Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791222-51000S9

Date of Document: 2001-03-13

ديدگاه عدالت اجتماعي با توسعه صنعتي به دست مي آيد محمدرضا نعمت زاده - معاون وزير نفت كشورمان نيازمند توسعه اقتصادي است، درآمد ملي جوابگوي جمعيت رو به رشد در سه دهه گذشته نبوده است. اگر كشوري پيشرفت اقتصادي و توسعه صنعتي داشته مطمئنا در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز با رشد و موفقيت همراه بوده است. متوسط رشد درآمد ملي در كشورمان طي سه دهه گذشته /4 3حدود /4 4تا درصد بوده است. مطالعات انجام شده نشان مي دهد باتوجه به اين رشدتا سال 1400 افق و پيشرفت اقتصادي قابل توجه نخواهيم داشت. رشد اقتصادي كشور و رسيدن به آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي به عنوان ام القراي اسلامي تنها با رشد حدود درصد 7 امكان پذير است. كشوري كه مي خواهد ام القراي اسلامي باشد و ادعا مي كند كه چند هزار سال در خواب خرگوشي و استعمار فرو رفته بود، چطور مي تواند عقب ماندگي خود را جبران كرد، آيا دنيا همينطور خواب مانده و كشورشان پيشرفت كرده است. اگر عدالت اجتماعي مي خواهيد بايد توسعه صنعتي بخواهيد. بهره وري را با سرمايه دولتي نمي توان افزايش داد، بايد سرمايه گذاري خصوصي را متبلور كرد. عده اي هنوز تصور مي كنند كه گسترش صنعت موجب نابودي اقتصاد كشاورزي و يا مذهب مي شود. اگر مي خواهيم صنعت رشد كند بايد برون نگر بود و در بازارهاي خارجي سهيم بود كه خود مستلزم رقابت با صنايع بزرگ و صنعت بالا است. به نقل از ايرنا