Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791220-50977S4

Date of Document: 2001-03-11

بحران هاي سياسي - اقتصادي عامل اصلي در تنزل جايگاه دانشگاهها نگاهي به افول نظام دانشگاهي در آرژانتين نظام آموزش دانشگاهي دولتي آرژانتين از قرن نوزدهم به مانند الگوي منطقه اي آموزش عالي كم هزينه و با كيفيت مطرح بوده در است سالهاي دهه 1860 دومينگو فاستو سارمينتو رئيس جمهوري وقت كشور در چارچوب ايجاد جامعه مدني در اين مملكت نوخاسته آمريكاي جنوبي دست به گشايش دانشگاهها زد. اما حالا اين نظام موفق با مشكلاتي روبه رو است. به گزارش رويتر، براساس آمار سازمان ملل، آرژانتين از بالاترين ميزان ثبت نام در دانشگاهها در منطقه برخوردار است. در سال 1994 درصد 36 كل جمعيت اين كشور كه واجد شرايط بودند، در دانشگاه تحصيل مي كردند. شماري از دانشجويان خارجي از اروپا و آمريكاي شمالي هم براي بهره مندي از اساتيد تراز اول دانشگاهها به اين كشور اما مي آمدند گذر زمان و افول اقتصادي اخير باعث نزول كيفي يكي از مهمترين دستاوردهاي اين كشور شده است. اكنون كلاسهاي دانشگاههاي دولتي شلوغ و پر دانشجو است و توجه زيادي به كيفيت آموزشي نمي شود و به علاوه محتواي درسي رشته هاي مختلف قديمي است. در و ديوار ساختمان دانشگاهها پوسيده و پر از ديوار نوشته است و نسبت استادان به دانشجويان اندك است. هر روز از شمار فارغ التحصيلان كاسته مي شود، چرا كه دانشجويان احساس مي كنند محتواي دروس به قدري منسوخ است كه كمكي به يافتن شغل در بازار پر رقابت كار كشور به آنان نمي كند. براساس برخي آمارها، در حال حاضر حدود هشتصد هزار مهندس بيكار از رهگذر رانندگي تاكسي زندگي را مي گذرانند. دانشجويان نمي دانند در رشته اي كه درس مي خوانند، مشغول به كار خواهندشد يا خير و اين امر سبب تضعيف روحيه و نااميدي آنان شده است. شمار زيادي از دانشجويان در اين حالت ترك تحصيل مي كنند و در ميانه راه بدون كسب مدرك، به كار ديگري مي پردازند. بيكاري در سطح درصد 15 است. يك آمار جديد نشان مي دهد 80 درصد دانشجويان دانشگاههاي دولتي پيش از فارغ التحصيلي ترك تحصيل مي كنند. در سال 2000 كل بودجه اي كه دولت به آموزش اختصاص داد %حدود 95 درصد كل توليد ناخالص داخلي بود كه بسياركمتر از كشورهايي بود كه درآمدسرانه مردم آنها، بسيار كمتر از درآمد سرانه آرژانتين است. هزينه سرانه هر دانشجو نيز از بقيه كشورها كمتر است. در سال 1995 شمار دانشجويان دانشگاههاي /21 7دولتي برابر فارغ التحصيلان بود. اين نسبت در كشورهاي اروپايي مانند انگليس چهار به يك و در كشور همسايه برزيل شش به يك بود. هوگو جوري وزير آموزش آرژانتين به اين نارسائيها اذعان دارد. او گفت: سالها آموزش عالي در آرژانتين نقطه قوت كشور در قبال ساير كشورهاي آمريكاي لاتين اما بود حالا پس از وقوع چندين بحران مرتبط با دولت نظامي كه باعث فرار سوسياليستها از كشورشد، كيفيت آموزش افت كرده است. تحليلگران نسبت به اينكه آيا نظام آموزش دانشگاهي دولتي توان پاسخگويي به نيازهاي اين كشور 36 ميليوني را دارد ترديد جوري دارند گفت: بي شك نظام آموزش دولتي نمي تواند مانند آنچه باشد كه در آغاز قرن بيستم بود. اما نمي توانيم آن را به حال خود رها بايد كنيم اصلاحات انجام دهيم. كارشناسان آموزشي در مورد ضررت اصلاحات اتفاق نظر دارند، اما در كشوري كه پس از 30 ماه ركود اقتصادي و بحرانهاي سياسي دچار ضعف مالي است، چگونگي انجام اصلاحات و اعاده اعتبار سابق دانشگاهها نوعي معماست. برخي تحليلگران رمز تجديد حيات دانشگاهها را نوسازي نظام و اعطاي مدرك مي دانند. رشته هاي درسي مانند علوم سياسي يا اقتصاد شش يا هفت سال طول مي كشد و اگر دانشجو كار كند يا مشكل تحصيلي داشته باشد، طولاني تر مي شود. در دانشگاههاي آمريكا و اروپا، دانشجوي دوره ليسانس كه در ميانه راه به هر علت از ادامه تحصيل بازماند، به هر حال نوعي مدرك دريافت مي كند. يك كاشناس آموزشي معتقد است: نظام آموزشي نارسائيهاي زيادي دارد. به رغم سرمايه گذاري قابل توجه منابع، نتيجه اي بايسته به دست نمي آيد. براي بهسازي كيفيت آموزش عالي، وي هوادار خصوصي سازي دانشگاههاي دولتي است، يعني مانند اقدامي كه در كشور همسايه شيلي صورت گرفت و اهميت بيشتري به نظام آموزشي خصوصي داد. او يادآوري مي كند دريافت نشريه به دانشگاهها اين امكان را مي دهد كه خدمات بهتري ارائه دهند و در جذب دانشجو معيارهايي قرار دهند. در اين نظام آموزشي خصوصي، اعطاي بورس به دانشجويان نيازمند و ممتاز، امكان تامين هزينه هاي زندگي و آموزشي را براي آنان فراهم مي كند. با اين حال، اصلاح نظام دانشگاهي در آرژانتين موضوع بسيار حساسي است، چرا كه نهادهاي به شدت سياسي شده نماينده نيروي راي دهنده نيرومندي هستند كه عمدتا گرايش چپ دارند. برخي كارشناسان امور آموزش بين الملل خاطرنشان مي كنند دانشگاههاي اين كشور هنوز از برخي جنبه ها وضعيت مستحكمي اما دارند، هنوز امكان عقبماندگي از همتايان منطقه اي آنها را تهديد مي كند. خوان كارلوس تدسكو، مدير دفتر موسسه بين المللي برنامه ريزي آموزشي وابسته به سازمان ملل در آمريكاي جنوبي در اين زمينه گفت: وضع آموزش در آرژانتين بد نيست اما هشداردهنده است. اگربوئنوس آيرس نتواند به سرعت در مسير درست قرار بگيرد، موقعيت خود را در مدت كوتاهي از دست خواهد داد و اين امر براي كشوري مانند آرژانتين، از دست دادن سرمايه فكري و فرهنگي فاجعه خواهد بود. علايم جاري نشان دهنده جدي بودن اين امر است. در اين بين، دانشجويان معتقدند فقط رشته اي ارزش خواندن را دارد كه بتواند آينده مناسبي را برايشان از لحاظ مالي تامين كند. مترجم: وحيدرضا نعيمي