Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791220-50982S4

Date of Document: 2001-03-11

شهردار گرگان: اجراي موفق طرحهاي شهري همكاري شوراي شهر و شهرداري حاصل همدلي و است گروه شهرستانها: بدون شك حضور شوراهاي اسلامي به عنوان نمايندگان و منتخبان مردم نقش بسزايي در تامين نيازها وخواسته هاي شهروندان دارد و ارتباط نزديك شهرداري كه مجري طرحها و برنامه هاي مهم شهري است، مي تواند در رفع مشكلات مردم نقش تعيين كننده اي داشته باشد. شهردار گرگان در گفت وگو با خبرنگار ما همچنين در زمينه نقش شورا و شهرداري در پيشبرد برنامه هاي شهري گفت: نظارت فني ودقيق بر حسن جريان امور، تصويب برنامه هاي عمراني و خدماتي براساس خواست عمومي جلب مردم، مشاركت مردم در تامين هزينه هاي لازم از جمله مواردي است كه در سايه همدلي، همكاري و ارتباط نزديك مي تواند در پيشبرد برنامه هاي عمراني و خدماتي، شهرداري را ياري كند. ابراهيم كريمي تصريح كرد: خوشبختانه وجود صميميت، همدلي و همكاري بين اعضاي شوراي شهر و شهرداري كه حاكي از درك متقابل، دقيق و قانونمند شورا و شهرداري از يكديگراست وپذيرش نقش واقعي شورابه نمايندگي از مردم شهر از سوي شهرداري و همچنين تمكين آگاهانه شورا از مقررات و قوانين موجود، پايه هاي اين همدلي را مستحكم ساخته است، به گونه اي كه شايد بتوان ادعا كرد اگر ماه 20موفقيتي در گذشته نصيبشهرداري و به تبع آن شهر گرگان شده به علت همكاري و همدلي بين شوراو شهرداري بوده است. وي با اشاره به اين كه اين روابط نزديك و همكاري بين اعضاي شوراي شهر و شهرداري در جهت حفظ منافع مردم شهر هر روز نزديك تر، وسيع تر و عميق تر خواهد شد، جلب رضايت عمومي، بهداشت و عمران شهر را محور فعاليت هاي شهرداري گرگان در سال آينده اعلام كرد.