه بالا آمدن سطح درياها و خسارات وارد شده به ذخيره كشاورزي ماهيان، ومنابع آب خواهد بود. دكتر گرهارد برتز رئيس پژوهشگران اين شركت در مونيخ گفت: بررسي ها نشان داده است كه تغييرات اقليمي به طور تكان دهنده اي مي تواند آغازگر به بار آمدن خسارات جهاني در مقياس صدها ميليارد دلار در سال شود. وي افزود: بيشتر كشورها بايد انتظار داشته باشند خسارات وارد شده به آنها از چند دهم درصد تا چند درصد توليد ناخالص داخلي در هر سال شان باشد و برخي كشورهاي ديگر مانند كشورهاي جزيره اي مي توانند انتظار داشته باشند كه اين نسبت از ده درصد هم بيشتر شود. برتز گفت، اين تحليل براساس خسارات ودرآمدهاي كشورهاي مهم صنعتي جهان محاسبه شده است. برتز اذعان كرد محاسبات آنان نياز به تصحيح دارد وگفت: اما زماني كه به آن نقطه رسيديم، حتي كشورها و شركتهاي بزرگي كه هنوز نسبت به همكاريهاي بين المللي براي جنگ با آلودگي هوا خصومت مي ورزند متقاعد خواهند شد كه بايد بر ضد گرم شدن زمين بجنگند. كلاوس توپفر مديرعامل برنامه محيطزيست سازمان ملل گفت: زمان عمل فرا رسيده است. ما همه بايد با هم كار كنيم تا اثرات گازهاي گلخانه اي را كاهش دهيم. تخفيف و تسكين هم كافي نيست. جهان ما هم اينك متعهد شده كه گازهاي گلخانه اي توليد شده به دست انسان را كه طي حدود صد سال صنعتي شدن جهان توسعه يافته انتشار يافته، كاهش دهد. وي افزود: ما بايد به مناطق آسيبپذير جهان كمك كنيم. اين مناطق بيشتردر كشورهاي در حال توسعه قرار دارند كه بايد خود را با عواقب فاجعه ها وفق دهند. ما يك مسئوليت اخلاقي نسبت به همنوعان خود داريم كه بايد آنها و خانواده هايشان را از كمبود مواد غذايي و سيلهاي تخريب كننده نجات دهيم. توپفر گفت: براي كشورها اين يك موضوع حياتي است كه مذاكرات اقليمي به بن بست رسيده در لاهه، هلند را در پايان سال گذشته ميلادي، دوباره از سر گيرند. گزارش شركت بيمه مونيخ حاكيست: براي برخي كشورهاي كم ارتفاع مانند مالديو، جزاير مارشال و كشور فدرال ميكرونزي خسارات وارد شده به خاطر تغييرات اقليمي مي تواند حدود 10 درصد ثروت ملي آنها تا سال 2050 شود. اين گزارش پيش بيني مي كند كه تا سال 2050 آسيبهاي وارد آمده به محيط زيست و تالابها، تپه هاي مرجاني، زيردرياها و مردابهاي ساحلي بيش از 70 ميليارد دلار خواهد شد. در اروپا، تغييرات اقليمي خود را به صورت مرگ و مير بيشتر و هزينه هاي بهداشتي و سلامت افراد نشان خواهد داد. اين هزينه ها حدود 22 ميليارد دلار تا سال 2050 خواهد شد. در آمريكا، افزايش هزينه هاي مربوط به سلامتي مردم و مديريت آب تا سال 2050 حدود 30 ميليارد دلار خواهد شد. دانشمندان برنامه محيط زيست سازمان ملل سعي دارند يك نظام هشدار دهنده زود هنگام ايجاد كنند تا بلكه خسارات مالي و جاني و بدبختي مربوط به فاجعه هاي طبيعي در نتيجه تغييرات اقليمي به حداقل برسد. پرما فراست (لايه يخ زده زمين ) تاكنون به عنوان يك منبع جذب كربن عمل كرده است و طي هزاران سال گازهايي مانند متان و ساير گازهاي گلخانه اي رادر خود حبس نموده است. اماشواهد و مدارك نشان مي دهند كه ديگر اين طور نيست و اين لايه در حال بازپس دادن گازهاي كربن دار خود است. وي هشدار داد: اين خيلي مهم است، زيرا مي تواند اثر گلخانه اي را شتاب بخشد. وايتدال نيز گفت: خاك قطب شمال تا عمق 1000 متري يخ زده است، اما همين كه دماها افزايش يابد، اين حجم يخي تبديل به ماده اي گل مانند مي شود. وي افزود: اين لايه يخ زده در حال ذوب هم اينك به جاده ها، ساختمانها و ساير تاسيسات زيربنايي گرينلند و بخشهايي از روسيه، كانادا و نروژآسيب وارد كرده و حيات وحش اين كشورها نيز مانند زيستبومهاي گوزن شمالي از اين رخداد رنج مي برند. به گفته وي: پاسخ سياسي در حال حاضر بسيار كندتر از آهنگ تغييرات اقليمي در اين قرن است. وي افزود: اقدامات سريع براي رويارويي با آثار گرم شدن زمين امري ضروري است. كارشناسان پيش بيني مي كنند دماي زمين در اين قرن ميلادي مي تواند /5 8حدود درجه سانتي گراد افزايش يابد. به گفته كارشناسان، بررسي ها نشان مي دهد تغيير دما از منهاي 4 به منهاي يك درجه سانتي گراد قدرت ذخيره سازي گازهارا در لايه پرمافراست 70 درصد كاهش مي دهد. اما اثرذوب كامل اين لايه هنوز محاسبه نشده و نياز به مطالعه بيشتر دارد. كلاوس توپفر، مدير برنامه محيط زيست سازمان ملل گفت: شوراي قطب شمال در ماه خرداد آينده نشستي در فنلاند خواهد داشت و نسبت به خطرات ذوب پرمافراست رايزني و تبادل اطلاعات خواهد كرد. سيد سعيد علوي نائيني