Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791222-50998S3

Date of Document: 2001-03-13

بيم هاو اميدها درپاكسازي منطقه خاك سفيد سرانجام با اقدام قاطع نيروي انتظامي و تشريك مساعي تمامي متوليان ذيربط، جزيره ثبات عناصر فاسد و آلوده در شرق تهران شاهد عمليات رعدآساي حافظان امنيت كشور شد و دژهاي به ظاهر مستحكم دشمنان انسانيت و سعادت مردم، در لحظه اي فروريخت و غريو شادي از هر كوي و برزن برخاست كه: نيروي انتظامي! تشكر، تشكر! اما درخصوص اين واقعه و سابقه و پيشينه آن و آينده و چشم انداز آن بيم و اميدهاي فراواني وجود دارد كه ذهن ها را به خود مشغول داشته و به عنوان دغدغه اي جدي گاهي خنده هاي شادمانه را بر لبها مي خشكاند. در اينجا با رعايت اختصار 10 مورد از اين بيم و اميدها را برمي شماريم و اميد آن داريم كه مورد عنايت مسئولان محترم امر قرار گيرد: - 1 چرا دير اقدام؟ شد طرح اين سئوال به معناي ناديده گرفتن ارزش اقدام ناجا و مسئولان ذيربط نيست، ليكن سالهاست كه فجايع و وقايع دردآور اين محله زبانزد خاص و عام است و بايد پيش از اين براي ريشه كن نمودن اين كانون فساد و تباهي، اقدام مي شد. - 2 آيا اطلاعاتي كه الان اعلام شده است قبلا هم در دسترس؟ بود روزانه نيم تن مواد در آنجا توزيع مي شده است، يعني تنها در طول يكسال متجاوز از 180 تن مواد مخدر در خاك سفيد و تنها در خاك سفيد توزيع مي شده است! روزانه 1000 معتاد براي خريد مواد به خاك سفيد روي مي آورده اند! تامين مواد مخدر تهران و 4 استان همجوار از طريق خاك سفيد انجام مي شده است! و.. كه هر خبر، دردناك تر از خبر پيشين است! آيا داشتن اين اطلاعات و دست به كار نشدن براي حذف اين مركز تباهي و آلودگي و پايگاه ترويج ذلت و پناهگاه مفسدان و سارقان و جنايتكاران، عذري قابل بخشش ؟ است گناه آلودگي خيل عظيم جواناني كه در سالهاي برپايي اين مركز به دام فساد و اعتياد دچار شده اند به عهده ؟ كيست و در برابر خدا و بندگان خوب خدا، چه كسي پاسخگو ؟ است - 3 ضمن ارج گذاري اين اقدام قاطعانه (ولي ديرهنگام ) براي معضل اعتياد و گسترش فساد و بي بندوباري، نياز به اقدامات ريشه اي است و برخوردهاي انتظامي و قضايي بايد به عنوان همواركننده راه براي حل ريشه اي مشكل، تلقي گردد. اگر به فكر چاره جويي اساسي نباشيم، با دستگيري تعدادي قاچاقچي و معتاد، بلافاصله گروه ديگري جايگزين آنها خواهند شد. حتي افراد دستگير شده نيز پس از تحمل مجازات و بازگشت به جامعه، مجددا در دامهاي گسترده فراراه خود، باز هم گرفتار خواهند شد. پس بايد به دنبال راه حل اصولي و بنيادي بود، كه واضح است اين خواسته به معناي مماشات با عناصر مفسد و فاسد و كوتاه آمدن در برابر مجرمان و جنايتكاران نخواهد بود. - 4 در اين واقعه بايد عناصر اصلي و افراد فريبخورده از هم تفكيك شوند و با هر يك متناسب شان و جايگاه و نقشي كه در توزيع فساد و هرزگي و اعتياد برعهده داشته اند برخورد شود. - 5 براي اصلاح و نجات افراد فريبخورده و به ويژه نوجوانان و جوانان و حتي كودكاني كه در اين شاهراه جهنمي شتابان به سوي ظلمت و سياهي كشيده مي شدند، برنامه ريزي ريشه اي و كاملا حسابشده منظور اين گردد فريبخوردگان نيازمند محبت، درمان و مساعدت براي بازگشت به يك زندگي شرافتمندانه هستند تا از سرباري جامعه و عنصر مزاحم و ناشايست بودن به فردي پويا، سازنده و موثر تبديل شوند. - 6 ترحم بر عناصر اصلي جريان فساد و قاچاق و توزيع مواد مخدر، جفاكاري بر ارزشمندترين قشر جامعه، يعني جوانان و نوجوانان است. خانواده اي كه بر اثر اعتياد از هم مي پاشد، كودكي كه بر اثر معتاد بودن پدر، احساس يتيمي مي كند، مادري كه از اندوه جوان آلوده اش ناله هاي جانسوز سرمي دهد، خسارات كلان وارد شده بر جامعه از ناحيه حذف عناصر كارآمد و تبديل آنان به افراد آلوده و مشكل ساز و.. هريك، از اين گناهان اقتضا مي كند كه با جنايتكاران حرفه اي و فاقد وجدان و مروت، با شدت هرچه تمامتر مطابق شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه برخورد شود. عزيزان جان بركف نيروي انتظامي، عمده كار را به انجام رسانيدند و مابقي كار برعهده قضات شريف و شايسته است تا با نوك قلم خود، براي خشكاندن ريشه تباهي و فساد گام ديگري بردارند. - 7 اين نگراني در مردم محله خاك سفيد و قطعا در همه مردم تهران وجود دارد كه مبادا پس از يك عمليات موفق و دستگيري و جمع آوري عناصر فاسد، دنباله كار رها شود و مجدداو آهسته و آهسته، اين افراد و يا كساني مشابه آنها، درصدد تجمع و فعال كردن مركز فساد ديگري در اين محل باشند. - 8 نگراني مهم تر از مورد پيش آن است كه اين افراد فاسد كه به دليل افتادن سنگ در كندو پراكنده شده اند، در جاي ديگري تجمع كنند و مراكز ديگري براي اهداف شيطاني و فساد آلود خود برپا نمايند. مردم و جوانان شرق تهران با جوانان غربو شمال و جنوب تهران تفاوتي ندارند و همه فرزندان اسلام و ايران هستند و در هر كجاي اين سرزمين مقدس، جواني به فساد روي آورد و تن به آلودگيها بسپارد، خسارات ناشي از آن دامنگير همه مردم ايران است. هنوز اين ابيات زيبا و جاودانه شيخ اجل از گوشمان نيفتاده است كه: بني آدم اعضاي يكديگرند.... نكته مهم در اين مقوله اين است كه ترويج و توسعه فساد در كشور ما بدون هرگونه شك و شبهه، اقدامي سياسي است و در راستاي تهاجم فرهنگي دشمن و براندازي آرام و بي صداي جمهوري اسلامي تدارك ديده شده است. لذا نبايد غفلت كرد كه هر گاه يك پايگاه فساد را از هم پاشيديم، عناصر آلوده و طراحان و عاملان تهاجم فرهنگي، در جاي ديگر و با نام ونشان و ابزاري ديگر، پايگاه ديگري براي تسخير فكر و انديشه جوانان ما و يا حذف قدرت تفكر و انديشه ورزي آنان برپا دشمنان مي كنند خارجي و اذناب داخلي آنان از جوانان ما سيلي خورده اند و درصدد انتقام گيري هستند. - 9 با عنايت به نقش ارزنده مردم محله خاك سفيد در دادن اطلاعات مورد نياز به نيروهاي عمل كننده در اين اقدام و نيز حمايت مستمر آنها در حين و بعد از انجام عمليات، شايسته است كه گزارش نهايي كار و فرجام اقدامات و تصيم گيريهاي اساسي و ريشه اي نيز به آگاهي مردم و اهل محل رسانده شود. - 10 مردم محله خاك سفيد و بويژه جوانان و نوجوانان آن ديار انتظار دارند محلي كه در آن براي به خاك سياه نشاندن جوانان و خانواده هاي آنان برنامه ريزي و اقدام مي شده است، با مساعدت و عنايت مسئولين محترم فرهنگي شهر، به مكاني براي ترويج فرهنگ اسلامي و انساني و رشد و شكوفايي فكر و انديشه ساكنان آن محل تبديل شود و فرصتي شايسته براي بهره برداري سالم در جهت گذران اوقات فراغت مردم فراهم آيد تا خاك سفيد، يكبار ديگر و براي هميشه رو سپيد بماند. حسن ختام اين مقال باز هم تشكر صميمانه از همه دست اندركاران اين اقدام خدائي و انساني بويژه كاركنان شريف نيروي انتظامي، قضات متعهد و ساير همكاران آنان است. سپاسگزاري ويژه اينجانب نيز به عنوان يك شهروند تهراني، نثار مردم مومن و صبور خاك سفيد است كه جز با همراهي و همدلي آنان، اقدامي به اين عظمت ميسور نمي گرديد. سيدرضا حسيني كارشناس ارشد جامعه شناسي