Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791221-50986S4

Date of Document: 2001-03-12

رو در رو شعارهاي پيدا، آرمانهاي ناپيدا علي ربيعي مشاور رئيس جمهوري روز گذشته درگفت وگويي بر پيدايش پديده اي به نام آقازاده ها در نظام اقتصادي ايران تاكيد و اظهار داشت بي اعتنايي مردم به آرمانها و شعارها ناشي از رانت جويي آقازاده ها و قرار گرفتن آنان در حاشيه امنيتي است. ربيعي در اين سخنان موضوع تازه اي را افشا نكرده است. نابساماني هاي ملموس اقتصادي، تورم، ناامني در عرصه سرمايه گذاري هاي داخلي، فشار روزافزون و ناعادلانه معيشتي بر زندگي توده مردم و... محصول وضعيتي است كه ملت ايران طي دو دهه اخير از رهگذر شفاف نبودن قوانين، عدم اجراي برخي قوانين موجود، تفوق روابط بر ضوابط و به پشت پرده راندن اين قبيل موضوعات متحمل شده است. در چنين شرايطي بي اعتنايي به شعارها و آرمانها شايد بديهي ترين دستاورد تحمل فشارهاي سنگين مادي و معنوي از سوي مردم است. كاش مشاور محترم رئيس جمهوري در اين خصوص گامي فراتر مي نهاد و اگر در ذكر مصاديق هويت فرصت طلبان اقتصادي با تنگناهايي روبه روست، حداقل راهكاري از احتمالات و امكانات موجود براي برخورد با اين پديده را بازمي گفت. امروزه به يمن وجود انواع مختلف شيوه هاي كسب خبر و اطلاع رساني بسياري از مردم مي دانند في المثل آقازاده كدام مسئول در كدام كشور خارجي به ريخت و پاش مشغول است و نيز مي دانند كه بخشي از بحرانها و بن بست هاي فعلي اقتصادي كشور كه دست دولت را در بهسازي امور اقتصادي بسته، زاييده وجود شبكه هاي درهم تنيده ناسالم مالي در طول دو دهه فعاليت درآمدزاي غيردولتي بوده است. با اين حال مردم به ي آرمانها انقلاب همچنان وفا دارند; شايد اگر قاطعيت مسئولانه اي در برخورد بااين نوع ناهنجاريها ديده شود، بتوانند به شعارها نيز باور بياورند. فرحناز عاطفي