Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791220-50976S1

Date of Document: 2001-03-11

علي ربيعي مشاور رئيس جمهوري: رواج پديده آقازاده ها مردم را نااميد مي كند گروه اجتماعي: علي ربيعي مشاور رئيس جمهور، در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: آفت انقلابهاي پيروز شده رشد يك طبقه جديد در كنار نسل اول انقلاب و به دست آوردن امكانات اقتصادي و اجتماعي در شرايط نابرابر است. وي تصريح كرد: به مفهوم ديگر بعد از پيروزي انقلابها و به بار نشستن نهضت ها، كم كم عده اي از درون افراد وابسته به انقلاب يا افرادي كه در دولت يا نظام هاي انقلابي و در اركان مختلف داراي مسئوليت هستند، اختياراتي به دست آورده و از آن در جهت منافع خود استفاده مي كنند. ربيعي با اشاره به اين كه اين پديده در اوايل انقلاب بسيار ضعيف بود، افزود: اين مسئله در سالهاي بعد از انقلاب نمود و وضوح بيشتري يافت به نحوي كه براي مردم نيز قابل لمس بود. به گفته وي، اين پديده در زماني كه اعتبارات و وامهاي خارجي براي گردش اقتصادي به كشور تزريق شد، به شكل محسوس تر و گسترده تري پا به عرصه وجود گذاشت. از سوي ديگر نيز هرچه از اصل انقلاب دور شديم، نسل دوم نيروهاي انقلابي پا به عرصه اقتصاد گذاشتند و اين پديده از آنجايي واضح تر شد كه فرزندان يا بسياري از افراد نزديك به كساني كه اختيارات را در دست داشتند، به تدريج به سوي فعاليت هاي اقتصادي كشيده شدند. مشاور رئيس جمهور تصريح كرد: كه يك عده از نيروهاي نسل اول انقلاب آگاهانه به اين امر مبادرت كرده و شركت هايي را به نام خود و اطرافيانشان به ثبت رساندند، گروهي ناآگاهانه وارد شدند و برخي نيز اين پديده را طبيعي انگاشته و به عنوان يك حق مسلم براي چنين افرادي قلمداد كردند. ربيعي با اشاره به برخورداري اين افراد از يك حاشيه امنيتي افزود: آقازاده اي را مي شناسم كه ميزان تخلفاتش صدها برابر پرونده امثال شهردار تهران بود، اما به دليل برخورداري از اين حاشيه امن، برخوردي با اين مسئله صورت نگرفت. وي يكي از دلايل رويگرداني مردم از مجموعه نظام و بي اعتنايي به آرمانها و شعارها را در همين امر دانست و گفت: چون اين پديده كاملا ملموس است، مردم وضعيت خود را با چنين افرادي مقايسه مي كنند و لذا در زمينه هاي ديگر نيز شعارها و آرمانهايمان نتوانسته از جذابيت كافي برخوردار شود. وي ادامه داد: متاسفانه پديده آقازادگي فقط به مسائل اقتصادي محدود نشده و به مسائل فرهنگي نيز رسوخ كرده است. به عنوان مثال پسر و عروس فلان آقايي كه در مسائل ديني به تندي اظهارنظر مي كند، در كشور كانادا مشغول به تحصيل هستند، باتوجه به اين كه هزينه اقامت در اين كشور ماهانه حداقل يك ميليون تومان است كه بايد پرسيد اين هزينه چگونه تامين مي شود و يا اگر از طريق بورسيه نيز بوده، چگونه صورت گرفته؟ است ربيعي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: متاسفانه در ادبيات سياسي امروز به مسئله وابستگي به بيگانه بيش از حد تاكيد مي شود، پذيرفتن اين تئوري كه آسيبپذيري و تهديد اصلي انقلاب به جهت نفوذ خارجيان در اركان نظام است و باعث مي شود همه توجهات به سمتي جلب شود كه حتما يك شخص نفوذي در چهار تا مطبوعات مي تواند به نظام آسيب برساند، درحالي كه به عقيده بنده تقويت اين طبقه و پيوند خوردن آنها با شركت ها و كارتل هاي بزرگ خارجي بسيار خطرناك تر از وجود چندنفوذي است. ربيعي همچنين طرح اين مسئله را موجب نااميدي بيشتر مردم و تشديد موضوع و عدم مطرح كردن آن را باعث ايجاد حاشيه امنيتي دانست و افزود: متاسفانه هر زمان به سراغ برخورد با اين پديده رفتيم، به صورت غيركارشناسانه صورت گرفت و برخورد با ثروتهاي بادآورده به برخورد با شهرداري و شهردار وقت تهران تنزل يافت و جامعه احساس نكرد كه برخوردي با ثروت هاي بادآورده و فساد مالي صورت گرفته است. به گفته ربيعي اين نوع برخوردها، نااميدي نسل جوان از شعارهاي حكومت و رهبران آن را به دنبال داشت، چون به نازلترين سطحي رسيد كه هيچ احساس عدالت گرايانه در برخورد مشاهده نشد، يعني موضوع برخورد با ثروت هاي بادآورده با پرونده شهرداري شروع و تمام شد. مشاور رئيس جمهور افزود: به دليل عدم برخورداري جريان برخوردكننده از تخصص كافي و عدم همه جانبه نگري، اين امر معمولابه تسويه حسابهاي سياسي منجر شده و به همين دليل هميشه ناكارا بوده است. وي با اظهار اين مطلب كه برخورد نبايد به نحوي صورت گيرد تا كساني كه با كارآفريني به دنبال توليد در كشور هستند، آسيب ببينند، گفت: بحث خروج سرمايه از كشور بسيار جدي به عنوان است مثال بيش از 3 هزار شركت متعلق به بخش خصوصي اقدام به ثبت شركت خود در دوبي كرده اند و رقم متوسطي كه اين شركتها براي ثبت پرداخته اند، بسيار بالاست. وي يكي از دلايل ناامني اقتصادي را عدم برخورد با اين پديده شوم ذكر كرد و تصريح نمود: چنانچه بي طرفانه و با همه جانبه نگري با پديده آقازادگي برخورد كنيم، باعث ايجاد امنيت در سرمايه گذاري خصوصي و كارآفرينان اصلي در داخل و خارج از كشور خواهد شد. ربيعي گفت: سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري بايد يكسري هزينه هاي اضافي بپردازند كه اين هزينه ها به جيب طبقه جديد مي رود به طور متوسط اگر درآمد ارزي 20 ميليارد دلار در سال باشد در 20 سال بعد از انقلاب 400 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته ايم كه اين طبقه هرقدر نفوذ بيشتري داشته باشد، تاكنون به ميزان بيشتري نيز از اين درآمد دست يافته اند اين درحالي است كه اين افراد بدون زحمت تلاش توليد و... از درصدهاي همان 400 ميليارد دلار ارتزاق كردند. به اعتقاد وي مي بايست با شفاف كردن قوانين، اجازه كار به بخش خصوصي و رقابتي كردن، اجازه فعاليت افرادي كه از فضاي غيرشفاف قوانين و رانت هاي حكومتي استفاده مي كنند را سلب كرد.