Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791218-50972S3

Date of Document: 2001-03-09

رئيس جمهوري در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت امام علي ( ع ): عدل علي ( ع ) متوجه زندگي مادي و روزمره انسانهاست * امام علي (ع ) حكومتش را به خواست مردم مستند مي كند * امام علي (ع ) مبارزه با ستمگر و دفاع از حق مظلوم را اصل مهم حكومت خود قرار مي دهد گروه سياسي: آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور ديروز در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت سال امام علي ( ع ) گفت: عظمت علي ( ع ) در اين است كه او فراتر از تاريخ است و به همين دليل نه تنها در روزگار مردم خود، قادر به درك او نمي شوند و حتي مقابلش مي ايستند، بلكه در طول تاريخ نيزانسانها به دليل اينكه در ظرف تاريخي خود قرار دارند، قادر به شناخت شخصيت او نيستند و او همواره مظلوم مي ماند. وي تصريح كرد: اگر اسلام براي همه انسانهاست و آموزه هاي آن هميشه زنده است، نمونه اي نيز كه ارائه مي دهد متعلق به يك زمان نيست و علي (ع ) چنين الگويي است. رئيس جمهور از امام علي ( ع ) به عنوان الگوي شخصيت فرد مورد نظر قرآن و حكومت اسلامي ياد كرد و گفت: هم شهروند امت اسلامي و هم حاكم جامعه اسلامي از علي (ع ) الگو مي گيرد و اين، از ابعاد پيچيده شخصيت اوست. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ويژگي هاي اميرمومنان اشاره و تصريح كرد: علي ( ع ) كه خداپرست ترين فرد عالم - همچون پيامبر اسلام (ص )- است، انسان دوست ترين فرد تاريخ بشر نيز هست. وي افزود: خداي علي ( ع ) مقابل انسان نيست، بلكه او از خدا به انسان مي رسد و چون خداپرست است دغدغه انسان را دارد، در حالي كه بسياري از عارفان و خداپرستان بزرگ انسان و سرنوشت او را فراموش مي كنند. رئيس جمهور تاكيد كرد: محور شخصيت اميرمومنان و حكومت و منش او، عدالت است آن هم عدالتي كه در همين دنيا محسوس و ملموس باشد. وي اظهار داشت: عدل علي (ع ) متوجه زندگي مادي و روزمره يكايك انسان هايي است كه روي زمين زندگي مي كنند. آقاي خاتمي ادامه داد: او به خاطر همين عدل كه ريشه توحيدي دارد و در زندگي عيني مردم و دفاع از حقوق همه انسان ها جاري مي شود به شهادت رسيد و الا، اگر فقط بحث فلسفي درباره عدل مي كرد، كسي كاري به كار او نداشت. رئيس جمهوري سپس به خصوصيات شهروندي امام علي (ع ) اشاره كرد و گفت: امام علي (ع ) در طول خلافت خلفاي سه گانه به طور بسيار منطقي از حقش دفاع كرد اما وقتي حاكم نشد، به عنوان يك شهروند هر جا كه نقصي ديد، نسبت به خليفه و حاكمان جامعه انتقاد كرد اما همواره متوجه وحدت اسلامي و حفظ اصل نظام و تقويت آن بود. آقاي خاتمي گفت: امام علي (ع ) در عين حال كه روش انتقاديش را رها نمي كرد، همواره همانند مستشار و رايزني امين براي اداره كشور در خدمت حكومت بود. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه به مشاوره ايشان به خليفه دوم در هنگام جنگ با ايران و روم اشاره و تاكيد كرد: امام علي ( ع ) به خاطر آنكه محور جامعه و عظمت و كيان نظام اسلامي متزلزل نشود از سر خيرخواهي توصيه كرد كه خليفه در ميدان جنگ حضور نيابد. وي افزود: در زمان آشوبهاي دوره عثمان خليفه سوم نيز، امام علي (ع ) بيشترين تلاش خود را به كار برد تا عثمان بتواند رضايت مردم را جلب كند و تضعيف نشود. آقاي خاتمي گفت: امير مومنان علي ( ع ) نصيحت ائمه مسلمين يعني انتقاد به معني صحيح را نه تنها حق شهروندان بلكه فراتر از آن، وظيفه مردم مي داند و اين در حالي است كه دنيا تازه به اين نتيجه رسيده كه انتقاد از حكومت، حق مردم است. آقاي خاتمي گفت: علي (ع ) مادام كه حاكم ذره اي بود، از حق و حقيقت عدول نكرد و حتي هنگام روي كار آمدن نيز از اصول خود نگذشت. رئيس جمهور تاكيد كرد: امام علي (ع ) حكومتش را به خواست مردم مستند مي كند و آنگاه كه با خواست آنها روي كار مي آيد، مبارزه با ستمگر و دفاع از حق مظلوم را اصل مهم حكومت خود قرار مي دهد و براي حفظ حكومتش هيچگاه با ستمگر و قلدر مدارا نمي كند. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحمل مخالفان را از ديگر ويژگي هاي حكومت امام علي ( ع ) بيان كرد و گفت: اين مساله بسيار مهمي است، حتي آنگاه كه به اميرمومنان فحش مي دهند و بعضي ها مي گويند، لااقل حقوق دشنام دهندگان را قطع كن، مي گويد چرا قطع كنم اينها جزو مسلمين هستند. وي در اين باره به بيان خاطره اي از دوران حيات حضرت امام خميني (قده ) پرداخت و گفت: بعضي بزرگان خدمت ايشان رسيدند و نسبت به بعضي رجال سياسي انتقاد كردند. امام (قده ) در جواب فرمودند، بله ما اختلاف نظر داريم ولي آنها آدمهاي بدي نيستند. آقاي خاتمي ادامه داد: يكي از حاضران در اين جمع به امام (قده ) گفت، آقا آنها به شما بد مي گويند، اما امام (قده ) پاسخ داد مگر من اصول دين هستم، به من بد مي گويند، بگويند. رئيس جمهوري اين رفتار رانمونه اي از شيوه حكومتي اميرالمومنين علي (ع ) دانست و تصريح كرد: امام علي ( ع ) با دشمن با كمال مدارا رفتار مي كند تا آن هنگام كه دشمن شمشير به دست مي گيرد و عملا وارد براندازي مي شود. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: در چنين شرايطي نيز امام علي (ع )تمام تلاش خود را به كار مي برد كه طرف مقابل را آرام كند تا با آرامش مساله حل شود. اما وقتي حل نشد، با دشمن درگير شده و او را سركوب مي كند. وي افزود: اما بلافاصله پس از اينكه دشمنان سركوب شدند توصيه مي كند كه آنها حكومت، را تحت تعقيب و آزار و پيگرد قرار ندهد. آقاي خاتمي در بخش ديگري از سخنانش ايران را سرزمين اميرالمومنين علي (ع ) خواند و گفت: براي همه ايرانيان اعم از شيعه و سني و غير مسلمان اين شخصيت والا در خور احترام و تكريم است. وي با ستايش از تدبير رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامگذاري سال جاري به نام سال اميرمومنان علي (ع ) ابراز اميدواري كرد تشكيل ستاد بزرگداشت سال حضرت علي ( ع ) مقدمه اي براي يك جريان مستمر و پويا در جهت شناخت ابعادمختلف شخصيت آن بزرگوارو جاري شدن شيوه و سيره آن حضرت در جامعه باشد.