Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791222-50999S4

Date of Document: 2001-03-13

روي پيشخوان كتاب فروشي ها تعاليم كنفوسيوس ترجمه: فريده مهدوي /دامغاني نشر تير /اهواز چاپ اول / 1379 1500 /نسخه 240 صفحه /رقعي 1300 تومان. اين كنفوسيوس، نامي است كه روحانيون يسوعي قرن هفدهم و هجدهم ميلادي به يكي از بزرگترين استادان محتشم و محترم چين باستان دادند. به سختي مي توان به فيلسوف و انديشمندي فكر كرد كه در تاريخ تمدن غرب، از جايگاهي به اهميت و مقامي كه كنفوسيوس در چين داشته است، برخوردار بوده باشد. تا زمان سقوط امپراطوري چين در سال 1911 آرمان هاي اخلاقي و سياسي اي كه به كنفوسيوس منسوب مي شد از همه جنبه هاي زندگي چيني اطلاع مي داد و كسب دانشي كامل و عميق از افكار و نظريات اين متفكر بزرگ يكي از شرايط اوليه و بسيار مهم محسوب شد. اين كتاب شامل تعاليمي از كنفوسيوس ( استادكونگ ) است. سوالها و پاسخهايي پيرامون خرد و فضيلت و هنر حكومت و دولت در اين سخنان حكيمانه وجود دارد. در مكالمات استاد با شاگردانش و نيز با شاهزادگان و وزراي دورانش مطالب زيادي به وسيله شاگردان او نوشته شده كه براي آيندگان باقي مانده است. به همين دليل، نام ادبي اين كتاب توضيح و پاسخ است. پيشگويي كيهاني محقق: /كي استاپ فورت ترجمه: فريده مهدوي /دامغاني نشرتير /اهواز چاپ 1500 /اول 1379 /نسخه 176 صفحه /رقعي تومان. 1500 كارت هاي كيهاني، سفري نمادين از كره زمين به سمت فضا هستند و به گشت و گذار مي پردازند و از اسرار عالم هستي پرده برمي دارند. اين سفر خارج از بعد زميني، با سفري دروني و شخصي از سوي فردي كه سعي دارد به شناخت نفس باطني خود بپردازد، همگام مي شود و اين اجازه را مي دهد كه فرد پوينده به درك اسرار و رموز عجيب و توضيح پذيري نائل آيد. ما در اين كتاب، با سي و پنج كارت كيهاني آشنا خواهيم اين شد كارتها به نشانه چهار نيروي اساسي و شناخته شده در عالم هستي مي باشند: نيروي جاذبه، نيروي الكترومغناطيس، نيروي قدرتمند و نيروي ضعيف. روزي روزگاري فوتبال حميدرضا /صدر نشر /آويژه چاپ 3300 /اول 1379 /نسخه 442 صفحه /رقعي 2500 تومان. اين كتاب به پديده فوتبال از دريچه سياست، تاريخ، دولت، اقتصاد، وقايع اجتماعي و شيفتگي مفرط تماشاگران نگاه مي كند و در هر فصل يكي از ويژگيهاي آن را در يك كشور خاص زير ذره بين مي برد. بخش هاي مختلف اين كتاب با تحليل و بررسي ديدارهاي ملي، رقابت هاي باشگاهي و زندگي ستاره هاي توپ گرد تصوير متفاوتي از اين ورزش عالمگير و پرتنش ارائه مي دهد. فوتبال به عنوان آميزه همه اين پديده هاي اجتماعي و انساني بازتاب ملموسي است از جامعه و زندگي ما و خود ما. طريقت عشق (زندگي مولانا وشمس تبريزي ) نايجل /واتس ترجمه: فريده مهدوي /دامغاني نشر /تيراهواز چاپ 1500 /اول 1379 /نسخه 224 صفحه /رقعي 1300 تومان. بسياري از قسمتهاي اين كتاب، براساس منابع دقيق به رشته تحرير درآمده با است، اين حال طريقت عشق يك داستان تخيلي است و نويسنده براساس نظر و شناخت خود پرتره اي از مولانا جلال الدين ترسيم كرده است. بچه ها و حفاظت از كره زمين (دوره 6 جلدي ) تاليف: جان /جاونا ترجمه: مهندس محمدرضا /هراتي انتشارات فني /ايران چاپ /چهارم 1379 قطع /رقعي هر جلد 200 تومان. حفظ محيط زيست براي تمامي افراد جهان ضروري است و همه بايد در اين جهت تلاش كنند. به ويژه كودكان و نوجوانان ايراني بايد هرچه زودتر با موضوع ها و مسائل زيست محيطي آشنا شوند و راههاي مقابله با آلودگي هوا را بشناسند. عناوين جلدهاي اول تا ششم اين مجموعه به ترتيب عبارتنداز: در سياره ما چه خبر؟ است حفاظت، از ذخاير زيرزميني، حفاظت از اقيانوسها، درياچه ها، رودها و جويبارها، حفاظت از حيوانات سبز، نگه داشتن زمين و مصرف عاقلانه انرژي. يازده دعاي بي استجابت نوشته محسن /فرجي انتشارات /ماريه چاپ /57 1379 اول /صفحه تومان. 380 مجموعه داستان يازده دعاي بي استجابت اولين اثر محسن فرجي است كه توانسته است با قالبهاي متفاوت، در اندرون انسان به جستجوي حقيقت بپردازد. گاه داستان قالب افسانه به خود مي گيرد و گاه كاملا واقع گو مي شود، زماني با روح و زبان يك قوم به بيان نظرخود مي پردازد و گاه زبان رسمي را به كار مي گيرد. اما آنچه در همه اينها مشترك است نگاه به درون انسان است كه ذهن خواننده را نيز با خود همراه مي كند. كوتاهي داستانها كه باعث شده است يازده داستان در 57 صفحه گنجانده شود، مانع از آن نيست كه نويسنده مقصود اصلي خود را در همان چند صفحه بيان دارد. محسن فرجي اولين اثر خود را با موفقيت منتشر كرده است و بايد ادامه كار او را به ارزيابي نشست. حكمت حيات (بيوفلسفه ) در درمان قطعي سرطان يدالله /روح نواز انتشارات /آدنا چاپ 2000 /اول 1379 /نسخه 38 صفحه /رقعي 350 تومان. از آنجايي كه مقدم شدن بعضي از علوم نسبت به بعضي ديگر امري است بديهي، لذا در هر علمي ابتدا بخش نظري آن مورد توجه قرار دارد و چون بدن انسان يك مجموعه كامل وبي عيب است براي شناخت بهتر و عميق تر آن بايد بخش نظري را اساس علوم پزشكي قرار دهيم تا براي بسياري از بيماريها و معماهاي حل نشده پاسخ مناسبي ارائه كنيم. كتاب حاضر كوششي است در اين راستا. ما بردگان چه راه طولاني را پيموده ايم! نلسون ماندلا - فيدل /كاسترو مترجمان: علي مزرعتي - محمدرضا /گيلاني انتشارات نسل /نوانديش چاپ /اول 5000 /جلد 111 صفحه /رقعي 500 تومان. در 26 جولاي 1991 نلسون ماندلا و فيدل كاسترو در گردهمايي مشتركي در حضور دهها هزار نفر سخنراني كردند. اين كتاب، شامل سخنراني اين دوشخصيت دراين واقعه تاريخي است. ماندلا و كاسترو توضيح مي دهند كه چرا تلاشهاي مردم آفريقاي جنوبي و كوبا مهمترين الگو براي تمامي مبارزاني است كه مي خواهند جهان را از نژادپرستي و استعمار برهانند.